• 0

  Canlı ve cansızlarda (maddi/gayrimaddi) görülen ortak genel davranışların ( iletişim/beslenme/üreme-çoğalma/değişim-başkalaşım v.d.) evrensel gerekçesi ne olabilir?

  Irfan Isgör 16 Mart 2016
 • 0
  bence ifade ettiklerinizin evrensel bir gerekçesi olabilmesi için hepsinin birer gözlemci sıfatı taşıması şart... şöyle ki hepsinin kendilerine ait bir bir düşünme tarzı ve hiç bir zaman birbirlerini anlayamayacakları bir amaçları bir mantıkları olmak zorunda... şimdiki fiziğimiz biliyorsunuz ki neden? sorusunu yanıtlayamıyor.... sadece niye ve nasıllları cevaplandırabiliyor... bu noktada neden diye sorduğunuz zaman büyük bir anlamsızlık ve boşlukta kalıyorsunuz... işte bu noktadan sıyrılabilmek için her maddenin atomuna kadar bir bilince sahip olduğunu ve evrendeki her olayın bir amaca göre gerçekleştiğini ve bizim bir gezegeni anlayamayacağımız gibi onunda bizi anlayamayacağını lakin her şeyin 'kendisine' özgü olduğunu kabullendiğiniz zaman tüm bu boşluğu tam olarak anlamlandırabiliyorsunuz... bu arada bu felsefi bir düşünce fizikle alakalı bir durum değil...
  Doğukan Şimşek 16 Mart 2016
 • 0
  Diğerleri biraz ihmal edip iletişim ve etkileşime öncelik verirsek , evrensel özelliğe haiz bir iletişim ve etkileşim davranışında iletişimin gerçekleşmesini kabul ettiğimizde taraflarından her birinin aynı zamanda gözlemci olduğunu da kabul etmek durumundayız! Yine insansı olmasa da iletişimin taraflarından her birinin kendi varlığı ve yapısına özgü bir değerlendirme sistemini kabul etmek zorundayız. Siz böyle bir sisteme insansı bazda düşünme tarzı ve mantık diyebilirsiniz ama hiç bir varlık insan olmadıkça insan gibi bir yapıya ve ona ait değerlendirme sistemine sahip olmak zorunda değildir! Oysa cansız da olsa varlıklar arasında ışınım yayını ile kimyasal bir iletişim ve etkileşim söz konusu olduğunda aynı türden farklı elemanların iletişim ve etkileşiminde aynı sonuçlar ortaya çıkıyorsa bu süreçte de insanınkine benzer bir değerlendirme sisteminin olduğu ortaya çıkar. Kaldı ki insanın düşünce tarzını ve mantık sistemini oluşturan beyin hücrelerinin alt kimyasal yapı elamanlarını yadsımayacaksak sözünü ettiğimiz cansız varlıklar arasındaki bütün kimyasal iletişim ve etkileşim sürecinde de şartlar ve tarzlar gerçekleşmektedir. Atom altı parçacıklarda bu iletişim ve etkileşim süreçleri düşündüğünüz şart ve tarzda gerçekleşmiyorsa zaten insanlarda ve insanların beyninde de gerçekleşmiyordur! Bilinçten bahsetmişsiniz , bilinç baştan sona algılanın farkındalığıdır. Sizin insan olarak sahip olduğunuzu zannettiğiniz bilinç , sizi meydana getiren atom altı parçacıklarda yok ise sizde nerede oluşuyor?
  Irfan Isgör 16 Mart 2016
 • 0
  zaten herhangi bir cansız maddenin insansı düşünme tarzı ve mantığında olduğunu ifade etmedim... yani en kısa şunu diyebilirim tabi ki net bir cevap veremeyeceğim... ben hala insanoğlunun evreni ve yapısını algılayabilmesi için çok uzun yollar kat etmesi gereğini düşünenlerdenim... sorunuza şöyle bir felsefi yanıt getirmeye çalıştım... biz nasıl sorusuna cevap verememişken neden sorusuna nasıl bir bakış açısıyla yaklaşabiliriz... bu soruya cevap verebilmek için oldukça benciliz... hatta evreni sadece kendimizin algıladığını düşünüyoruz... bu karadelikler olsun yıldızlar gezegenler olsun veya atom çekirdekleri bizim mantığımızın anlayamayacağı çok derin bir bilinç veya başka bir sisteme sahipler... öyle ki bu kavramlardan sadece 'bilinç' bizim benliğimizde ortaya çıkmış... ve biz her olayın farklı bir yansımasını kendi algımızda buluyoruz... karadelikler vs. başka boyutlarda çok farklı anlamlar ifade edebilirler. yani evreni bir deniz olarak kabul edersek bizim algılayabildiklerimizi de avucunuza alacağınız su olarak düşünün... bilinç hakkında da bir yorum getireyim... bilinç algının farkındalığıdır evet... fakat ne kadar algınızın farkındasınız acaba? ya da algıladıklarınızın doğru olduğundan emin misiniz? bir hayvanın da bilinci vardır... kendisini az çok nitelendirebilir ve sahibini tanır... evinin yolunu bulur... peki siz tam bir bilinçe sahip olduğunuzu nasıl anlayabildiniz? fotonlardan başka evreni algılamakta kullandığınız bir duyu veya parçacık var mı? sadece bunların var olduğuna dair nasıl kesin gözüyle bakabiliyorsunuz?
  Doğukan Şimşek 16 Mart 2016
 • 0
  Algılarımın farkında olabildiğim kadar farkındayım ama hiçbir zaman tam ve yeterli bir bilince sahip olduğumu ifade etmedim , etmem de! Gözlemlerim ve algılarımın sonunda oluşturabildiğim varsayımlarımın doğruluğunu araştırıyorum , diyelim. Şöyle düşünelim ; 100 yıl kadar öncede atom için maddenin bölünemeyen en küçük parçası diye bilimsel! bir tanım yapılmıştı. Büyüklükte nasıl ki bir sınır koymak mümkün değilse küçüklükte de sınır koymamak gerekir diye düşünürüm. Eğer bir varlık ışınım yayını vasıtası ile kendini algılatabiliyorsa ki hatta bu tanıma ışınımın kendisi de dahildir mutlaka bir alt yapısı daha vardır. Hatta ışınım yaymayan fakat oluşturduğu etkisi ile varlığı kanıtlanan nötrinoların dahi alt yapısı vardır. Ancak günümüz bilimin olanakları ile 10 üzeri (-) 22 seviyesinden daha ileriye inmek mümkün değildir. Sonuçta ne kadar küçük veya büyük olursa olsun evrende var olan her şey sayısı belli olan genel davranışları göstermek zorundadır. Varlığını , yapısı sürdürmek durumunda olan maddi veya gayri maddi var olan her şey bu genel davranışları göstermek zorundadır aksi halde varlığını sürdüremez! Böyle bir evrensel davranış sistemi varsa ki var , bu halde bu sistemi oluşturan ve sürdüren temel kuvvetler olması gerekir. Bu temel kuvvetlerden hali hazırda 4 ü biliniyor ancak genel davranışların tamamını açıkalayamıyor. Mesela bir örnek vermek istersem elektro magnetik kuvvet temel kuvvetlerden biridir ve çift yönlü bir kuvvettir yani hem çekici hem de itici bir kuvvettir ( yine mesela kütle çekimi de evrensel temel kuvvettir ancak tek yönlü sadece çekici bir kuvvettir.) ve elektro magnetik kuvvetin varlığı ile evrensel varlıklar ki gözlemleyebildiğimiz kadarı ile bitkiler , hayvanlar ve insanlar kendilerine çekim gücü kazandırmak için koku , renk , makyaj vb. kullanmaktadırlar yine iletişim , ulaşım ve binalar çekim gücü kazanmak için her türlü teknoloji uygulamaları yapılarına dahil ederler ancak bu kazanımlar yine de herkesi , her şeyi çekmeyebilir , bazılarına itici de gelebilir! Bu nedenlerden dolayıdır ki CAZİBE KAZANMAK evrensel bir genel davranıştır ve var olan elektro magnetik temel kuvvet ile açıklanabilir. İletişim ve etkileşim de evrensel genel davranışlardan biridir zayıf çekirdek gücü ile anlam kazanıp açıklanabilir. Birlikte ve beraber olmak da evrensel genel davranıştır güçlü çekirdek temel kuvveti ile anlam kazanıp açıklanabilir. Geriye temel kuvvet olarak kütle çekim kuvveti , genel davranış olarak beslenme , üreme ve çoğalma , değişim ve başkalaşım , güvenlik ve barınma kaldı. Kütle çekim kuvveti ile hangi genel davranışı açıklayabiliriz? Beslenme , üreme , barınma , değişim ve başkalaşım ( evrim ) hangi temel kuvvetin açılımı ile açıklanabilir?
  Irfan Isgör 16 Mart 2016
 • 0
  Necmi Tüfek , oturup yazdıklarınızı yanıtlamak hele hele ön yargı hale getirdiğiniz basma kalıp maddesel kalıplarınızı çürütmeğe çalışmak değersiz bir çabadan öteye anlam kazanmayacak. Bir öneri! Konuları yanıtlamadan önce lütfen dikkatlice okuyup anlama çalışın hani anlamsız iletişimler sizdeki süreçte anlam kazanıyor ya!! Bu konuda bilginiz var ise lütfen sadece insan değil var olan her şey neden beslenme adını verdiğimiz süreçte kendi yapısına bilgi transferi yapar? Yine sadece insan değil bütün maddi ve gayri maddi varlıklar kendi yapılarına cezbedici özellik kazandırırlar? Yine sadece insan değil yine var olan her şey değişim ve başkalaşım geçirirler? Boş verin onun spini 1 bunun spini 2 gibi gereksiz şeyler yazmaya! Dağarcığınızdaki bilgiler, varlıkların genel davranışlarının sebeplerini açıklamaya yeterliyse buyrun yazın yoksa lütfen gereksiz şeyler yazıp bilgiçlik taslamayın...
  Irfan Isgör 18 Mart 2016
 • 0
  Sorumu buraya pasteleyeyim ;"Canlı ve cansızlarda (maddi/gayrimaddi) görülen ortak genel davranışların ( iletişim/beslenme/üreme-çoğalma/değişim-başkalaşım v.d.) evrensel gerekçesi ne olabilir?"
  Sadece insandan hiç bahsetmedim , siz nasıl oluyor da sorumu sadece insan boyuta indirgeyip ;" Temel kuvvetlerin insan davranışlarını düzenlediğini iddia ediyorsanız bunu ikna edici bir şekilde izah edip hesabı kitabı yapılır bir düzeye getirmelisiniz. (Hele zayıf çekirdek gücü neye anlam kazandırır ve bu nasıl açıklanır doğrusu öğrenmek isterim." bunları yazıyorsunuz? Ya okuduğunuzu anlamıyorsunuz ya da anlayıp da anlamamış tarzında konuyu kendinizce saptırmaya çalışıyorsunuz!! Ben , sizinle bu tarzınızla bırakın tartışmayı herhangi bir bilgi alış verişinde bile bulunmak istemiyorum. Başka da hiç bir başlık altında yazılarınıza yanıt vermeyeceğim.
  Irfan Isgör 18 Mart 2016
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap