• 0

  Fraunhofer çizgileri(hatları) nedir?

  Mr.Physics 12 Ağustos 2017
 • 0
  Güneş sepktrumunda bulunan siyah hatlar nedir?

  Mr.Physics 13 Ağustos 2017
 • +1
  venividi 14 Ağustos 2017
 • 0
  Her yıldızın içerdiği madde çeşitliliğine göre yaydığı farklı frekansta fotonlar vardır. Her yıldızın içerdiği madde oranı farklı olduğu için, bu bir bakıma yıldızların parmak izidir.

  Bu parmak izleri, elementlerin parmak izlerinden (birleşiminden) oluşur.
  Elementlerin bu parmak izleri ise, çekirdek etrafındaki elektronlardan kaynaklanır.

  Nasıl?
  Çekirdek etrafında kabuk diyebileceğimiz, elektron bulut alanları var(?). Bu bulut alanlarında (bulut olması nedeni, buluta benzediği için değil, elektronun bulunma olasılığının geçerli olduğu alan olmasından dolayı) ise enerji seviyelerine göre elektronlar bulunmaktadır.
  Her yörüngede 2 elektron bulunabiliyor (spinleri zıt) ve her kabuk bölgesi de lise derslerinde gördüğümüz atom yörüngelerini ve (2, 8, 18, ... şeklinde bildiğimiz elektron yerleşim dizileri)

  (Buradan çıkan sonuç: Lisede bize yörünge diye öğretilen kavram eksik-hatalı. Yörünge diye anlattıkların bölgenin, alan olarak tanımlanması ve alanın yörüngeler şeklinde bölümlere ayrılması daha doğru olurmuş. bir bakıma Satürn Halkalarını bölgelere ayırmak gibi...)

  Bu kabuk denilen bölgenin özelliği ise, elektronların uyarılma alt ve üst düzeylerinden oluşuyor.
  Yani bir atom fotonla uyarıldığı zaman, foton rastgele herhangi bir kabuk bölgesindeki, her hangi bir elektronu uyarmıyor.Sınırlar içinde kalanları sadece etkileyebiliyor.

  Diğer bir deyişle, fotonların atomdan elektron kopartabileceği ve iyonlaşmaya neden olabileceği enerji seviyeleri, yörüngelere göre farklı. (Işıma Serileri)

  Bu enerji düzeylerinde uyarılan elektronlar, yörünge değiştirip, daha yüksek enerji seviyesindeki yörüngeye geçiyorlar.
  Daha sonra foton ışıyıp, doğal enerji seviyelerine- yörüngelerine iniyorlar.

  Ancak elektronlar uyarılırken, tepkisiz kaldıkları enerji seviyeleri de var. (Yani enerji var ama elektronu uyarmaya yetmiyor.) Bu frekanslardaki enerjiyi kullanmayan elektron daha sonra foton ışırken, bu frekansta ışıma yapmıyor.
  Böylece spektrumda bu bölgelerde ışıma olmadığı için, siyah hat çıkıyor.

  Özetle: Yıldızın içinde bulunmayan elementlerden dolayı, bazı dalga boylarında ışıma olmuyor.

  Aşağıdaki kaynağı incelerseniz, konuyu daha net anlama imkanınız da olur.

  ---------------000-------------
  Alıntı:
  Es – Ei = h.f
  Ei: Elektronun ilk yörüngedeki enerjisi (J)
  Es : Elektronun son yörüngedeki enerjisi (J)
  h : Planck Sabiti h= 6,67 x 10-34J.s
  f : Yayılan fotonun frekansı (s-1)

  Elektronun ilk ve son yörüngelerindeki enerji farkı, yayınlanan fotonun frekansı ile Planck Sabiti’nin çarpımına eşittir.

  Kaynak: https://www.fizikbilimi.gen.tr/atom-modelleri/
  Burtay Mutlu (shibumi_tr) 14 Ağustos 2017
 • 0
  Güneş bize neredeyse her frekanstan foton yollar bu girişimi biz beyaz olarak görürüz. Güneş atmosferinde bulunan maddeye tepkisiz kalan frekanslardaki fotonlar gelir ve gördüğümüz renkli tayfı oluşturur. Karanlık çizgiler ışığın bize gelirken geçtiği yol hakkında bilgi verir, videodaki örnekte yolda sodyum bulunuyor gibi.
  venividi 14 Ağustos 2017
 • 0
  Burtay Bey, bu şekilde fiziğin derinliğine girersek, hepimiz kayboluruz.
  Daha basit ve yüzeysel lütfen.
  Cahille Tartışmaz 14 Ağustos 2017
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap

Facebook ile Bağlan