• -1

  Ölüm teknik bir problem midir ? Yoksa bir anlamı mı vardır ?

  Anyone 09 Haziran 2018
 • 0
  Hücrelerin yaşlanmasıyla alakalıdır. Bilim adamları bunu bir şekilde önleyebiliyorlar. Teknoloji ilerledikçe insan ömrü uzayacak. Ölümsüzlük çok ayrı bir konu. İnsan beyninin bilgisayara kopyalanması düşünülüyor. Bilim eskiden daha hızlı ilerliyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde asla olamaz dediğimiz şeyler olabilir.
  ahmet kaan 10 Haziran 2018
 • 0
  Fizik ve matematik şimdiye değin 4 kuvvet ve 12 parçacığı ele almış daha ötesine geçememiştir. Buna göre evrendeki tüm parçacıkları Tanrı olarak kabul etmeliyiz, bu zor ve muhal bir yoldur yada evrendeki tüm parçacıkları Tanrının emir ve iradesine vermeliyiz.
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  Bu öyle bir Tanrı olmalı ki 1 - vardır. 2- varlığının başlangıcı yoktur. 3- varlığının sonu yoktur. 4- birdir. 5- sonradan olan şeylere benzemez. 6- varlığı kendindendir, hiçbir şeye muhtaç değildir. 7- hayat sahibidir, diridir. 8- her şeyi bilir. 9- her şeyi işitir. 10- her şeyi görür. 11- diler, dilediğini yapar. 12- kudret sahibidir, her şeye gücü yeter. 13- söz sahibidir. 14- yaratıcıdır 15- bütün kusurlardan ve noksanlıklardan münezzehtir.
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  Ölüm teknik bir problem midir ? Evren vardır. Evrendeki makro ve mikro tüm varlık Tanrının ilim irade kudreti ile vardır, 4 kuvvet ve 12 parçacık onun emir ve iradesi iledir, hayat sahibidir hayatı veren odur alan odur. Canlıyı varlık alemine çıkaran odur, ölüm ile taktir kılan odur, canlıya hayat mertebesine göre nefis ve ruh veren odur, insana kendi ruhundan üfleyen odur . Ölümü veren maddeyi dilerse yok eden ve dilerse tekrar var eden tekrar hayat sahibi eden odur.
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  Var olmak hayat sahibi olmak ruh sahibi olmak ölmek yok olmak tekrar var olmak ruh sahibi olmak ona zor değildir. Evrendeki bir tek parçacığı yaratmak evrendeki tüm parçacıkları yaratmak onun için aynıdır. Evrendeki bir tek canlıyı yaratmak ile tüm canlıları yaratmak aynıdır ehvendir.
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  Excel sayfasında bizim için bir satır açmak ile milyon satır açmak zorluk kolaylık açısından nasıl ki aynıdır, Tanrı içinde evrendeki her şeyi var etmek devam ettirmek yok etmek tekrar var etmek aynı kolaylıktadır. Sorunuzun cevabını bu şekilde düşünmekteyim.
  hknQQ 10 Haziran 2018
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap