Antarktika İklim Değişikliği İle Yeşilleniyor
Bilim insanları Antarktika’daki bitki yaşamının iklim değişikliği nedeniyle hızla arttığını keşfetti.

Kıtada az sayıda bitki yaşıyor, ancak yosunlar üzerinde inceleme yapan bilim insanları son 50 yılda biyolojik aktivitede ani bir artışı ortaya çıkardı. Exeter Üniversitesi’nden bilim insanlarının da yer aldığı bir ekip 400 mil genişliğinde bir alanda Antartika’nın soğuk koşullarında çok iyi korunan yosun şeritlerine ait özleri ele aldılar.

Üç bölgeye ait beş özü test ettiler ve Antarktika Yarımadası’nda geçtiğimiz 50 yıl içinde önemli biyolojik değişikliklerin meydana geldiğini tespit ettiler.

Exeter Üniversitesi’nden Dr. Matt Amesbury, “Antartika Yarımadası’nda yaklaşık 50 yıldır görülen sıcaklık artışı bölgedeki yosun şeritleri üzerinde etkili olmaktadır,” şeklinde konuştu.

“Şayet bu durum devam ederse sürekli buzul çekilmesinden doğan buzsuz alanların miktarının artması ile Antarktika Yarımadası gelecekte çok daha yeşil bir yer olacak,” şeklinde devam etti.

Antarktika Yarımadası’nda son dönemde yaşanan iklim değişikliği; ısınma ve yağış artışı, rüzgâr kuvveti gibi diğer değişiklikler ile birlikte net bir şekilde belgelendi.

Hava durumuna ilişkin kayıtlar genellikle 1950’lerde başlıyor; ancak yosun şeritlerine ait özlere ilişkin biyolojik kayıtlar iklim değişikliği hakkında daha uzun vadeli bir konteks sunabiliyor.

Bilim insanları son 150 yıla ait verileri analiz ettiler ve geçtiğimiz 50 yıl içerisinde biyolojik faaliyetin bariz bir şekilde artış gösterdiği “değişim noktalarına” dair net kanıtlar buldular.

Exeter’deki projeyi yürüten Profesör Dan Charman, yosunların yetişmesinin son sıcaklık artışlarına olan duyarlılığının gelecekte yaşanacak ısınma dolayısıyla ekosistemleri değiştireceğini ve bu ikonlaşmış bölgenin biyolojisi ve görünümünde büyük değişikliklere yol açacağını söyledi. “Kısacası Antarktika’nın da Kuzey Kutbu’na ilişkin sağlam gözlemlere paralel olarak yeşerdiğini görebiliriz”, dedi.

“Verilerimizde bazı değişkenler olmasına rağmen farklı bölgelerde karşılaştığımız tutarlılık dikkat çekiciydi,” şeklinde devam etti. Cambridge Üniversitesi ve Britanya Antarktika Araştırmalarından bilim insanlarının da yer aldığı araştırma ekibi, verilerinin sıcaklıkta meydana gelecek küçük bir artış ile bitkilerin ve toprağın büyük ölçüde değişeceğine işaret ettiğini belirtti. Aynı ekip 2013 yılında çalışma bölgelrinden birini odağa alan bir çalışma yayımladı. Bu yeni çalışma öncülleri olmayan bulguların daha geniş bir bölgeye uygulanabileceğini teyit ediyor.  

Antarktika’nın yalnızca %0.3’ünde bitkisel yaşam mevcut; ancak bulgular ısınmanın kıta üzerinde ne derece ve ne şekilde etkili olduğunu ölçmenin bir başka yolunu sunuyor.

Current Biology dergisinde yayınlanan makale “Antarktika Yarımadası’ndaki Süratli Isınmaya Yaygın Biyolojik Tepki” (“Widespread biological response to rapid warming on the Antarctic Peninsula”) başlığını taşıyor.

Araştırmanın finansmanı Doğal Çevre Araştırma Konseyi (NERC).

Araştırmacılar şimdi insan aktivitesinin küresel ısınmaya yol açmadan önce iklim değişikliğinin ekosistemleri ne ölçüde etkilediğini görmek için binlerce yıl öncesine dayanan özlere ilişkin veriler üzerinde çalışmayı planlıyorlar.

Ayrıntılı Bilgi: "Widespread biological response to rapid warming on the Antarctic Peninsula" Current Biology (2017). DOI: 10.1016/j.cub.2017.04.034 

Kaynak
https://phys.org/news/2017-05-antarctica-greening-due-climate.html

0 yorum