Öncesinde Stresli Hissetmek, COVID’i Daha Uzun Sürede Atlatmanıza Neden Olabilir
Öncesinde Stresli Hissetmek, COVID’i Daha Uzun Sürede Atlatmanıza Neden Olabilir

PMilyonlarca insan, aylarca hatta yıllarca sürebilen şaşırtıcı bir dizi olası semptomla kendini gösteren uzun süreli COVID'den muzdarip. Bu sinir bozucu derecede amansız duruma daha fazla yanıt sağlamak için araştırmacılar, zihinsel stresler ve uzun süreli COVID arasındaki ilişkiyi test ettiler.

Bu stresörler arasında depresyon, kaygı ve yalnızlık, algılanan stres ve COVID hakkında özel endişe dahil olmak üzere genellikle gözden kaçan sıkıntı türleri yer alır.

Şaşırtıcı bir şekilde, bu stresörler, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, astım ve kanser öyküsü dahil olmak üzere fiziksel komorbiditelerden daha uzun süreli COVID'in daha güçlü bir tahmincisiydi.

İronik olarak, bu bağlantıların duyulması endişeye katkıda bulunabilir. Yine de devam eden küresel bir pandemi sırasında bile zihinsel sağlığımıza öncelik vermemiz gerektiğinin önemli bir hatırlatmadır. Ve bu stres faktörlerinin arkasındaki nedenler çok farklı olsa da hepsi vücudumuza benzer şekillerde meydan okuyabilir.

Harvard Üniversitesi nöroepidemiyoloğu Andrea Roberts, StatNews'e verdiği demeçte, "Bu ruh sağlığı koşullarını, ölçülmesi daha kolay veya görülmesi daha kolay olabilecek fiziksel sağlık koşullarını alabilecekleri kadar ciddiye almayan uzun bir insan tarihi var. Uzun süreli COVID için, açıkçası, psikolojik sağlığa bakmak çok önemli hale geliyor ve daha geniş bir şekilde ruh sağlığı sorunlarını tanımlamanın ve tedavi etmenin önemi sorusunu gündeme getiriyor" diyor.

Ekip, bunun hiçbir şekilde uzun süreli COVID semptomlarının kafamızda olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor ve kronik durumun psikosomatik olmamasının çeşitli nedenlerini listeliyor.

Siwen Wang ve meslektaşları, analizlerini devam eden büyük sağlık araştırmalarına katılan 54.960 katılımcıya dayandırdı. Bunlardan araştırmacılar, COVID'e yakalanan 3.193 hemşireden veri topladı. Gönüllüler, başlangıç ​​durumunu ve ardından Nisan 2020'den başlayarak 19 ay boyunca takip anketlerini doldurdu.

Araştırmacılar, uzun süreli COVID-19'un, dikkate alınan stres faktörlerinden herhangi birinin semptomlarına sahip olanlar için yüzde 30-50 daha fazla olduğunu buldu.

Wang ve ekibi makalelerinde, "İki veya daha fazla türde yüksek düzeyde sıkıntı yaşayan katılımcılar, COVID-19 sonrası koşullar açısından yüksek düzeyde sıkıntı yaşamayanlara göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla risk taşıyordu" diyor.

Wang, "Bir COVID-19 enfeksiyonundan önceki psikolojik sıkıntının, uzun süreli COVID riskinin artmasıyla ne kadar güçlü bir şekilde ilişkili olduğuna şaşırdık" diyor.

Psikolojik stres, uzun süreli COVID'de de rol oynayan inflamatuar sitokin proteinlerinin salınımı yoluyla inflamasyonla ilişkilendirilmiştir. Araştırmalar stresin bağışıklık sistemimizi de baskıladığını gösteriyor.

Uzun süreli COVID'de rol oynayan, zihinsel sağlık koşullarının kendisinden ziyade bu tür sıkıntıların ortak bir özelliği olabilir.

Ancak bu, sıkıntı ve uzun süreli COVID arasındaki ilişkiyi öne süren ilk çalışma değil. Multipl skleroz hastalarını içeren bir Birleşik Krallık araştırması, yaklaşık yüzde 30'unun en az 4 hafta boyunca uzun süreli COVID semptomları yaşadığını ve diğer yüzde 12'sinin bunları en az 12 hafta yaşadığını buldu.

Wang ve ekibi ayrıca diğer araştırmacıların akıl hastalığı ile Lyme hastalığı veya CFS/ME sonrası uzun süreli semptomlar arasında nasıl benzer bağlantılar bulduğunu da vurguluyor.

Resmin tamamını anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var, ancak bu tür potansiyel ipuçlarını araştırmak, araştırmacıların her gün daha fazla insanın karşılaştığı bu kronik durumda tam olarak neler olduğunu belirlemelerine yardımcı olabilir.

Bu araştırma JAMA Psychiatry'de yayınlandı.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum