Bilim insanları yeni enerji taşıyan parçacıklar elde etti
Işık ve maddenin elektromanyetik alanlarının birbirine karıştığı gizemli mikroskobik dünyada, enerji değiş tokuşu yapan plazmonlar, eksitonlar ve bilinmeyen başka parçacıklar bulunmaktadır.

Fizikçiler, bu var olan parçacıklara enerji taşıyan yeni parçacıklar dizisi eklediler. Topolojik pleksitonlar (topological plexcitons) adı verilen bu yeni parçacıklar, güneş hücreleri ve nanoboyuttaki devre parçaları için enerji akışının artırılması konusunda umut vaat etmektedir.

Bu parçacıklar, eksiton enerji transfer (EET) sürecinin aydınlatılması amacıyla UC San Diego, MIT ve Harvard Üniversitelerinden araştırmacılar tarafından tasarlandı. Topolojik pleksitonlar, plazmon ve eksitonların konjuge edilmesi ile elde edilmekte ve EET sürecinde enerji akışının daha iyi sağlanması amaçlanmaktadır. Işık ve madde birbirleriyle etkileştiklerinde enerjilerini değiş tokuş ederler. Bu değişim, kendi bozunma oranlarından çok daha hızlı olduğu zaman, bireysel kimlikleri kaybolur ve hibrid parçacıklar olarak değerlendirilirler. Bir bakıma eksiton ve plazmonlar pleksiton formuna dönüşürler.

EET, önceleri 10 nm gibi küçük mesafelerde gerçekleşmekteydi, fakat pleksitonların elde edilmesi ile bu mesafe yaklaşık bir saç telinin genişliği kadar olan 20.000 nm ye kadar genişledi.

Bu araştırmaya göre, ileride pleksitonlar, güneş hücreleri ve fotonik diğer aygıtların bileşenleri arasında enerjinin dağıtılması amacıyla kullanılabilir.

Kaynak
http://www.gizmag.com/topological-plexciton-energy-particles-mit/43786/

Halime Serinçay
Hacettepe Üniversitesi / Biyomühendislik Doktora -

0 yorum