Araştırmacılar 2022 ve Sonrasında İklim Değişikliğiyle Nasıl Mücadele Edecek?
Araştırmacılar 2022 ve Sonrasında İklim Değişikliğiyle Nasıl Mücadele Edecek?

COP26, küresel ısınmayı durdurmak için harekete geçti. Araştırma, ilerlemeyi izlemek ve çözüm üretmek için artık çok daha önemli.

Geçen yılın sonlarında, İngiltere'nin Glasgow kentinde düzenlenen büyük iklim zirvesi, iklim değişikliğini durdurma mücadelesinde siyaset ve iş dünyasına çok ihtiyaç duyulan ivmeyi enjekte etti. Önümüzdeki yıl, her türden bilim insanı için uzmanlık sunma ve bu muazzam çabada söz sahibi olmalarını sağlama fırsatı sunuyor.

Bilim, BM'nin 2022 resmi iklim gündemine çoktan girdi. Şubat ayında, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC), iklim ısınmasının insanları ve ekosistemleri nasıl etkilediğine ilişkin en son araştırmalara ilişkin değerlendirmesini yayınlaması planlanıyor; bir ay sonra panel, emisyonları kısma ve küresel ısınmayı durdurma seçeneklerinin bir analizini sunacak. Geçen yılın iklim bilimi raporuyla birleştiğinde, dünya hükümetleri iklim değişikliğine ilişkin en son teknoloji araştırmalarını gözden geçirecekler. Ancak araştırma topluluğunun çalışmaları IPCC'nin çok ötesine uzanıyor.

Hükümetlerin iklim gündeminin en üstünde yenilik var. Son 10 yılda erişimi kolaylaşan rüzgâr ve güneş enerjisi gibi mevcut teknolojiler, daha verimli aydınlatma ve emisyonların azaltılmasına yardımcı olacaktır. Ancak yeşil enerji, fosil yakıtları dışarı atacak ve düşük gelirli ülkelerde artan güvenilir enerji talebini karşılayacaksa, bir dizi sorunu çözmek için bilim adamlarına ve mühendislere ihtiyaç duyulacaktır. Bunlar, şebeke ölçeğinde elektrik depolama fiyatını düşürmenin yollarını bulmayı ve büyük miktarlarda yenilenebilir enerjiyi entegre ederken ortaya çıkan teknik zorlukları ele almayı inceleyecekler. Elektrik ve hidrojenle çalışan yeni nesil uygun fiyatlı araçlar ve uçak gibi elektrikle çalışması daha zor olanlar için düşük karbonlu yakıtlar sağlamak için araştırma yapılması gerekecek.

En iyimser senaryolarda bile, bu tür temiz enerji dağıtımlarının, ülkelerin iklim taahhütlerini yerine getirmelerini sağlamak için yeterli olması muhtemel değildir. Daha fazla yeniliğe de ihtiyaç duyulacak, karbondioksiti atmosferden çekebilecek teknolojiler buna örnek olarak gösterilebilir. Hükümetler ve fon sağlayıcılar, bilim insanlarını, tartışmalı çeşitli jeomühendislik teknolojilerini (güneş ışığını uzaya geri yansıtmak için stratosfere parçacıkların eklenmesi gibi, gezegeni yapay olarak soğutmaya yönelik yöntemler) anlama çabalarında desteklemelidir.

İklim değişikliğinin ele alınmasına yardımcı olmak adına araştırma ve yenilik için desteğin işaretleri var. Glasgow'da 22 ülke ve Avrupa Komisyonu (EC), şehirleri yeşillendirmeye, endüstriyel emisyonları azaltmaya, CO2 yakalamayı teşvik etmeye ve yenilenebilir yakıtlar, kimyasallar ve malzemeler geliştirmeye odaklanan inovasyon konusunda iş birliği planlarını duyurdu. Ayrıca, düşük karbonlu teknolojilerin ticarileştirilmesine yardımcı olmak için yeni fonları projelere yönlendirme çabalarını da duyurdu. Ve şu anda dünyanın en büyük sera gazı yayıcısı olan Çin, karbon emisyonlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olacak teknolojilere odaklanan geniş bir araştırma altyapısı oluşturuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Başkan Joe Biden yönetimindeki Demokratlar, inovasyonu iklim değişikliğini ele alma çabalarının temel taşı haline getirdiler. Enformasyona göre, Kasım ayında yürürlüğe giren iki taraflı bir yasa tasarısı, yeşil altyapı yatırımlarını genişletecek ve önümüzdeki 5 yıl içinde ABD Enerji Bakanlığı'nda temiz enerji araştırma ve geliştirmesi için yaklaşık 42 milyar ABD doları sağlayarak mevcut bütçeyi kabaca ikiye katlayacak. Demokratların bu yıl geçirmeyi umduğu daha büyük bir bütçe tasarısında, iklim ve temiz enerji programları için 550 milyar doların daha hibeye dahil edilmesi planlanıyor. Ekonomik modelleme, yüzyılın ikinci yarısında sera gazı emisyonlarını ortadan kaldırmak için çok önemli olacak teknolojileri desteklerken, harcama artışının önümüzdeki on yılda emisyonları düşürmeye de yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Yeşil inovasyonu mümkün kılmanın yanı sıra, bilim adamlarının iklim politikalarını değerlendirmede ve hükümetler ve işletmeler tarafından verilen taahhütleri takip etmede önemli bir rolü var. COP26'da ilgi gören girişimlerin birçoğunun başarılı olması için bilime ihtiyacı var. Ayrıca bu iklim finansmanı varlıklı ülkeler ile düşük gelirli ülkeler arasında adil ve mantıklı bir şekilde oranlanmalı.

İklim bilimi de hızla devam etmeli ve hükümetlerin ve halkın iklim değişikliğinin etkisini anlamalarına yardımcı olmalıdır. Almanya'daki sellerden Avustralya'daki yangınlara kadar, gelişen iklim atfetme alanı, küresel ısınmanın sayısız trajediden kısmen sorumlu olduğunu şimdiden açıkça ortaya koydu. Birçok düşük gelirli ülke, şimdiye kadar sera gazı emisyonlarının büyük kısmından sorumlu olan zengin ülkelerden tazminat talep ettiğinden, ilişkilendirme bilimi, iklimle ilgili doğal afetlerin artan maliyetlerini kimin ödemesi gerektiği konusunda devam eden bir jeopolitik tartışmayı da besleyecektir.

Bu ve diğer konular Kasım ayında Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde yapılacak COP27'de yeniden tartışılacak ve burada herkesin söz sahibi olduğundan ve araştırmaların sadece zengin ülkelerde değil her yerde iklim izleme ve inovasyonu desteklediğinden emin olmak çok önemli olacak.

COP26'da yapılan ve hükümetlerin iklimdeki ilerlemeleri hakkında yıllık olarak rapor vermelerini gerektiren yeni bir anlaşma, iklim değişikliği konusunda harekete geçmeleri için üzerlerindeki baskıyı sürdürmeye yardımcı olacaktır.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum