• 0

  Bir ışık kaynağının parlaklığı boşlukta hiç bir engel yokken mesafeye bağlı olarak neden değişmektedir? (Gözlem boşlukta yapılsa bile)

  Bekir Demirel 24 Ocak 2018
 • -1
  Işık dalgasal hareket etmektedir. Foton ise doğrusal.
  Bu nedenle, bence, Işık (elektromanyetik dalga olarak) 2 boyutlu hareket eder iken, foton tek boyutlu hareket eder. (Bence2; elektromanyetik dalganın hareketine dik bir açıda dar bir alanda titreşir ve enerjisini, elektromanyetik dalgadan farklı olarak burada taşır foton.)

  Işık 2 boyut üzerinde yayıldığı için, kaynaktan uzaklaşırken mesafenin karesi oranında dağılır. Bu nedenle mesafe artıkça gözlemciye ulaşan foton miktarı azalır.
  (Bence 3; kaynaktan birbirine paralel ayrılan foton arasındaki açısal dağılma oranlarından ilgili dalga boyu ile başka bilgilerde çıkartılabilinir ama ne olur? Ne işe yarar? Bilemiyorum.)
 • -1
  Birisi eksi atmış. Tamam aynı fikire olmayabilirsiniz ama alternatifi? Ya da daha iyisi? Veya doğrusu?
  Eksilemek için bunlardan birine sahip olmak gerekiyor?
  Keşke 10 eksi alsamda, 10 farklı yaklaşım okusam burada...
 • +1
  boşluğun sahip olduğu enerjiden kaynaklı lamb kayması olarak araştırabilirsiniz.
  venividi 28 Ocak 2018
 • 0
  Burtay Bey;

  ''Işık dalgasal hareket etmektedir. Foton ise doğrusal.'' Cümleniz hakkında soru sormak istiyorum. Tek bir foton E=hf ile ifade edilebilir bir boyutta doğrusal hareket eden foton F'i nasıl bünyesinde barındırabilir?

  Aslına daha çok merak ettiğim fotonu ve elektromanyetik dalgayı nasıl tanımladığınız? Benim aklımdaki tanım kabaca hareket halindeki fotona elektromanyetik dalga dediğimiz şeklinde. Bence bir şeye foton diyebilmemiz için c hızını bırakıp momentumunu aktarmış olması gerekir. Burada derin bir ayrım var.
  Origin 28 Ocak 2018
 • -1
  @ Origin, sizin bildiğiniz kabaca tanım doğru ve geçerli olan... Konuyu ilk düşündüğümde, sorunuza uyacak şekilli bir (kendimce) açıklama hazırlıyordum. Bir kenara bırakmıştım. Bulabilirsem onu eklemek isterim.

  O zamana kadar: Kısaca elektromanyetik dalganın, dalga (elektrik ve manyetik) bileşenini ayrı, fotonu ayrı olarak ele alıyorum.
  Fotonsuz elektromanyetik dalga ile kütle çekim dalgaları arasında temel bazda hiç fark yok. (Sadece elektromanyetik dalganın bu birbirine dik alanları elektrik-manyetik kısımları ile farklı ve nasıl? neden? bilgi eksikliğimden dolayı tanımlayamıyorum.)

  İkisi de bir şekilde evren dokusundaki rahatsızlıkların-uyarımların dalga olarak aktarılma aracı... Bu yüzden hızları değişmiyor.
  Foton ile ışık olduğunda bile bu dalgalar, taşıdıkları fotonun enerjisinden bağımsızlar. Hatta fotonlar yol boyunca enerji kaybetseler de, daha çok kazansalar da hızları gene değişmeyecek...

  Yani fotonun taşıdığı enerji ile onu taşıyan dalganın enerjileri birbirlerine bağımlı değiller.
  Buna karşılık birbirlerine uyumlular. Dalganın bir frekansı ve dalga boyu var.
  Fotonunda bir frekansı ve dalga boyu var.
  Bunlar arasında bir uyum olmalı. Dalga boyu ve frekans olarak.

  Bizim ölçtüğümüz bu ikisin bileşke sonuçları olmalı bence... Yani bu iki dalganın girişim sonucu gibi bir şey. Sadece fotonun enerjisinin, dalganın hareketinden bağımsız olması için, dalganın hareket vektörüne dik bir titreşim vektörü olduğunu düşünüyorum.

  Fotonun doğrusal hareketine gelince, dalga üzerinde herhangi bir hokta seçin, fotonu temsil etsin. Dalga ilerleyip yayıldıkça, bu noktanın geçeceği yerleri belirleyin. Hepsi kaynak merkezinden geçen ve açısı değişmeyen bir eğimde olacağından fotonun hareketi bir doğru üzerinde olacaktır.
  Kastettiğim bu.

  Bir diğer nokta foton, dalganın hareketine göre durgun. Hareketsiz. Çünkü tek boyutlu olarak dalga vektörüne dik alanda titreşiyor. Yani, dalgaya göre, “iş yapmıyor.”
  Benzetme: Giden kamyonun üzerinde göğüs presi çalışan halterci gibi...
 • 0
  Fotonu ayrı ışığı ayrı ele aldığımıza göre foton olmadan bir lambanın odamı aydınlatabileceği çıkarımını yapabilir miyiz? Birde halterci örneğine göre fotonun c'den hızdı gidiyor olması gerekmez mi?
  Origin 29 Ocak 2018
 • -1
  Foton olmadan bir lamba nasıl aydınlatacak ki? Bu kütleçekim dalgaları ile odayı aydınlatmak gibi bir şey olurdu.
  Tersini düşünüp, bu dalgalar olmadan foton aydınlatabilir mi? derseniz : Fotonlar durağan olduğu için onları bir şeyin taşıması lazım. Oda gene aydınlamaz. giden ve yansıyan fotonları taşıyacak bir şey lazım.
  Zaten bu çıkmazlardan dolayı, elektromanyetik dalga tek bütün olarak ele alınıyor.
  Ben ise bütün değil, bileşke olduklarını iddia ediyorum. İkisi de birbirine bağlı. Biri olmadan diğeri tanımsız. Çok da absurd değil. Uzay+Zaman'da aynı şekilde içiçe...

  Kamyon örneği basitti ama yerçekimi oluşu örneği karmaşıklaştırıyor.
  Kamyonu uzay boşluğunda sabit hızlı düşünelim. Hızı C. Taşıdığı foton-haltercide aynı hızda olacaktır. Oysa Foton kamyona göre sabit-durağandır. Fotonu bu yüzden C hızında olarak tespit ediyoruz.

  Fotonun kendi titreşimine gelince, halter örneği gibi, bununda C sınırını aşması mümkün değil. Bir Planck zamanında bir Planck mesafesi olacak şekilde titreşebilir en fazla yani C sınırında...
  Daha hızlı olabileceğini nasıl düşündünüz-ne gördünüz? Bakış açınızı merak ettim.
 • 0
  Elektromanyetik dalganın enerjisi olduğunu söylediğiniz için bende bir yere çarpınca iş yapabilir-aydınlatabilir diye düşünmüştüm.

  Ampülden yola çıkan foton, elektromanyetik dalgayla birlikte bana göre c hızıyla duvara doğru ilerleyecek aynı anda da titreşerek uzayda kavisli bir çizgi çizecek. Noktasal bir parçacıktan söz ediyorsak bence ya bu şekilde hareket etmiyordur yada c den daha yavaş varması gerekir. Bir de ışık hızından sıradan bir hızmış gibi söz edebilir miyiz? Yani foton elektromanyetik dalgaya göre titreşimi dışında nasıl durağan olabilir?
  Origin 29 Ocak 2018
 • -1
  Açıkçası çok da, donanımlı olmadığım bir noktadayız gibi ...Biraz körlemesine fikir yürütüyorum bu aşamada.

  Fotonun dalgaya göre durağan olması: Açık avucunuzdaki bilye ile koşarken, eğer bilye hiç yer değiştirmiyorsa, size göre durağan değil midir? Çünkü hızı, sizinle (sizin sayenizde) aynıdır. Göreli hızı sıfırdır.
  Şimdi bu bilye bir borunun içinde olsa avucunuza dik şekilde ve borunun içinde sadece yukarı aşağı zıplasa, sizin için koordinatı-konumu değişir mi?
  Fotonu benzer şekilde yukarı-aşağı titreşen ve enerjisini bu titreşim alanında saklayan bir enerji paketçiği (1 boyutlu sicim) olarak düşünüyorum.
  Enerji miktarı yüksek ise, genliği (momentumu) de artar tabi ama bu elinizdeki konumu açısından hiç bir şey değiştirmez. Siz fotonu (gördüğünüze göre değil) temasta olduğunuz noktaya göre değerlendirebilirsiniz ancak. Temasta ise vardır. Temas yok ise, "yoktur".

  Eğer foton enerjisi yüksek iken belli bir alanda (Planck Mesafesi ölçeklerinde) ve sınırlar (C sınırı gibi) hareket etmek zorunda kalıyorsa, bu kurallara uyuyorsa, bu sefer frekansını yüksek tutmak zorunda.

  Burada ikinci bir nokta daha var. Özel görelilik açısından, fotonun bu titreşim hareketinin dalga açısından hiç bir tanımı, değeri yoktur. Çünkü dalganın hareketine diktir ve dalgayı bırakın, aynı hızda bir canlı-algılayıcı olsa, hareket doğrultusunun dışındaki bu hareketi tanımlayamaz. Hareket doğrultusuna göre olay (event) sadece, temas anındaki anlık referansta oluyor. (Bu kısımda fikir yürütmüyorum. Özel göreliliğe göre "hareket doğrultusuna dik olan hareketin" durumunu uyarlıyorum.)

  Sorduğunuz sorunun benzerlerine;
  Titreşen ve hareket eden bir şey nasıl durağan olabilir (Zaman durmuş ise hareketsiz demektir)?
  Kütlesiz halde enerji taşıyabilir? Nasıl ve nerede momentumu olabilir?
  Enerjisi değiştiğinde bile hızı değişmeyebilir?
  "tek bir açıklama içinde cevap verebilmek için", fotonla dalgayı birbirinden ayrı değerlendirmeye zorlandım.

  Sonuçta benimkiler sadece fikir. Bilimsel sonuçlarla uyuşsalar bile kanıt olmadan, değerleri yok. Bunu da gözönünde tutun.
 • 0
  Belki cevabı verdiniz ben anlamadım burayı biraz daha açmak istiyorum. Özel görelilik benzetmenizdeki hareketi yapan bir parçacık için kullanışsız olabilir? Özel görelilikten söz edebilmemiz için A noktasından B noktasına giden her neyse uzaydaki en kısa yolu izlemeli.

  https://hizliresim.com/W714oL

  Foton 300.000.000m mesafeyi 1 saniyede kat ediyor ancak ek olarak bu dediğiniz hareketi yaparken 1 planck dahi titreşmiş olsa 1 saniyede 300.000.000m den fazla mesafe kat etmiş olması gerekmez mi?
  Origin 29 Ocak 2018
 • 0
  Fotonun bir Planck mesafesini aldığı süreye bir Planck zamanı diyoruz. Planck zamanlarını toplayıp saniyeye çevirdiğiniz zaman, C 'yi buluyorsunuz zaten.
  Özel görelilik anladığım kadarı ile aslında geometri -trigonometri hesabına dayanıyor.
  Dik bir hareketin bilgisinin, (yatay) hareketli yolcuya ulaşamadan, yolcunun konumun değişeceğini gösteriyor.
  Resimdeki gibi hareket etse foton dediğiniz gibi yolu uzatmış oluyor. (Aslında zaman genleşmesinde hakikaten yolu uzuyor ama ayrı bir konu. https://www.fizikist.com/beyin-firtinasi/35007/ )

  Ama foton bir sörfçü, Dalga boyuncatitreşmiyor. Dalga üstünde titreşiyor.
  https://4.bp.blogspot.com/-U25YTXw1RcE/WNkt9ni1oKI/AAAAAAAAEMM/SUHNVsQNI3IwspD2oWxX2e7sT-IAhpD0wCEw/s1600/1kirmizilk.gif

 • 0
  Evet görselde foton dalga boyunca titreşmiyor yinede ekrana bakan bana göre hala çizdiğime benze bir hareket içinde. Peki bu dalga ile foton arasındaki girişim nasıl oluşuyor? Foton daima dalganın aynı fazıyla birlik bu Maxwell'in bize anlattığı şekliyle fotona göre dalganın olmadığı anlamına gelebilir mi?
  Origin 30 Ocak 2018
 • -1
  Maxwell'in anlattığı konusunda, o derinlemesine bilmiyorum. Bu bilgimle de yorumlayacak düzeyde değilim.
  Dalga ile foton arasında girişim nasıl oluşuyor? Biri tek boyutlu, diğeri 2 boyutlu ... Bu sorunuza şu an (emin olarak) verebileceğim bir cevabım yok.

  Böyle bir şey varsa, szice nasıl olurdu?
 • 0
  Sanırım bende buna cevap veremem ne foton bildiğim foton nede elektromanyetik dalga bildiğim elektromanyetik dalga :) Ama girişim oluşturacak şeylerin temelde aynı şey olmaları gerektiğini düşünüyorum.

  Ben işin temeli ile ilgili biraz daha soru sormak istiyorum. Fotonun yola çıkmadan önceki ifadesi elektrondaki momentumdur ve -salındığı kordinat sistemine göre- soğurulacağı ana kadar c hızındadır ‘’ Fotonlar durağan olduğu için onları bir şeyin taşıması lazım’’ foton bu şey onları taşımadan önce ne yapmaktadır, -durağan olduğu kısım neresi-?

  Bir şeye göre ışık hızına çıkmış bir şeyin diğer her şeye göre de ışık hızına çıkmış olması gerekmez mi? Bu söylediğiniz 2’li ilişki mümkün yani ışık hızına çıkmış iki şey birbirlerine göre durağan olabilir mi?
  Origin 31 Ocak 2018
 • -1
  Bildiğinizi düşündüğünüz yapıların dışında düşünmek için kendinize izin vermemeyi tercihinize bir şey diyemem.
  Durağanlık kısmını daha önce aynı referans çerçevede olmaya göre açıklamıştım. Keza şu an bile, madde dediğimiz her şey Işık hızında hareket ediyor (göreceli)... En azından Einsteine atıf edilen cümle bu yönde... Sizce de etrafımızdaki herşey ışık hızında mı?
  (Bana göre bir şekilde, Evet...)
 • 0
  Aslında tercih değil, fotonun anlattıklarınızdan yola çıkarak çizdiğim şekilde hareket etmediğini söylediniz. Yolladığınız görseldeki kırmızı küçük ok boyunca titreşen parçacığın arkasında çizdiğim resimdeki sarı çizgi gibi bırakacağı izi düşündüğümde ikisi de aynı olacakmış gibi geliyor. Aradaki farkı ve tanımladığınız şekliyle fotonun nasıl hareket ettiğini anlayamadığım için fikir yürütemiyorum.
  Origin 31 Ocak 2018
 • -1
  Sanırım anladım birazını karmaşanın.

  Bence, foton bir parçacık değil. Yani o kırmızı oklar 1 parçacığın gidip geldiği, izlediği yolu göstermiyor. Foton titreşiminin vektörünü gösteriyor.
  Alışageldiğiniz elektromanyetik dalga simulasyonları elektrik alanı ve manyetik alanı ayrı ayrı ve birbirine dik gösteriliyor. ( https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/EM-Wave.gif )

  Fotonun bu yapı üzerine nasıl yerleştirebilirim bilemiyorum. Bildiğim tek şey, elektromanyetik alanın bu z ve y doğrultularına dik ya da açıortay olan bir doğrultusunda olabileceği. (Eğer x hareket yönünü gösteriyorsa, bu yönde de olamaz.)

  Foton biz her ne kadar bir parçacık gibi düşünsekte, bence, bir alan. Titreşimle işgal edilmiş bir alan.
  Size iki canlandırma , kapalı dairenin içi itreşim yapılan alanı temsil ediyor. Titreşim vektörü zaten belli. https://i.hizliresim.com/z0rbl6.gif
  İkincisinde farklı enerji seviyelerindeki fotonların frekanslarını kıyaslamalı olarak koydum.
  https://i.hizliresim.com/2J8b8j.gif

  Burada göz önünde tutmanız gereken noktalardan biri de " e=hf " enerjinin; frekans ile Planck Sabitine olan bağımlılığı... h=f/e oranında h, planck sabiti (durağan haldeyken) asla değişmez. Bunun anlamı fotonun yüklendiği enerji artıkça, frekansı artıyor. (Canlandırmalarda genlikleri aynı yükseklikte gözüküyor. Teknik nedenlerle ayrışıtamadım. Ele alırken frekans artarken, dalga boyu düşerken, enerji miktarı artıkşı ile genlik alanının yükseldiğini (=dalga yüksekliği) göz önüne alırsanız daha faydalı olur.)

  Fotonun bu Planck sabitine bağımılığı başka bir şeyi daha anlatıyor bence. Fotonun titreşimi (tabiiki varsayımsal) Zaman Dalgaları ile direk bağlantılı.
  Yani fotonu oluşturan enerji, en küçük Zaman birimi karşılığı olan mesafe de bulunabiliyor. Yani bir Planck Mesafesinde....
  Fotonun titreşimi bu yüzden Planck ölçeklerine ve katlarına bağımlı.
  Tabii bence. (Eğer düşüncem de hatalıysam çok çabuk ortaya çıkar.)
 • 0
  İlginç düşünce, güzel yanı bunu kolayca sınanabilir. Bence gönderdiğiniz ilk görsel ( https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/EM-Wave.gif ) gözlendiği zaman fotonu bulabileceğimiz yerleri tamamı ile kapsamaktadır.
  Origin 01 Şubat 2018
 • 0
  https://4.bp.blogspot.com/-U25YTXw1RcE/WNkt9ni1oKI/AAAAAAAAEMM/SUHNVsQNI3IwspD2oWxX2e7sT-IAhpD0wCEw/s1600/1kirmizilk.gif

  Görselde belirttiğiniz dalga boyunca hareket etmeyen fotonun kuantum tünelleme fenomenini nasıl gerçekleştireceğini açıklamak düşüncenize katkı sağlayabilir.
  Origin 01 Şubat 2018
 • -1
  Siz yazdıklarıma bakarak, sanırım "bir şeyler biliyor " diye düşünüyorsunuz. Anladıklarımı ve az çok kavradıklarımı yazabiliyorum sadece... Bu işin içinde olan fizik alanındakilere göre, bilgi ve bakış olarak neredeyse bilgisizim (0<ben<0.01). Tek avantajım, bilgisizlikten cesaret alan varsayımlar üretebilmem...(Bir de, biraz matematik temeli)

  Sözün, özü; aralarında bağlantı kuramıyorum. Biraz daha ayrıntılı bir açıklama ile siz kuantum tünelleme için nasıl bir ışık gördüğünüzü yazarsanız, çok sevinirim.
 • 0
  Kuantum tünelleme için nasıl bir ışık görüyorum? Zor bir soru.

  Dalga şeklinde hareket eden parçacık bir engelle karşılaştığında dalga boyu ve engel boyuna göre yoluna devam etme ihtimali var. Yanlış anlamadıysam eğer engel, dalga şeklinde hareket eden parçacığın fazının düşük olduğu yani orada olma ihtimalinin az olduğu yere denk gelirse aşılma şansı artar.

  Bunu adım adım düşününce deniz dalgası gibi ilerleyen görsel gerçeği pek yansıtmıyor gibi. Fotonu yerleştirdiğiniz gibi kesintisiz ilerleyen bir dalga tepesi var olsa sanırım tünelleme işi mümkün olamazdı(Büyük ihtimalle şekli yine yanlış yorumladım:) ).

  Kuantum dalgalanmaları anlatılırken boşlukta devamlı var olup yok olan parçacıklardan söz edilir ya bence bu diğer her şeyin de var olma, hareket etme şekli. Işığı nasıl görüyorum sorusunun cevabı burada varmı bilmiyorum ama yeterince hakim olmadığım bir konu ve fazla yorum yapmak istemiyorum kısacası şu görsel foton belli bir engeli ne ihtimalle tünelleyebilir sorusuna yeterli cevabı verecektir diye düşünüyorum.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/EM-Wave.gif
  Origin 03 Şubat 2018
 • -1
  Kanımca , elektromanyetik dalgalar çift zaman etkisi altındalar. Bir tanesi bizim, bir tanesi anti madde evrenine ait zamanlara... Şimdilik düşünce düzeyinde bir bakış benimki...

  Ama tünelleme olayını Bohm mekaniği çok basit ve mantıklı olarak ele almış. Pilot wave videolarında (you tube) bu konuda çok uygun örneklemeler var gibi... Tünelleme o kadar da gizemli değilmiş gibi gözüktü bana... (Daha önce mantığını bir türlü kavrayamadığımdan, çok özel bir durum gibi algılıyordum.)

  https://www.youtube.com/watch?v=72DA4fgamPE&t=45s (Burada alan değişimi yerine frekans arttırılıyor)

  Diğerleri:
  https://www.youtube.com/watch?v=SRMEwGe2Wro
  https://www.youtube.com/watch?v=nsaUX48t0w8
  https://www.youtube.com/watch?v=e4hiSgiGloo
  https://www.youtube.com/watch?v=fwXVQaUqdsI
  https://www.youtube.com/watch?v=_CvJKdaUym0
  https://www.youtube.com/watch?v=VRbaBOrqBi4
  https://www.youtube.com/watch?v=pagNCgYf95w
  https://www.youtube.com/watch?v=cbe3bScy0yE
  https://www.youtube.com/watch?v=8Ij6N_Miu0Q
  https://www.youtube.com/watch?v=3dum3wFXi2w
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap