Hava Kirliliği İnsan Kemiklerini Daha Kırılgan Hale Getiriyor
Hava Kirliliği İnsan Kemiklerini Daha Kırılgan Hale Getiriyor

Yeni bir çalışma, daha yüksek hava kirliliği seviyeleri ile kemikleri daha kırılgan hale getiren ve kırılma olasılığı yüksek olan kronik bir iskelet durumu olan osteoporoz yoluyla daha hızlı kemik kaybı arasında endişe verici bir bağlantı olduğunu bildiriyor.

Osteoporoz riski yaşla birlikte artar ve özellikle menopoz sonrası kadınlarda yaygındır. Burada, 9.041 postmenopozal kadından oluşan çeşitli bir gruba ilişkin veriler 6 yıl boyunca toplandı ve araştırmacılar özellikle kemik mineral yoğunluğuna baktılar: osteoporoz ve kırık riskinin dolaylı bir göstergesi.

Nitrik oksit, nitrojen dioksit, kükürt dioksit ve PM10 partikül madde (10 mikrometreden küçük kirlilik, bir kırmızı kan hücresinin çapı) tahminleri için ev adreslerini kullanan araştırmacılar, kirlilik arttıkça kemik mineral yoğunluğunun düştüğünü buldular.

New York'taki Columbia Üniversitesi'nden biyomedikal uzamanı Diddier Prada, "Bulgularımız, sosyoekonomik veya demografik faktörlerden bağımsız olarak, zayıf hava kalitesinin kemik kaybı için bir risk faktörü olabileceğini doğruluyor" diyor.

Geçmiş çalışmalar, daha kötü hava kirliliği ile daha yüksek kemik kırılma riski ve ayrıca zamanla daha fazla kemik kaybı arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu araştırma, özellikle menopoz sonrası kadınlar ve farklı hava kirliliği karışımları hakkında veriler ekler.

Özellikle, Prada ve meslektaşları nitrojen ve omurga arasındaki bağlantıyı vurguladılar. 3 yılda bu tür bir kirlilikte yüzde 10'luk bir sıçrama, lomber omurga kemik mineral yoğunluğunda yıllık ortalama yüzde 1,22'lik bir kayıpla ilişkilendirildi; bu, ekibin normal yaşlanmada hesapladığı miktarın iki katıydı.

Araştırmacılara göre, bu büyük olasılıkla, çevreden gelen toksik moleküllerin vücuda zarar verdiği oksidatif stres dahil mekanizmalar nedeniyle kemik hücresi ölümü nedeniyledir.

Prada, "İlk kez, özellikle nitrojen oksitlerin kemik hasarına önemli bir katkıda bulunduğuna ve lomber omurganın bu hasara en duyarlı bölgelerden biri olduğuna dair kanıtımız var" diyor.

Çalışma, nedensel bir ilişkiyi kanıtlamak için tek başına yeterli değil ancak şu anda oluşan araştırma kütlesi göz önüne alındığında, giderek daha makul bir hipotez gibi görünüyor.

Ayrıca, bu özel çalışmanın menopoz sonrası kadınlara bakmasına rağmen, katılan katılımcıların çok çeşitli etnik grupları, yerleri, yaşam tarzlarını ve sosyoekonomik geçmişleri kapsadığını ve kirlilik seviyelerinin gerçekten de altta yatan neden olabileceğini akılda tutmakta fayda var.

Columbia Üniversitesi'nden epigenetikçi Andrea Baccarelli, "Hava kirliliğine maruz kalma, özellikle nitrojen oksitlerdeki gelişmeler, menopoz sonrası kadınlarda kemik hasarını azaltacak, kemik kırılmalarını önleyecek ve menopoz sonrası kadınlar arasında osteoporozla ilişkili sağlık maliyeti yükünü azaltacaktır" diyor.

Araştırma eClinicalMedicine'de yayınlandı.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum