• 0

  Modern atom teorisine göre temel halde bulunan atomdaki elektronlar, çekirdek etrafında ivmeli bir hareket mi yapar?

  Hasan Cerit 10 Şubat 2018
 • +1
  Bu konular tam olarak çözülebilmiş değildir ama bilinen şey şudur; elektron, çekirdeği bir bulut gibi sarar ve dış etkilerle temas ettirmez. Bunu yaparken ilave olarak başka bir enerjiye ihtiyaç duymaz. İvmeli hareket için bildiğiniz gibi etkiyen başka bir kuvvet olması gerekir. Elektron için böyle bir durum yoktur bilindiği kadarıyla.

  Elektron, elektrik yükü yüzünden çekirdekteki protonla etkileşir. Birbirleri için çekicidirler. Elektron protona yaklaşırken hızlanır. Buna ivme denilebilir ama doğal bir durumdur. Yaklaştığında da dışarlama ilkesi yüzünden uzaklaşmak zorunda kalır. Çünkü her ikisinin de ayrıca kendi spinleri vardır. Bu hareketler atomun yapısında her hangi bir enerji kaybına neden olmaz. Yani kararlı bir atom varlığını evren var olduğu müddetçe sürdürebilir.
  Necmi Tüfek 11 Şubat 2018
 • 0
  Benim asıl anlayamadığım olay şunlardı, mesela atom temel haldeyken niye ışınım yapmaz? Elektron ivmeli hareket yapmadığı için mi? Ya da bi elektron uyarıldığında, ivmeli harekete başladığı için mi ışınım yapar
  Hasan Cerit 11 Şubat 2018
 • 0
 • -1
  Mustafa Sak,
  Mutlak sıfırın üzerindeki bir sıcaklıkta bulunan her cisim, atom ışıma yapar. Yeteri kadar hassas hale getirilebilirse bir termal kamera bunu tespit edebilir.

  Elektron uyarıldığında yani foton yuttuğunda elbette hızı değişir, yörüngesi değişir. Ama çok geçmeden bir foton salar ve tekrar eski yörüngesine döner. Bu onu ışıma yapmış olarak gösteriyorsa bu ışımanın başka bir nedeni yoktur bence. Aldığını geri veriyordur.
  Necmi Tüfek 12 Şubat 2018
 • +1
  İvmeli hareket sadece hız miktarının değişmesi değişmesiyle gerçekleşmez, vektör yönüyle de değişebilir. Klasik mekaniğin çekirdek etrafında yörüngede dönen elektronları tasvir ediş şeklinden yola çıkarsak bu parçacıkların bir merkezkaç kuvvetine maruz kaldığı ve dolayısıyla ivmeli hareket ettikleri söylenebilir fakat bu atomun tüm dengesine aykırı bir duruma neden olmaktadır. Çünkü elektronlar ivmeli hareket yapıyor olsalardı bulundukları sabit yörüngelerde dış etkenlerden bağımsız olarak radyasyon yaymaya başlarlardı ki enerjileri de sürekli azalırdı.

  Bildiğim kadarıyla ortada çekirdek etrafında dönen tek bir elektron dahi bulunmamakta. Bunun yerine atom içerisinde her yerde bulunan elektronlara özel dalga fonksiyonu ile olasılık dağılımına bakılıyor. Yani bu olasılıklar dahilinde elektronun iki gözlem arasında ne yaptığını henüz kimse bilmiyor.
  Aynı şekilde ivmeli elektrik yükünün oluşturacağı elektromanyetik dalgalar da yörünge ve hız konusuna daha belirsiz çerçevede yaklaşmak gerektiğini gösteriyor gibi. Bu yüzden elektronun protona yaklaşırken hızlandığı doğru bir önermeye benzemiyor bana göre.
  Vide supra 12 Şubat 2018
 • +1
  Brian Greene'den okuduğum bir bahiste; elektronların atom etrafında akla gelebilecek her türlü yörüngede bulunabileceklerini hatta dikine olarak çekirdeğe doğru yaklaşıp uzaklaştıklarını yazıyordu. Eğer gerçekten böyle bir hareket yapıyorsa, yaklaşıp uzaklaşırken hızında değişiklik olması gerekir.

  Elbette çok çeşitli fikirler, teoriler var. Kesin bir bilgi olmadığına göre çeşitli bilim kurumlarının konu hakkında yaptıkları deneyler, açıklamalar önemlidir. Dikkate almak gerekir.
  Necmi Tüfek 13 Şubat 2018
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap

Facebook ile Bağlan