0

Diğer soruların yanında aslında tam da yerinde sorulmuş bir soru... Direk bir cevap yazmayacağım ama hem konunun dikkati çekmesi için, hem de bir şeyler yazmak isteyenlerin toparlaması için bir durum özeti deneyeceğim. Eğer farklı kutuplar iseler ve birbirlerini çekiyorlarsa, niye düşmüyor? Aralarındaki kütle cekimi kuvveti gözardı edilecek kadar küçük...Aralarındaki elektromanyetik çekime oranla hele... Bazıları dönen elektronun dönme momentinden dolayı (Rutherford) düşmediğini söyleyecek ama bu seferde sürekli enerji harcamalı elektron. Yoksa, hız kaybedip atoma yaklaşması-eninde sonunda düşmesi gerekirdi. Ya da elektronun bulunduğu enerji seviyesini kapsayan yörüngesinde, açısal momentumuna göre belirlerdiğini düşünebilir ama bu da tek elektronlu atomlar için sağlıklı ölçümler vermiş. (Bohr) Bazıları olasılık bulutu diyor ve elektronun yeri belirsiz diyor. Ama konumu belli olunca bu sefer hızı dolayısıyla momentumu belirsiz oluyor. Momentumdaki belirsizliği aşmak içinde, belli bir nokta değilde, bir "değerler aralığında" tanım yapmak gerekiyor. Tabii bu aralığın belirsizliği çok küçük bir değerde (indirgenmiş Planck/2) Bence çapraşık fazla gizemli...(Broglie ile başlayıp, Heisenberg, Schrödinger ile devam eden güncel akım) Elektronların bulunabileceği yörüngeleri kapsayan ve enerji seviyelerini belirleyen kabuklar daha net ve kullanışlı hal aldı. Buna göre, elektron enerji seviyesi değiştikçe kabuk içinde veye kabuklar arasında yörüngelere yerleşebiliyor ama hep bir miktar enerjisi olduğu için atomla birleşmiyor... Konumundaki ve hızındaki belirsizlikten dolayı bulut olarak ele alınıyor elektronlar... Aslında sorunuza cevap vermese de özetlemeye çalıştığım bu yaklaşımlar (aralarında hatalı yazdıklarım olabilir, atom modeli önermeleri için bakacağınız kişi adlarını da ekledim) ın ortak noktaları ve sonuçlar önemli bence... *Elektronlar çekirdeğe asla düşmüyor, böyle bir durum öngörülmüyor. * Tüm elektron yörünge hareketlerinde, yörüngelerin belirlenmesinde Planck değeri ve katları söz konusu * Elektronlar sahip oldukları enerji seviyesine göre yörünge değiştirebiliyorlar. * Işıma, alınan enerjinin atılması ile oluşuyor. Yörüngesinde sabit bir elektronun ışıması demek, enerji yani momentum kaybı demek. Kütle değişmediğine göre hız kaybı demek. Yani ivmeli bir hareket. (Ama ışıma, ivmenin sonucu değil. Tam tersi, sebebi...) * Her elektronun doğal taşıyabileceği ve durmayı tercih ettiği bir enerji seviyesi var. Elektron uyarıldıkça veya ışıdıkça maruz kaldğı enerji değişimlerinden sonra; "hep eski durumuna dönmeye" meyilli... * Tüm yaklaşımlarda "parçacıklar" üzerine kurulu... ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Artı yük nedir? Eksi yük nedir? Niye birbirlerini çekerler? Bir parçacıktaki "ne" onun artı, eksi veya nötr olmasını belirler? Sorunuzun cevabı tüm bu koşulları içeren ve açıklayan doğru ya da doğruya yakın bir atom modeli tanımlamasında yatıyor.(???) ( Kendimce bir cevabım var ama yukarıda yazdıklarımla neredeyse hiç uyuşmuyor... O yüzden bilimsel olmadığını bile rahatça düşünebiliriz. Daha sonra, diğer arkadaşların görüş eklemelerinden sonra, eklerim.)

Burtay Mutlu (shibumi_tr) 5 yıl önce 0
0

dejenere elektron basıncı...

Ömer ( Karanlık Profil ) 5 yıl önce 0
0

Elektromanyetk kuvvet.

Kemal ( Bay Hiçkimse ) 5 yıl önce 0
0

Elektromanyetik kuvvet diye biliyordum ?

Kemal ( Bay Hiçkimse ) 5 yıl önce 0