• +2

  Tekilliklerin içinde neden fizik yasaları son bulur?

  Emir 26 Kasım 2017
 • 0
  Büyük patlamayı günümüz fiziği ile açıklayamadığımız ile aynı sebepten dolayı tekillikleri açıklayamayız.
 • 0
  Açıklayamadığımız için mi fizik yasaları son buluyor diyoruz?
  Emir 26 Kasım 2017
 • 0
  Aslında farklı görüşler de var ama kabul edilen görüş bu, tekilliklerin içinde fizik yasalarının son bulması.
  Emir 26 Kasım 2017
 • 0
  Tekillikler boyutsuzdur bu yüzden işin içine kuantum mekaniği girer. Diğer yandan sonsuz yoğunluğa ve sonsuz uzay-zaman bükülmesine sebep oldukları için işin içine birazda genel görelilik girer. Çünkü tekillikler hem makro hem de mikro anlamda incelenmesi gereken yapılardır. Genel görelilik yasaları parçacık boyutlarında saçmaladığı için ve kuantum mekaniğİ galaksilerin ve yıldızların hareketini açıklamadığı için ya da bu iki teoremin tekilliklerde çok uçuk ve saçma sonuçlar vermesinden dolayı tekillikleri " bildiğimiz fizik " ile açıklayamayız. Bu tekilliklerin fiziken açıklanamaz olduğunu değil bizim, tekillikleri açıklayacak kadar ileri ve gelişmiş bir fiziğimizin olmadığını gösterir.
 • 0
  Bu bir felsefe konusuda oluyor ayrıca... Bir fikir edinmek için önce biraz mantık yürütelim. Tahminimize göre tekillik dediğimiz ortam; Boyutsuz, yoğun, tek tip yapıda malzemeden oluşuyor.
  Tek tip malzeme yoğun ise, düzenli ve homojen bir yapısıda olması gerekiyor.
  elimizde tek tip (enerji birimlerinden oluşmuş), boyutsuz, yoğun homojen ve düzenli bir malzeme var.

  Şimdi fizik kurallarına bakarsak, maddenin ve enerjinin çeşitli yoğunlukları ve bunların oluşturduğu çeşitli yapıları incelediğiniz, bunlar arasındaki ilişkileri ve dengeleri de fizik kuralları halinde ele aldığını görüyoruz.
  Fizik kuralları, matematiksel ifadeden çıkıp, gerçeklik bulmaları için, ortada bir karşılıklı denge ve ilişkiler ağı gerekiyor.
  Tekillik ortamında ise bu tür farklılaşmalar, hareketler, değişimler yok. Bu durumda fizik kurallarının olması da mümkün değil. Neye göre, neyin , neyle ilişkisini inceleyeceğiz?

  Benzetme olursa, bir saf demir parçasındaki bir demir atomundan, diğer demir atomlarına bakıp ve onlara göre, demirle ve hatta evrenle ilgili kurallar üretmeye benzeyecek.
  Dışarıdan bir etki, kıyaslama yapabileceğimiz bir şey olmadığı sürece, içerdekini bilemeyiz. Ne erime sıcaklığını, ne esneme katsayısını, ne genleşme katsayısını, ne elektrik direncini, vs.vs.

  Tekillikler içinde aynı şey geçerli. Bu yüzden evrenimize ait fizik kuralları orada anlamlarını yitiriyor. ( Bence sadece temel matematik kuralları ve belki geometrik ilişkiler geçerli olabilir aralarında, o kadar. Ama bu farklı bir konu...)
  Kütle yok. Çünkü "kütle değeri", enerjinin evrenimizle olan etkileşiminin bir sonucu. Elektrik yükü yok. O da birbirleri ile olan "kuvvet dengelerinin" bir ürünü. Sistem yok. Herşey homojen. Hareket yok. Aşırı yoğun=sıkışık. Titreşim bile yok. Büyük bir titreşme potansiyeli var.
 • +1
  daha önce gitmediğimiz bir yeri tarif etmeye benziyor bence bir bilsek zaten tarif edicez de
  Kadir 27 Kasım 2017
 • 0
  @kadir, aynen öyle...
 • 0
  Necmi Tüfek aslında tekillik kavramı direkt ve yalın olarak kara delikler için kullanıldığı söylenemez, olay ufkunun içerisinde yer aldığını kaba bir şekilde söyleyebiliriz, kütlesi ölçülen kara deliktir ve entropi sebebiyle ışınım yayan da kara deliktir.
  Emir 27 Kasım 2017
 • 0
  Konuyu biraz daha derinleştirmekte fayda var sanırım. Karadelik 2 boyutlu bir alandır. Benzetme olursa aşırı elastik kauçuk balon zarına, kurşun ağırlık koyduğumuz zaman oluşan sistem şekli hali gibidir. Zar eğimden önce de 2 boyutluydu, büküldüğü zaman bile 2 boyutludur.

  Ayrıca büküldüğü zaman, bükülen kısım evrenimizde tanımlanamıyor. Saptanamıyor. Bu yüzden, oluşan sistem 3 boyutlu bir yapı tasavvur edilsede, evrenimize yansıması 2 boyutlu bir alan şeklinde. (Benzetme ile karadeliğe hangi yönden yaklaşırsanız yaklaşın, karşısınıza hep aynı görüntü çıkacak.)
  Bu sistem iki parçadan oluşuyor. Momentuma sahip bir zar-alan (balon zarı), ve tekilleşmiş kütle=enerji (kurşun ağırlık), enerji ve/veya madde girişi ile bu ağırlık artıyor.

  Karadeliklerin kütle etkisi, sistemlerinin momentumundan kaynaklanıyor. Ancak 3 boyutlu olmadıkları için bir kütleleri yok.
 • 0
  Kara deliğin yuttuğu maddelerin birer entropisi vardır, bu sebeple kara deliğinde bir entropisi olması gerekiyor buradan yola çıkarak kara deliklerin de bir sıcaklığı vardır ve ışıma gerçekleştirirler(ne kadar az olsa da). Size bir örnek vereyim:

  "Kütlesi güneşten birkaç kat daha büyük olan kara delik, mutlak sıfırın sadece bir derecenin on milyonda biri kadar üstünde bir sıcaklığa sahip olur. Bu evreni dolduran mikrodalga ışınımının sıcaklığından çok daha azdır."

  Fark ederseniz burada tekillik hakkında bir kelime geçmiyor, kara delik kullanılıyor. (Örnek alıntıdır) Burada dikkat çeken bir şey daha var sonraları şu cümleler geçiyor:

  "Dolaysıyla bu tip kara delikler soğurduklarından bile daha az ışınım yayarlar."
  Emir 28 Kasım 2017
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
İSTATİSTİKLER

5.099 soru

30.435 cevap

30.746 kullanıcı

Giriş Yap