Home Tech Blog

Bilimsel Deneyler

Michelson - Morley Deneyi

R.A.Milikan'ın Yağ Damlası Deneyi

Stevin'in Zinciri Deneyi

Foton Tartısı

Gama Işını Mikroskobu

Yüzey Gerilimi Deneyi

Yüzey Gerilimi Deneyi

Direnç Ölçme Metotları

Zamanda Yolculuk

Kelebek Etkisi

Laplace Şeytanı