Fizikçiler Yeni Osmiyum ve Tungsten İzotoplarını Sentezledi
Çin'de fizikçilerden oluşan bir ekip iki yeni izotop sentezledi: osmiyum-160 ve tungsten-156.

"Proton ve nötronların sihirli sayıları bir atom çekirdeğini özellikle kararlı hale getirebilir. Geleneksel sihirli sayılar 8, 20, 28, 50, 82 ve 126'dır," diyor Çin Bilimler Akademisi Modern Fizik Enstitüsü'nden fizikçi Dr. Huabin Yang ve meslektaşları.

 

"Daha önceki çalışmalarda fizikçiler geleneksel sihirli sayıların kaybolduğunu ve nüklit tablosunun nötron açısından zengin tarafında yeni sihirli sayıların ortaya çıktığını keşfetmişlerdi."

 

"Diğer geleneksel sihirli sayılar aşırı nötron eksikliği olan nükleer bölgelerde kaybolacak mı?"

 

"Nükleer teorileri zenginleştirmek, geliştirmek ve nükleer kuvvetlere ilişkin anlayışımızı derinleştirmek için daha fazla araştırma büyük önem taşımaktadır."

 

Yeni çalışmada Dr. Yang'ın ekibi deneyi Çin'in Lanzhou kentindeki gaz dolu geri tepme ayırıcısı-Ağır Atomlar ve Nükleer Yapı Spektrometresi'nde (SHANS) gerçekleştirdi.

 

Araştırmacılar füzyon buharlaşma reaksiyonunu kullanarak iki yeni izotop sentezlediler: osmiyum-160 ve tungsten-156.

 

α-parçacık enerjisini ve α yayan bir izotop olan osmiyum-160'ın yarı ömrünü ölçtüler.

 

Bu arada, yavru çekirdek olan tungsten-156'nın 291 ms yarı ömre sahip bir β+ yayıcı olduğunu belirlediler.

Yeni ölçülen α-bozunma verileriyle, araştırmacılar osmiyum-160 için α-bozunma indirgenmiş genişliğini türettiler ve bunu 84 nötronlu ancak daha az protonlu diğer çekirdeklerle karşılaştırdılar.

 

Şaşırtıcı bir eğilim buldular: proton sayısı arttıkça bozunma oranı düşüyordu.

 

Dr. Yang, "Bu eğilim, teorik modellerde öngörülen nötron kabuğu boşluklarının artmasıyla desteklenen proton damlama hattına doğru 82-nötron kabuk kapanmasının güçlenmesinin kanıtı olarak yorumlanıyor" dedi.

"82-nötronlu kabuk kapanmasının artan kararlılığı, 82 proton ve 82 nötronlu kararlı bir çekirdek olabilecek çift sihirli çekirdek kurşun-164'e artan yakınlığa bağlanabilir."

 

"Kurşun-164 proton-damlama çizgisinin ötesinde tahmin edilmesine rağmen, gelişmiş kabuk etkisi onu bağlı veya yarı bağlı bir çekirdek yapma potansiyeline sahiptir."

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum