Dünya’da Kaç Karınca Yaşıyor?
Dünya’da Kaç Karınca Yaşıyor?

Dünyada tam olarak kaç karıncanın yaşadığını hiç merak ettiniz mi?

Çok yakın zamanda yayınlanan bir araştırma yaklaşık bir cevap veriyor. Gezegenin yaklaşık 20 katrilyon karınca barındırdığı tahmin ediliyor. Bu, sayısal biçimde, 20.000.000.000.000.000 (15 sıfırlı) şeklinde ifade edilebilir.

Ayrıca, dünyadaki karıncaların toplu olarak yaklaşık 12 milyon ton kuru karbon oluşturduğu düşünülüyor. Bu, dünyadaki tüm yabani kuşların ve vahşi memelilerin toplam kütlesini aşıyor. Aynı zamanda, insanların toplam ağırlığının yaklaşık beşte birine eşittir.

Ünlü biyolog Edward O. Wilson bir keresinde böceklerin ve diğer omurgasızların "dünyayı yöneten küçük şeyler" olduğunu söylemişti ve haklıydı.

Karıncalar, özellikle, doğanın çok önemli bir parçasıdır. Karıncalar, diğer rollerin yanı sıra toprağı havalandırır, tohumları dağıtır, organik maddeleri parçalar, diğer hayvanlar için yaşam alanı oluşturur ve besin zincirinin önemli bir parçasını oluşturur.

Karınca sayılarını ve kütlesini tahmin etmek, endişe verici çevresel değişiklikler sırasında karınca popülasyonlarını izlemek için önemli bir veri sağlar.

15.700'den fazla isimlendirilmiş karınca türü ve alt türü vardır ve daha birçoğu henüz bilim tarafından adlandırılmamıştır. Karıncaların yüksek düzeydeki sosyal organizasyonu, dünyadaki neredeyse tüm ekosistemleri ve bölgeleri kolonileştirmelerini sağlamıştır.

Karıncaların şaşırtıcı bir şekilde her yerde bulunması, birçok doğa bilimciyi Dünya'daki tam sayılarını düşünmeye sevk etti.

Ancak bunlar temelde eğitimli tahminlerdi. Sistematik, kanıta dayalı tahminler eksiktir.

Araştırma, dünyanın dört bir yanından karıncaları tanıyan bilim insanları tarafından yürütülen 489 karınca popülasyonu çalışmasının bir analizini içeriyordu.

Araştırma, ormanlar, çöller, çayırlar ve şehirler dahil olmak üzere tüm kıtaları ve büyük habitatları kapsıyordu.

Bütün bunlardan yola çıkarak, Dünya'da yaklaşık 20 katrilyon karınca olduğu tahmin ediliyor.

Önceki rakamlar, karıncaların dünyadaki tahmini böcek popülasyonunun yaklaşık yüzde 1'ini oluşturduğunu varsayarak "yukarıdan aşağıya" bir yaklaşım kullanmıştı.

Buna karşılık, "aşağıdan yukarıya" tahmin daha güvenilirdir çünkü doğrudan sahada gözlemlenen karıncalara ilişkin verileri kullanır ve daha az varsayımda bulunulur.

Bir sonraki adım, tüm bu karıncaların ne kadar ağır olduğunu bulmaktı. Organizmaların kütlesi tipik olarak karbon yapıları açısından ölçülür.

Ortalama büyüklükteki 20 katrilyon karıncanın, yaklaşık 12 milyon ton karbonun kuru ağırlığına veya "biyokütlesine" karşılık geldiği tahmin ediliyor.

Bu, yabani kuşların ve memelilerin toplam biyokütlesinden ve toplam insan biyokütlesinin yaklaşık yüzde 20'sinden daha fazladır.

Karbon, bir karıncanın kuru ağırlığının yaklaşık yarısını oluşturur. Diğer vücut elementlerinin ağırlığı dahil edilseydi, dünyadaki karıncaların toplam kütlesi daha da yüksek olurdu.

Ayrıca karıncaların Dünya yüzeyinde eşit olmayan bir şekilde dağıldığı da bulundu. Genellikle tropikler bölgelerde zirveye ulaşırlar. Bu, sağlıklı karınca popülasyonlarının korunmasında tropik bölgelerin önemini vurgulamaktadır.

Karıncalar ayrıca özellikle ormanlarda ve şaşırtıcı bir şekilde kurak bölgelerde bol miktarda bulunur. Ancak insan yapımı habitatlarda daha az yaygın hale gelirler.

Fotoğraf: Birçok karınca türü önemli tohum dağıtıcılardır. Burada iki işçi Meranoplus karıncası yuvalarına bir tohum taşıyor. (Francois Brassard)

Karıncalar ayrıca insanlar için hayati "ekosistem hizmetleri" sağlar. Örneğin, yakın tarihli bir araştırma, karıncaların çiftçilerin yiyecek üretmesine yardımcı olmada pestisitlerden daha etkili olabileceğini buldu.

Karıncalar ayrıca diğer organizmalarla sıkı etkileşimler geliştirmiştir ve bazı türler onlarsız yaşayamaz.

Örneğin, bazı kuşlar avlarını temizlemek için karıncalara güvenirler. Ve binlerce bitki türü, koruma veya tohumlarını dağıtma karşılığında ya karıncaları besler ya da barındırır. Ve birçok karınca yırtıcıdır ve diğer böceklerin popülasyonlarını kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

Habitat tahribatı ve parçalanması, kimyasal kullanım, istilacı türler ve iklim değişikliği gibi tehditler nedeniyle küresel böcek sayıları endişe verici bir şekilde azalmaktadır.

Ancak böcek biyoçeşitliliği hakkındaki veriler endişe verici derecede azdır. Çalışmanın, bu boşluğu doldurmaya yardımcı olacak daha fazla araştırma için bir temel oluşturması bekleniyor.

Bu makale, The Conversation'da yayınlanmıştır.

Fizikist
Türkiye'nin Popüler Bilim Sitesi

0 yorum