İki veya daha fazla duyuyu birleştiren nörolojik özellik olan sinestezi nasıl deneyimlenir? Sinestetler 9 sayısını tadabilir veya haftanın her gününe bir renk ekleyebilir. Richard E. Cytowic, birbirine dolanmış duyuların büyüleyici dünyasını ve neden hepimizin sadece bir sinesteziye sahip olabileceğimizi açıklıyor.
Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum