• +2

  Bilgi nedir?

  Yunus Ilik 23 Ocak 2019
 • +2
  Bilgi titreşimdir. Her maddenin/enerjinin titreşim frenkası kendi bilgisini oluşturur.
  optimus 23 Ocak 2019
 • +1
  Daima varlığını koruyan ve asla yok olamayacağı düşünülen kavramdır.
  Anyone 23 Ocak 2019
 • +1
  Bilgi enerjinin düzen oluşmuş formu gibi gözüküyor.
  Yunus Ilik 24 Ocak 2019
 • +1
  Bilgi enerjinin düzen oluşmuş formuysa, canlılık evrimsel süreçte, tüm hayatında ve aslında tüm yaptıklarıyla enerji düzenlemekte yani bilgi oluşturmaktadır. Canlılıkta tüm ekosistemiyle ve kendisi bilgi formudur. Entropiye bilgi oluşturarak yani enerji düzenleyerek cevap veriyor görünmektedir.
  Yunus Ilik 24 Ocak 2019
 • 0
  @Yunus Örneğin insanoğlundaki vahşi iç güdü atalarımızdan gelmedir. Burdan da evrimsel süreçte bu bilginin korunduğunu söyleyebiliriz. Bana göre bir canlı evrim geçirdiğinde o bilgisi değişmez sadece şekil değiştirir. Yani bilgi daima korunur tabi bu kuantum evreninde geçerli bir kabul değil..
  Anyone 24 Ocak 2019
 • +1
  @Anyone Evet, canlının anatomisi haliyle sinir sistemi ağıda bilgi etkileşimiyle örülmüş olmalıdır. Eski bilgilerin yani anatomik bağlantıların işleyişi ve yeni bilgilerle, çevreyle entegrasyonu şimdiki bilinç halini oluşturuyordur.
  Yunus Ilik 25 Ocak 2019
 • 0
  ENERJİ,BİLGİ, BİLİNÇ VE CANLILIK İLİŞKİSİ
  Bilgi nedir? Düzen oluşmuş enerji formu olabilirmi?Bu durumda canlılık evrimsel süreçte yaptığı her şeyle bilgi oluşturmakta yani temelde enerji düzenliyor gözükmektedir. Örn tek hücreden düzenlenip gelişmek, yürümeyi, konuşmayı öğrenmek, düşünmek, hareket etmek, oyunlar oynamak vb gibi yapılan hemen her şey az yada çok enerji düzenlemesidir. Tüm canlılar bunu yapmakta ve entropi’ye bilgi oluşturarak yani enerjiyi düzenleyerek ömürleri süresince kısmen karşı duruyor olmaktalar.Canlılar yaptıkları her şeyde enerji harcayıp temelde ısıyla entropiyi artırırken enerjide düzenleyip bilgi oluşturuyor görünmektedirler.
  Bilinç nedir? Genel anlamda duyuların duyusu, duyu yollarıyla alınan bilgilerin hafıza ile bedenle ve tekrar çevreyle organize etkileşimidir. Bilinç:Bilgilerin yani düzen oluşmuş enerjilerin düzenlenip etkileşmesidir. Buna beden bilgileri, etkileşimi dahil olmalıdır. Nihayetinde beden ve beynimizde evrimsel süreçte bilgiyle örülmüştür. Beyindeki etkileşim elektrokimyasal ileti hızında ve olası elektromanyetik alanda olması bilinç oluşumunda zaman için elzem gözükmektedir.
  Canlıların evrimleri, yaşantıları süresince enerji düzenleyip bilgi oluşturdukları, bilgi olarak saklandığı ancak bilgilerin çevre, beden ve organize etkileşim süreci bilinci oluşturuyordur.Bunu iyi düzenleyip organize edebilen insanlık bilinç evriminde önde olmaktadır.
  Canlılık: Organize olmuş, düzen oluşmuş etkileşimli enerji alanı görünümündedir. Canlılık çevresiyle ve kendini oluşturanlarıyla o kadar yoğun bir etkileşimdirki zamanda süreklilik oluşur.Canlılıkta elektrik enerjisi çok önemli olduğu anlaşılıyor. Canlılık hız farklılığından oluşuyor görünümdedir. Yaşadığı ortamın ve kendisinin mekanik kısmının hızına göre iç elektrokimyasal, elektriksel yoğun etkileşim ve hızı önemli etken olarak gözüküyor. Mekanik bedenin iç elektrokimyasal, elektriksel işleyişi etkileşimi hızlandırmakta, bilincin oluşmasına neden oluyor görünmektedir.Canlılık, ruh ve bilinç çok yoğun etkileşimli enerji alanımızın etkileri ve zamanda oluşturduğu sürekliliktir. Canlılık,ruh ve bilinç esasen etkileşimin sadece gelişmişlik düzeyleri görünümündedir. Oluşum aynı prensipte gelişmiş gözükmektedir. Kendisi ve çevresiyle etkileşip enerjinin bir kısmını kendine göre düzenlemek. Bilinçte ise sistemlerinin ve çevreyle etkileşiminin çok yoğun olduğu duyuların yani bilgilerin kısa zamanda birleştirilip organize edileceği sinir sistemi ağı olması gerekli gözüküyor. Önce Atomlar, möleküler,kimyasal ve bu etkilerin elektriksel yayılımıyla etkileşen canlılık gelişerek ruh dediğimiz daha gelişmişlik durumuna gelebilmiştir. Ruhu: Bedendeki enerji etkileşimi ve sinir sisteminde yoğunlaşan bu enerji etkileşiminin bilgiyle organize olmuş nöral bağlantıların etkinliği ve bedenle kimyasal bilgi etkileşimi ruh dediğimiz enerji alanını oluşturduğunu düşündürüyor. Ruh dediğimiz durum gündelik hayatın bilgisinden ve ihtiyaçlarından çok bedenin daha evrimsel olarak eski yapılarının, duyguları oluşturan beynin alt yapı ağları olan limbik sistem bağlantılarının enerji akışını daha yoğun olarak oluşturuyordur. Evrende canlılıktan daha anlamlı bişey varmıdır?Yaşam evrensel enerjidir.
  Yunus Ilik 30 Ocak 2019
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
İSTATİSTİKLER

4.645 soru

27.475 cevap

30.164 kullanıcı

Giriş Yap