Pandemi Döneminde Hayvanat Bahçeleri Kapandığında Hayvanların Davranışları Değişti
Pandemi Döneminde Hayvanat Bahçeleri Kapandığında Hayvanların Davranışları Değişti

Koronavirüs pandemisi ortaya çıktığında hepimiz hayatımızda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Sadece biz değil, her gün gördükleri ziyaretçileri görmeyen hayvanat bahçesi hayvanlarının da hayatları değişti. Yeni bir çalışma, primatların bu değişime nasıl tepki verdiğini inceledi.

Araştırma bonobolara, şempanzelere, batı ova gorillerine ve zeytin babunlarına baktı ve bu hayvanların, dinlenme ve yemek için harcadıkları zaman da dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde alışkanlıklarını değiştirdiğini buldu.

Ziyaretçi etkileşimlerinin hayvanat bahçesi hayvanlarının refahı için çok önemli olduğu düşünülmektedir. Ancak bu etkileşimlerin olumlu ya da olumsuz olma potansiyeli vardır. Bu yüzden araştırmacılar, kalabalıklar orada değilken farkı görmeye hevesliydiler.

İngiltere'deki Nottingham Trent Üniversitesi'nden hayvanat bahçesi hayvan refahı bilimcisi Samantha Ward, "Primatlar, hayvanat bahçelerindeki bilişsel olarak en gelişmiş türlerden bazılarıdır ve ziyaretçilerle etkileşimleri karmaşıktır" diyor. "Ziyaretçilerin hayvanat bahçeleri ve parklardaki hayvanların davranışlarını nasıl etkileyebileceğini anlamanın bir şansı, nadiren halka uzun süre kapalı olmalarıdır, bu yüzden bu bize eşsiz bir fırsat sağladı."

Gözlemler, İngiltere'deki Twycross Hayvanat Bahçesi ve Knowsley Safari'de ziyaretçilerin geri dönmesinden önce ve sonra kaydedildi.

Birkaç ay ve birden fazla açılma ve kapanma periyodu boyunca, hayvana bağlı olarak değişen primat davranışlarında gözle görülür değişiklikler oldu.

Ziyaretçiler hayvanat bahçesine dönmeye başladıkça, bonobolar ve goriller daha az yalnız vakit geçirirken, goriller de daha az dinlenmeye zaman ayırdı. Bu arada şempanzeler, hayvanat bahçeleri yeniden açıldığında daha fazla yemek yiyor ve çitleriyle daha çok ilgileniyorlardı.

Safari parkındaki zeytin babunlarının, ziyaretçiler geri geldiklerinde daha az cinsel ve baskın davranışlar sergiledikleri görüldü. Ayrıca, park kapalıyken gördükleri korucu araçlarına kıyasla ziyaretçi arabalarına daha sık yaklaşma eğilimindeydiler.

Bu değişikliklerin olumlu olup olmadığını söylemek zor.

Araştırmacılar, geri dönen ziyaretçilerin şempanzeleri ve babunları teşvik ettiğini, goriller ve bonoboların yalnız daha az zaman geçirmelerinin de olumlu olarak görülebileceğini öne sürüyorlar.

Aynı zamanda, gorillerin - doğal olarak daha hareketsiz hayvanlardır - dinlenmeye daha az zaman harcadıkları için kalabalıklar tarafından rahatsız edildikleri söylenebilir.

Gorillerin, ziyaretçilerin geri döndüğünde en çok zaman geçirdikleri muhafazalarının bölümlerini değiştirmeleri, hayvanların bu bozulmayı bir dereceye kadar yönetebileceklerini göstermektedir.

Bunların hepsi, ziyaretçilerin yaban hayatı üzerinde her türlü etkiye sahip olabileceğini bilen hayvan refahı araştırmacıları için değerli verilerdir. Ayrıca bu bilgiler, hayvanat bahçelerinin ve parkların nasıl işletildiği ve tasarlandığına etki etmelidir.

Araştırma Animals'da yayınlandı.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum