Kardashev  ölçeği neyi anlatıyor?
Kardashev ölçeği neyi anlatıyor?

KARDASHEV ÖLÇEĞİ

Kardashev Ölçeği, 1964 yılında Rus Astronom Nikolai Kardashev tarafından ortaya atılan ve medeniyetlerin gelişmişlik seviyelerini enerji üretim-tüketim miktarlarına göre sınıflayan bir skaladır. Bu teori temelinde merak ettiğimiz bazı sorulara yanıt bulmamızı kolaylaştırıyor; Dünya dışı yaşam formları var mı, varsa neden insanlık medeniyetiyle iletişime geçmiyorlar...

Kardeshev, skalasında gelişmişlik düzeylerine göre sınıfladığı, evrende var olabilecek olası 3 tip medeniyetten söz etmiştir.

Tip-1 Medeniyet (Gezegensel Medeniyet)

Yörüngesinde dolaştığı yıldızdan gezegenine düşen ışığın tüm enerjisini kullanabilen veya aynı miktara eş değer enerji üretip-tüketebilen medeniyet çeşididir. Örneğin; Güneş'ten yerküremize saniyede 175 katrilyon watt güç ulaşmaktadır. Bu gücün tamamını kullanabilirsek ya da bu güce eş değer güç üretip-tüketebilirsek kendimize Tip-1 medeniyet diyebiliriz, fakat şu anda insanlık medeniyeti bu miktarın 1/560'ını ancak üretip-tüketebilmektedir.

Kardashev'e göre Tip 1'e ulaşmış bir medeniyet kendi gezegenine tamamen hükmedebilir. Depremler, tektonik haraketler, iklim değişiklikleri gibi bir çok doğa olayını istediği gibi kontrol edip yönetebilir.

Tip-2 Medeniyet (Yıldızsal Medeniyet)

Bu medeniyet Tip-1 medeniyete göre ortalama 1 milyar kat daha fazla güç üretip-tüketebilmektedir. Kendi yıldızının gezegenine düşen kısmını değil de yıldızın saçtığı tüm enerjiyi kullanabilen, hatta bu enerjiyi kendi Güneş Sistemi içerisinde transfer edebilen medeniyettir. Bu transfer Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerde kolonileşmeye olanak sağlayacaktır. Yıldızın saçtığı tüm enerjinin nasıl kullanılabileceği konusu ise Freeman Dyson'ın ''Dyson Küresi'' teorisiyle açıklanabilir. Bu teori, bir yıldızın etrafını devasa panellerle kaplayıp yıldızın saçtığı tüm enerjiyi istenilen koordinata trasfer edebilmeye olanak sağlamaktadır.

Tip-2 medeniyet geliştirdiği algoritma sayesinde dyson küresini yapay zeka ile kontrol edebilir, hatta daha ileri gidip gezegenlerin kütleleriyle oynayarak kütle-enerji dönüşümlerini yapabilir. Bu bize E=mc2 formulünü anımsatıyor.

Tip-3 Medeniyet (Galaktik Medeniyet)

Tip-3 medeniyetin sınırlarını anlamak için kullandığı enerji miktarına bakabiliriz. Tip-2 medeniyetin kullandığı enerjinin yaklaşık 100 milyar katı enerjiyi üretip-tüketebilen bir medeniyetten söz ediyoruz.

Yıldızlarını yeni yaşanabilir gezegen üretmek için yapı malzemesi olarak kullanabildiklerini, nano evrende atomik düzenleme  yapabildiklerini, birden çok galaksilerde gezegen transfer edebildiklerini düşünün; karadeliklere hükmedip, cüce gezegenleri anlık enerji gereksinimleri için enerjiye çevirebildiklerini hayal edin.

Kardashevin oluşturduğu bu teori ile medeniyetlerin gelebilecekleri tüm noktaları olası görmek bizlere hayal ürünü gibi gelse de, bundan 1000 yıl önceki uzak atalarımız, günümüz teknolojik gelişmeleri hayal etmişler miydi? Sonuç olarak evrenimizin yaşını düşündüğümüzde Tip-2 veya Tip-3  medeniyetler varsa neden bizlerle iletişime geçmiyorlar diye düşünebiliriz. Belki de medeniyetimiz bu seviyelere ulaştığında biz de, henüz başlangıç aşamasındaki bir medeniyetle ilgilenmeyeceğiz. 

YUSUF KILINÇ
Gaziantep Üniversitesi - Mühendis Bigbang dan gelen toz zerreciği yada Evrende bilimi hasat yapmaya çıkmış 1. tekil şahıs

0 yorum