Dünyanın İlk Kıtaları Nasıl Davranıyordu?
Dünyanın İlk Kıtaları Nasıl Davranıyordu?

Dünyanın en eski kayalarından bazılarının yeni bir incelemesi, Dünya'daki ilk kıtaların kararsız olduğunu ve tekrar ortaya çıkmadan ve yeniden şekillenmeden önce mantoya geri battığını gösteriyor.

Bu, litosferin (kabuk ve en üst manto) eonlar boyunca kıtasal değişimlerden kurtulan ve Dünya'nın eski tarihini kaydeden son derece eski ve kararlı kısımları olan kratonların şaşırtıcı özelliklerinden bazılarını açıklayabilir.

Yeni bulgular, Dünya'nın 4,5 milyar yıllık ömrü boyunca değişen jeolojisini anlamamıza yardımcı olabilir.

Jeolog Fabio Capitanio, "Kıtaların merkezinde bulunan ve kraton adı verilen kayalar 3 milyar yıldan daha eskidir" diye açıklıyor.

"Dünya'nın başlarında oluştular ve kıtaların ve gezegenin zaman içinde nasıl değiştiğinin sırrını tutuyorlar."

Kıtaların nasıl oluştuğunu tam olarak bilmiyoruz. Güneş Sistemindeki başka hiçbir gezegende bunlara benzer bir şey yoktur, bu nedenle belirli bir dizi koşulun olması gerektiği açıktır.

Kıtaların içten dışa, kratonik çekirdekler etrafında oluşmuş olabileceğini gösteren birkaç kanıt var. Ancak kratonların kendilerinin oluşum mekanizması hararetle tartışılıyor.

Şu anda yaklaşık 35'i bilinen kratonlar, litosferin diğer bölümlerine kıyasla, onlara stabilitelerini veren özellikleri ile yüzer ve serttir. Ancak bileşimleri, garip bir şekilde çeşitli malzemelerden, çeşitli yaşlara, bileşimlere ve kaynaklara sahip minerallerden oluşan daha yeni litosfer ile karşılaştırıldığında olağandışıdır.

Bu heterojenlik veya çeşitlilik, önceki araştırmalara göre geri dönüşüm ve yeniden işlemeyi düşündürüyor.

Capitanio ve ekibi, kratonik litosfer mantosunun termal ve kimyasal evrimini gözlemlemek için, varlığının ilk milyar yılında Dünya'nın evrimini simüle etmek için hesaplamalı modelleme gerçekleştirdi. Ayrıca, modellerinin farklı parametrelere ne kadar duyarlı olduğunu anlamak için bir dizi test simülasyonu çalıştırdılar.

Sonuçlar, Dünya'da ortaya çıkan ilk kıta bloklarının kararsız olduğunu ve mantoya geri battığını gösterdi.

Bununla birlikte, bazı parçalar yeniden yüzmeden önce uzun bir süre orada kalabilir, litosferin altında katmanlar halinde birikerek ona yüzerlik ve sertlik verir.

Bu eski kaya parçalarının bazıları mantoda uzun süre kalabildiğinden, bu, kratonik bileşimin heterojenliğini açıklayabilir: farklı yerlerden daha yaşlı kayalar daha genç kayalarla karışır.

Aslında, o parçalardan bazıları hala aşağıda olabilir ve tekrar yukarı süzülmeyi bekliyor olabilir.

Ekip, bu mekanizmaya 'büyük bölgesel relaminasyon' (MRR) adını verdi. Ekip, gözlemlenen kraton bileşimine çok iyi uyduğundan, bunun Dünya'nın erken dönemlerinde kıta oluşumunun önemli bir bileşeni olabileceğini söylüyor.

Araştırma PNAS'ta yayınlandı.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum