• 0

  Karadelikten Kaçış Bir karadelikten kaçma söz konusu olabilseydi bu cismin hızıyla mı yoksa momentumuyla mı alakalı olurdu?

  Bekir Demirel 29 Ocak 2018
 • 0
  Bahsettim şey kütle miktarı ya da bir miktar kütlenin kütleçekim dalgaları olarak dağılması değil. Birbirleri etrafındaki son yakın yörüngelerinde olay ufuklarının nasıl şekilde değiştiği ya da kütleçekim alanlarının birbirlerini nasıl etkilediği Ömer bey. Sizce iki farklı kütleçekim alanı bu birleşme anında aralarındaki uzayzamanı nasıl değiştirir?
  Vide supra 29 Ocak 2018
 • 0
  Bunu soruyorum çünkü karadelikten ışık bile kaçamaz sözü belkş de fotonların kütlesi yani momentumu olmamasındandır.Ama kütleli bir cismin momentumu bir fotonun momentumunu hızı ışık hızı olmasa bile kat be kat geçebilir ve eğer karadelikten kaçış aslında momentumla ilgiliyse karadelik kaçış alt sınır momentumu diye bir şey de tespit edilebilir.
  Bekir Demirel 29 Ocak 2018
 • +1
  V = kök içerisinde (2GM/r) bu kaçış hızı formülü

  Burada R yi eşitliğin diğer tarafına çekersek R=2GM/v2 çıkıyor. v (hız) yerine c yazarsak ortaya Schwarzschild çap formülü çıkıyor...

  karadeliklerden kaçış mümkün değildir... olay ufkuna kadar teoride kaçabilirsin...olay ufkundan sonra geriye dönüş...eğer dersen ki tam olay ufkundan kaçış hızı dersen o hız ''c'' dir...
 • 0
  Bekir bey sorularınızla site hareketlendi teşekkürler.
  Ömer Bey'in bu konuda bildiğim kadarıyla 2 yıllık uzun soluklu araştırması var.

  Yalnız, fotonların da momentumu olduğunu (Nasa- Güneş Yelkeni projeleri) hatırlatmak isterim. Soruyu tekrar ele almanız açısından önemli. (Her fotonun momentumu var ve bu momentum ile elektronları uyarabiliyorlar.)
 • 0
  Burak bey teveccühünüz için teşekkür ederim. Daha önceki konuşmamızda fotonların kütlesi yok ki kütlesel çekimden etkilensinler demiştiniz.Ben de bu yüzden karadeliğe doğru yön değiştiren bir fotonun yön değiştirme sebebinin, fotonun üzerinde yol aldığı uzay yolunun karadelik tararından karadelik tarafına doğru bükülmesi olarak yorumladım kendimce.Yani karadelik yolu kendine büktüğünden foton o yolu takip ediyor ve karadeliğe giriyordu,kütle çekimden dolayı değil. Şimdi ise fotonun bir momentumu olduğunu söylüyorsunuz.Momentum için kütle şartı P=m.v de yok mu?
  Bekir Demirel 29 Ocak 2018
 • 0
  ışık hızı her gözlemci için sabittir :)
 • 0
  Özür dilerim. Çok vaktim yok yazmak için;
  Çok kısaca; görelilik denklemlerinden enerjinin kaşılığından çıkıyor. Broglie den faydalanılıyor, birleştiriliyorlar.

  λ - dalga boyu
  h - Planck Sabiti
  p- momentum
  e- enerji
  m- kütle
  f- frekans

  e^2= (m(0)c^2)^2 + (pc)^2
  m(0) parçacığın durgun kütlesi.
  foton 0=> m(0)=0 dolayısıyla 0 olur.
  e=pc ==> p=e(f)/c
  fotonun enerjisi
  e(f)=hf

  Ya da

  m=E/c2=h/λc ==>λ=h/p ==>p=h/λ
 • 0
  Teşekkür ederim. Yanlış anlamıyorsam tabi durum şöyle o zaman: Momentum için şart olan kütleyi enerjiye çeviriyorlar.Bu enerjiyi belli bir dalga boyunda bir şeyleri belli bir frekansta titreştirmek için kulanıyorlar.Titreşen şeyler moment oluşturuyor. Ama ne titreşiyor onun hakkında bir anlamlandırma yapamadım.
  Bekir Demirel 29 Ocak 2018
 • 0
  Fotonların kütlesiz olduklarından dolayı kütle çekiminden etkilenmediğini fakat uzay zamandaki yollarının karadelik tarafından değiştirilmesinden dolayı yollarının değiştiğini düşünmek genel olarak çelişkili ve belki de işlevsiz bir bakış açısı gibi geliyor bana. Fotonlar jeodezik eğriyi takip ediyorlarsa elbette kütleli cisimler de jeodezik eğriyi takip ediyor. Kütleçekimi aslında yok sadece uzaydaki yol değişmesi var desek tekrar değişen bir durum olmayacaktır yani bu açıdan bence bunu konuşmak konunun temeline inmek yerine çevresinde dolaşmaya benziyor. Genel göreliliğe göre çekim kütlesinin temeli enerjiye deyanır. Enerjiye sahip bir obje hem kütleçekimi oluşturur(uzayzamanı büker) hem de eylemsizlik kütlesine sahiptir yani harekete direnç gösterir. Fotonun kütlesiz olduğu halde kütle çekiminden etkilenmesi ile kütleli bir cismin kütleçekiminden etkilenmesi arasında temel bağlamda bir fark yoktur. Zaten kütlenin asıl kaynağı da kütlesiz parçacıkların hareket ve bağ enerjilerinden gelmektedir.

  Karadelik sorunuz için belki de birleşmekte olan iki karadelik örneği verilebilir. Bir karadeliğin olay ufkunda yarattığı uzay büküm miktarını başka bir karadelik birleşme esnasında etkisiz kılabiliyorsa eğer belki de bir miktar enerji bir şekilde uzaya ya da diğer karadeliğe kaçıyor olabilir.
  Vide supra 29 Ocak 2018
 • 0
  @vide supra; 2 karadelik çarpışırken durum biraz farklı oluyor gibi :)

  örnek olarak; 1000 solar kütleli 2 karadelik birleştiklerinde ortaya çıkan yeni karadelik tam 2000 solar kütlelik bir karadelik oluşturmaz... 1998 veya 1992 solar kütleye sahip bir karadelik oluşturur... sayıların konuyu anlamak adına yüzeyseldir... bu aradaki kütle farkı ise kütleçekimsel dalgaların sebebi :)

  zaten karadeliklerde kütleden bahsederken maddesel bir kütleden bahsedilmez, kütleye eş değer enerjiyi biz kütle olarak kabul ediyoruz bildiğiniz üzere E=M.c^2 den :)
 • 0
  Ömer Bey konuyu iyi biliyorsa beni de bir sorum olacak:) karadeliğe yaklaşan bir cisim ya da parçacık, gittikçe hızlanarak mı karadeliğe doğru ilerler yoksa yavaşlayarak mı?
  Mehmet Ali 29 Ocak 2018
 • 0
  @mehmet ali bey; bizim durumumuzdan mı yoksa cisim veya parçacık durumundan mı soruyorsunuz :)
 • 0
  ışık hızı her türlü gözlemci için sabit :)
 • 0
  eğer bizim durumumuzdan soruyorsanız parçacığın asla karadeliğe düştüğünü göremeyeceğiz çünkü zaman genleşmesi faktörü var :)

  aynı durumuda parçacık açısından bakarsak parçacık daha karadeliğe ulaşmadan biz çoktan ölmüş olacağız :)

  yani bize göre yavaşlayacak ama parçacık/cisim için hızlanarak :D
 • 0
  Bu parçacık fotonsa eğer o da hızlanacak mı? yani ışık hızının üzerine çıkmak mümkün değil sonuçta. Ve biz dışarıdan bakarken ışığın yavaşladığını mı göreceğiz?
  Mehmet Ali 29 Ocak 2018
 • 0
  foton için geçerli değil....c burada sabit :) bunu bana siz öğrettiniz :D mehmet ali bey test mi ediyorsunuz beni :)
 • 0
  Ama karadeliğe yaklaştıkça zaman yavaşlamıyor mu? c nasıl sabit kalıyor?:)
  Mehmet Ali 29 Ocak 2018
 • 0
  @vide supra;
  farklı karadeliklerde, olay ufkunda kaçış hızları eşit olsa da yani çekim gücü aynı olsa da kütle çekim alanları farklı... 1000 solar kütlelik karadeliğin çekim alanı örnek olarak 3000 solar sistem alanı, 2000 solar kütlelik karadeliğin çekim alanı ise 6000 solar sistemi alanına eşit olsun...

  dalgalanmalar buradan itibaren başlıyor...kütle çekim alanları ilk karşılaştığında dalgalanma x ise 2 karadelikte birbirlerinin kütle merkezine yaklaştıkça dalgalanmaların şiddeti artıyor 2x 3x gibi....

  kendime ait çökme açıları (ca^0) çalışmamda farklı kütlelerdeki 2 karadelikte yoğunlukları aynı olduğunda aynı açı ile çöküyorlar lakin kütle farkından dolayı 1000 solar kütlelik karadelik x derinliğine kadar çöküyorsa 2000 solar kütlelik karadelik ise 2x derinliğine çöküyor...

  2 karadelikte de çökme açıları yoğunluktan dolayı aynı lakin kütleden dolayı da çökme derinlikleri farklı... bu 2 karadelik birleştiğinde ise derinlik 3x olmayacak 2,9 x veya 2,95 x olacak...

 • +1
  Oooo;-) Bu sayfa bayağı hareketlenmiş. :-)
  Aradaki konulara girmeden, son yazdığımı tamamlayayım. Kütle enerjiye çevrilmiyor.

  e^2= (m(0)c^2)^2 durağan kütlenin bildiğimiz enerji denkliği formülünü gösteriyor. (İki tarafında kökünü alınca) e_mc^2 oluyor.
  Ancak hareketli kütlenin formülü : e^2= (m(0)c^2)^2 + (pv)^2. Yani durağan haldeki enerjisi + momentumdaki enerjisi

  Aynı formülü fotona uyguladığımızda ise e^2= (m(0)c^2)^2 + (pc)^2 oluyor. Bu sefer momentumdaki "v" yerine fotonun hızı "c" konuyor.
  Fakat fotonun kütlesi olmadığı için m(0)=0 olduğundan elimize
  e^2= (pc)^2 kalıyor. İki tarafın kökünü alınca; "e= pc" kalıyor.

  Foton bir dalga olduğundan ve Broglie bir fotonun enerjisi için : e=hf tanımını bulmuş. Yani frekansı ile Planck Sabitinin çarpımı.

  Her iki formülde enerji miktarını gösterdiği için, birbirlerine eşitlenebiliyorlar.
  Böylece : e= pc= hf bulunuyor. Buradan p 8momentum yalnız bırakılınca

  p= hf/c oluyor. (Foton için)

  -------------0----------------
  Evrende herşeyin dalgaların dahi momentumu vardır.

  ______________0____________
  Evet haklısınız, sizin cümlenizle "karadelik yolu kendine büktüğünden foton o yolu takip ediyor ve karadeliğe giriyor"...
  -------------0-------------
  Kütle çekimi kuvveti zaten iki zıt kutuplu mıknatısın birbirini çekmesi gibi bir "çekme kuvveti" değil.
  Büyük kütlenin evren dokusunda oluşturduğu bükümü, küçük kütlenin takip etmesidir. Kütleli ya da kütlesiz hepsi için geçerli.
  ----------------0--------------
  Kendi açımdan (süper akışkan evren) kütle çekim kuvveti, büyük kütlenin evrenin genişleme hareketi ile uyumlu hareketi esnasında, bu hareketinin yol açtığı düşük basınç alanı, Diğer nesneler bu alana uzay-zaman'ın basıncı ile itiliyorlar.
  (Ama bu ayrı bir konu şu an için. Eski tartışmalarımızda da ayrıntıları var.)
 • 0
  Teşekkür ederim Ömer araştırdığını biliyorum ama ne sorduğum soruya ne de benim ilk yorumuma istinaden yaptığın yoruma bir anlam getiremedim açıkçası. Farklı şeylerden bahsediyorsun:)
  Vide supra 30 Ocak 2018
 • 0
  sıralama bozulunca biraz konu sapmış :) haklısınız @vide supra...

  ''Bahsettim şey kütle miktarı ya da bir miktar kütlenin kütleçekim dalgaları olarak dağılması değil. Birbirleri etrafındaki son yakın yörüngelerinde olay ufuklarının nasıl şekilde değiştiği ya da kütleçekim alanlarının birbirlerini nasıl etkilediği Ömer bey. Sizce iki farklı kütleçekim alanı bu birleşme anında aralarındaki uzayzamanı nasıl değiştirir?'' ben buna cevap vermeye çalışmıştım :) • 0
  İlkinde (kısa da) yanlış yerde bırakmışım ama ikinciyi kontrol ettim. Fotonun momentumu doğru ifade edilmiş. Hata nerede?

  p=(E/c) de E=hf zaten ??????
 • 0
  Hawking Işınımı'nın açıklamalarından biri olay ufkunun yakınında oluşan bu parçacık çiftinden karadeliğe düşeninin, zamanda geriye doğru(ışıktan hızlı da denebilir) giderek karadelikten çıktığı ve parçacık çiftinin oluştuğu yere-zamana ulaşarak ışıdığı yönündedir.
  Origin 31 Ocak 2018
 • 0
  Normal uzay iki ucu açık bir ip iken karadelik iplerin ucunun birbirine baglanmasidir ki cisim sonsuz yol alsa bile disari cikamaz ama eger baska bi kutlecekim ipin kopmasini saglayabilirse disari cikabilir bu yuzden momentumuyla alakali olurdu diyorum
  bilge kagan uçdal 31 Ocak 2018
 • 0
  Hawking Işınımı hakkında yukarıdaki tanımı okuduğum kitapta sanırım şöyle bir ifade vardı ama hala tam kavrayabilmiş değilim belki yardımcı olan çıkar '' Karadeliğe düşen parçacığın konumu o kadar yüksek doğrulukla bellidir ki hızındaki belirsizlik ışık hızını aşmasına izin verir.'' ??
  Origin 03 Şubat 2018
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
İSTATİSTİKLER

5.026 soru

30.072 cevap

30.540 kullanıcı

Giriş Yap