• +1

  Kütle'nin oluşumu nasıl olmuş olabilir?

 • +1
  Başlangıçta kütlesiz haldeki enerjinin, kütle kazanma süreci hala bir gizem. Bu konuda bazı fikirler öne sürülmüş olsa da, nasıl bir mekanizma olduğu ve enerjinin nasıl kütle kazanmış olabileceği kesin dille bilinmiyor?

  Siz, bu sürecin nasıl olduğunu tahmin ediyorsunuz?

  (Not: "Higgs alanı ile etkileşime giriyor" şeklinde bir yargı bildirimini merak etmiyorum. Nasıl bir etkileşim mekanizması ile etkileşime girdiğini açıklayan yargınızı merak ediyorum.)


 • 0
  Osmos ? Büyük patlamanın sahip olduğu yoğunluk ile büyük patlamanın gerçekleştiği o " hiçliğin " yoğunluk farkından dolayı enerjinin; yoğunluk farkının azalması ve zamanın ilerlemesi ile kütle kazanması ?
 • -1
  Ana fikirde benzer yaklaşımlarda gibiyiz. Ama derine daldıkça konuyu ele alışlarımız doğal olarak değişecektir.
  Zaman ve evrenin genişlemesinin, kütle oluşumu ve "özellikle sürekliliği üzerinde" kesin bir etkisi olmalı.

  Kütle oluşumunu açıklayan, evren yeterince soğuyunca parçacıklar birbirlerini bulup (elektron ve protonlar) atomları oluşturdu yaklaşımı bana eksik geliyor.

  O zaman süpernova patlamalarında da, var olandan biraz daha fazla kütle oluşumu ve saçılımı olması gerekmez mi? (Tabii var olanı nasıl ölçeceğiz o da ayrı bir konu) Günümüzde evrendeki ilk atomların oluştuğu şartlara benzeyen koşullara sahip yerler var.
  bilemiyorum. Aklıma gelenler sadece...
 • 0
  Felsefecilerin ileri sürdükleri gibi her şeyin birbirine dayandığı farz edilse; bu defa varlıklar adedince devirler ve silsileler lâzım gelecektir. Meselâ bu şey şuna dayanacak, şu ona, o ona, o ötekine… Git gide devirler ve zincirler devam edecek. Zincirler sonsuza kadar uzayıp gitmeyeceğine göre, elbet bir yerde son bulacaktır. İşte bütün devirlerin ve silsilelerin sonu Kayyûmiyet sırrıdır. Kayyûmiyet sırrı anlaşıldıktan sonra ise, artık böyle mevhum ve hayâlî devirlere, zincirlere ve silsilelere hiç gerek kalmayacaktır. Çünkü tüm devirler, zincirler ve silsileler ortadan kalkacak; her şeyin doğrudan doğruya Kayyûmiyet sırrına bağlı olduğu görülecektir.
  hknQQ 24 Temmuz 2018
 • 0
  Kayyûmiyet sırrı, bütün mevcûdâtı yokluktan çıkarıp her birisini sonsuz fezâda; “Gördüğünüz gibi gökleri hiçbir direk olmaksızın yükseltti”Ra’d Sûresi, 13/2; âyetinin sırrıyla durdurmakta, kıyâm ve bekâ vermekte ve umûmunu Kayyûm isminin tecellîsine mazhar kılmaktadır. Eğer bu istinat noktası olmasa idi, hiçbir şey kendi başıyla durmayacak; hadsiz bir boşlukta yuvarlanıp ademe ve yokluğa düşecekti. Mevcûdâtın kıyâmları nasıl ki Kayyûm-u Zülcelâl ile oluyor. Mevcûdâtın hallerinin ve keyfiyetlerinin uçları da, telefonları çalışır vaziyette tutan yansıtıcı direkleri gibi Kayyûmiyet sırrında; “Bütün işler O’na döndürülür” Hûd Sûresi, 11/123;âyetindeki dönüş sırrına bağlıdır.
  hknQQ 24 Temmuz 2018
 • 0
  O Hayy ve Kayyûm’dur. Yani bizâtihî kâim, dâim ve bâkî olan, zeval bulmayan, varlığı hiçbir şeye dayanmayan ve kendinden olan, herşeyi nizamla tutan, herşeyin kıyam ve idaresini bizzat yapan ve tekeffül eden, herşeyi bizzat ayakta tutan, herşeyin Kendisine dayandığı ve Kendisi ile kâim olduğu, Kendisi ile devam ettiği, vücutta kaldığı ve bekâ bulduğu; başlangıç, son ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh, ezelden ebede kâim, dâim ve vâr olan ve varlığı vâcip olan tek varlıkTır.
  hknQQ 24 Temmuz 2018
 • 0
  “O her an bir tasarruftadır” “O dilediği gibi Faal’dir” “O dilediği gibi yaratır” “Her şeyin iç yüzü ve melekûtü O’nun elindedir” “Şimdi bak O nun rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor?” gibi âyetlerin işâret ettikleri baş döndürücü hallâkiyet ve faaliyet içindeki Kayyûmiyet sırrının anla gör.
  hknQQ 24 Temmuz 2018
 • 0
  çoğunluğu yeryüzünden milyonlar defa büyük milyonlar dev küreleri direksiz, istinatsız, dayanaksız ve boşlukta durdurmakla berâber; her birini bir vazîfe ile tavzif edip gâyet muhteşem bir ordu şeklinde “Ol!” emrinden gelen fermanlara tam bir itaatle boyun eğdirmesi, Kayyûmiyet sırrının âzamî cilvesine eşsiz bir ölçü teşkil etmektedir. Her bir varlığın zerreleri ve canlıların hücreleri dahi, yıldızlar gibi Kayyûmiyet sırrı ile kâim bulunmakta, o sır ile dağılmaktan muhafaza edilmekte, o sır ile hayat için bekâ bulmakta ve o sır ile varlıkları devam etmektedir. Hadsiz zerreler, hadsiz dilleriyle Kayyûmiyet sırrını îlân etmektedirler.
  hknQQ 24 Temmuz 2018
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap