Füzyon Geliyor, Ama Yol Açabileceği Sorunlara Hazır mıyız?
Nükleer füzyondan (atomların içinde bulunan çekirdeklerin birleşmesi) elde edilen enerjiden faydalanmak, karbondan arındırılmış bir küresel enerji sistemine geçişte önemli bir rol oynayabilir.

İklim değişikliği ve enerji güvenliği konuları giderek daha fazla dikkat çekerken, füzyon gibi görünüşte "temiz", "bol" ve "güvenli" bir enerji kaynağı vaadi her zamankinden daha cazip hale geliyor.

Buna karşılık, füzyon endüstrisi hızla büyüyor ve teknoloji deneysel aşamasının ötesine geçtikçe füzyonun "30 yıl uzakta olduğu ve hep öyle kalacağı" şeklindeki kinaye inandırıcılığını yitirmeye başlıyor.

Ancak toplumsal sorunlara ideal bir çözüm gibi görünen bir şey etrafında heyecan yaratmak çok kolay - ve ben füzyon enerjisinin hayata geçirilmesinin, çözmeyi önerdiği sorunlarla gerilim yaratabileceğini iddia ediyorum.

Bu abartının içeriğini belirlemek ve bu gerilimlerin ortaya çıkabileceği alanları araştırmak, teknolojinin etik açıdan sağlam bir şekilde gelişmesini ve uygulanabilir olduğu kanıtlanırsa net toplumsal fayda sağlayabilmesini sağlamak açısından kritik önem taşımaktadır.

Füzyon gibi sıfır karbonlu, düşük atıklı, güvenilir ve nispeten güvenli bir enerji kaynağının cazibesi apaçık ortadadır. Bu cazibe, artan küresel enerji talebi ve iklim değişikliği bağlamında ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar temiz bir enerji sistemine geçişi zorunlu kılmaktadır.

Füzyon enerjisinin mevcut enerji kaynaklarının açıklarını kapatabileceği yaygın olarak düşünülmektedir. Örneğin, güneş ve rüzgar enerjisinden gelen arzın hava durumuna bağlı olarak öngörülemez olduğu göz önüne alındığında, yenilenebilir enerjilerin kesintili olmasını engelleyecektir. Füzyon ayrıca uzun ömürlü radyoaktif atıkları, güvenlik sorunlarını ve geleneksel nükleer fisyon gücüne ilişkin kamuoyu endişelerini de ortadan kaldırır. Fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon maliyetini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacaktır.

Füzyon enerjisi aynı zamanda enerji güvenliği endişelerini de giderebilir çünkü bazı temel kaynakları bol miktarda bulunmaktadır. Örneğin, bazı füzyon süreçlerinde kullanılan döteryum yakıtı deniz suyundan kolaylıkla elde edilebilir. Bu, ithalata olan bağımlılığı azaltacak ve ülkeleri küresel piyasa şoklarına karşı izole edecektir.

Ancak bu faydalar, teknolojinin geliştirilmesiyle ilgili daha derin etik soruları ve potansiyel olarak zararlı bazı etkileri maskeleyebilir. Belki de böyle bir gerilimin en açık örneklerinden biri çevresel sürdürülebilirlik konusunda ortaya çıkmaktadır. Bu durum özellikle iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması ile ilişkilidir.

İklim değişikliği "tekno-düzeltme" yaklaşımına uygun bir konudur - başka bir deyişle, her şeyi düzeltmek için teknolojiye güvenebileceğimizi düşündüğümüz için davranışlarımızda önemli değişiklikler yapmaktan kaçınmak cazip gelebilir. Bu, "azaltım engelleme" argümanı olarak bilinir.

Sera gazı emisyonlarının enerji talebi ile dengelenmesi adalet ve hakkaniyet sorularını da gündeme getirmektedir. Enerji talebi, başta küresel güney olmak üzere, mevcut iklim krizine en az katkıda bulunan bazı bölgelerde artmaktadır. Ancak füzyon programları ezici bir çoğunlukla küresel kuzeyde yer almaktadır. Dolayısıyla, füzyonun uygulanabilir olduğu kanıtlanırsa, böylesine dönüştürücü bir teknolojiye erişimi olanlar, buna en çok ihtiyaç duyacak olanlar olmayabilir.

İklim değişikliği küresel bir sorundur, bu nedenle önerilen herhangi bir çözüm küresel etkiyi hesaba katmalıdır. İklim sorununu aşmak istiyorsak, kalkınma bağlamını tanımak ve füzyonun yaygınlaştırılmasında küresel eşitsizliği göz önünde bulundurmak için çaba gösterilmelidir.

Benzer kaygılar füzyon enerjisi için kullanılan malzemelerde de bulunabilir. Bunlar arasında lityum, tungsten ve kobalt gibi kritik mineraller bulunmaktadır. Bu minerallerin çıkarılması ve işlenmesi sera gazları yaymaktadır. Bazı durumlarda, çıkarma işlemleri yerli halkların toprakları üzerinde veya yakınında yer almaktadır. Ve bu malzemelerin tedarik zincirleri, ittifaklar, iş birliği, rekabet ve tekellerin oluşma potansiyeli ile jeopolitik gerilimlere gömülüdür.

Örneğin cıva, füzyon reaktörleri için lityumun işlenmesinde kullanılmaktadır. Bu element sadece çevreye zararlı ve zehirli olmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük ölçüde Çin üretimine bağlı.

Füzyon enerjisinin hızlanan temposu, yol boyunca bu potansiyel tehlikelerin gözden kaçma riskini artırıyor. Bununla birlikte, bunun ahlaki fren yapmamız gereken bir durum olmadığını, aksine vites değiştirmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Bu potansiyel etik gerilimlere yaklaşmak, tasarım kararlarının ve malzeme seçimlerinin sonuçlarını düşünmekten, eşitlikçi dağıtım stratejilerine ve bilgi paylaşımına kadar geliştirme süreci boyunca sistematik düşünmeyi gerektirir.

Enerjiye erişim insan refahı ve kalkınmasının temelini oluşturur ve enerji sisteminin bir bütün olarak derin toplumsal etkileri vardır. Bu alanda yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin sosyal ve etik zorluklarıyla açık bir şekilde ilgilenmemek en iyi ihtimalle sorumsuzluk, en kötü ihtimalle de zararlı olacaktır. Özellikle de füzyon teknolojisinin etkileri, tam da çözmeyi amaçladığı zorlukları daha da derinleştirebilecekse bu durum daha da geçerlidir.

Sophie Cogan, Siyaset ve Çevre Doktora Adayı, York Üniversitesi

Bu yazı SCIENCEALERT’ de yayınlanmıştır.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum