2 yıl önce

Türkçe'si kitap olarak yayınlanacak. Ülkemizde kitap evlerinin yaşaması biraz zor. Bu yüzden yayınevi lehine bir telif anlaşması var. Zaten gelir beklentim olmadığı için, yüklendikleri riske karşılık uygun oldu. Özetle: İşe evrenin oluşum noktasını sorgulayarak başlıyor. Evrenin ilk anlarında şu anda var olan bir çok fizik yasasının da var olmadığını savunuyor. Çünkü fizik yasaları, enerjinin gene diğer enerji (alanları) ve türevleri (kütleli parçacıklar, kütlesiz parçacıklar, dalgalar, vs.) karşılıklı ilişkileri ile doğuyor. Oysa başlangıçta tüm enerji homojen ve özdeş olduğu için aralarında da çok fazla farklı ilişki, doğal olarak bunları tanımlayan kural-ilişki de olamaz, varsayımına dayanıyor. Zamanla enerji çeşitli türevlere ayrıldıkça, bunlar arasındaki ilişkiler ile bidiğimiz fizik kanunları doğmaya başlamış olmalı. Ardından olabilecek en temel-ilkel kanunu sorguluyor. Termodinamik kanunları bu ilkel kanunun bir ürünü olarak doğuyor. İki temel kanun var. Enerjinin büyük patlama öncesindeki gibi homojen, düzenli ve simetrik durumuna geri dönme eğilimi... Ve etki-tepki mekanizması ile enerjinin tekrar olağan durumuna geçme veya koruma eğiliminde olduğu oluyor. Ardından etki-tpki mekanizmasında enerjinin nasıl atkarıldığı inceleniyor. Sonuçta bir taşa çekiçle vurduğunuzda, çekiçle gelen enerji taşın temel parçacıkları üzerinde nasıl bir etki yapıyor? Nasıl dağılıyor ? ve Taş kırılıyor veya/ve hareket ediyor? Hareketin mekanizması ile etkinin mekanizması benzer. Bundan yola çıkarak tüm hızlarda ister saatte 1 km hızla, isterse ışık hızının %90'ı olsun altta yatan mekanizmanın aynı olması gerektiği iddia ediliyor. Çünkü hepsi enerji alanının "hareket"i esasında. Sonrada aynı mekanizma altında, yüksek hızlarda Zaman'ın nasıl genleştiği sorgulanıyor. Ve uzamsal boyut daralması... Böyle gidiyor konu. Eğer etki-tepki mekanizmasını kuantum düzeyinde (enerjinin olabileceği en küçük birimleri düzeyinde) kavrayabilirsek, kalan her şey bunun üzerinden açıklanabiliyor gibi... Tabii tüm bunlar bir varsayım. Ancak güçlü varsayımlar olduklarını düşünüyorum.