• 0

  LOT bize mutlak sıfırda entropinin duracağını söyler.... ya entalpi için_?

 • 0
  Entalpi, maddenin yapısında depoladığı her türden enerjilerin toplamıdır. H ile simgelenir. Bir mol maddede depolanmış enerjiye o maddenin molar entalpisi denir...
 • +1
  Isı entropiyi arttırıyor ise ; mutlak sıfırda entalpide ya sıfır yada sıfıra yakın bir değer olmalı bence. Çünkü titreşim , hareket yoksa ; işte yok enerjide yok.
 • 0
  Bildiğim kadarıyla mutlak sıfırda dahi kuantum dalgalanmaları moleküler hareket gibi davranıp termal enerjide oynamalar yaratıyor yani çok çok küçük olsada entropi asla durmuyor lot nedir biraz açarsanız sevinirim. Maddenin hızından sıcaklığından gelen enerjisinden kurtulsak bile sanırım kütlesinden kaynaklı enerji sürekli kalır.
  Origin 01 Nisan 2017
 • 0
  LOT: Termodinamik Kanunları...
 • 0
  Teoride evet, fakat gerçek bir durum için aslında entalpi ve entropi de sıfır değil. Termodinamik yasaları kuantum durumlarını göz önünde bulundurmadan yeterince mükemmel yaklaşım sağlamakta fakat entalpi için U + vP değeri gerçekte sıfır değildir. Hem sistemin iç enerjisini içerisinde sıfır noktası enerjisinden hem de bir miktar hacimden bahsedebileceğimiz için vP de sıfır olmayacaktır.
  Vide supra 01 Nisan 2017
 • 0
  Yazılanları okuyorum ama sıfır altı (= negatif düzeyler) için bilgim ve bakışım yetersiz. bu nedenle sizinkilerden faydalanmaya ve anlamaya çalışıyorum.

  Ölçüm ve saptamalarımızda ufak bir bakış açısı değişikliği ile konuyu ele alırsak nasıl yorumlarsınız?
  Yokluk ve varlık açısından (0, 1) arası bir mantık değil de, (-1 , 1) arası... Bu durumda 0 (Sıfır) denge noktası olacak.

  Entalpi terimini de yeni öğrendim, teşekkür ederim. Eğer doğru anladıysam, sadece kütleleşmiş enerji miktarını anlatıyor. Ayrıca o kütle üzerinde taşınan ek enerjiler (mesela momentum verilmiş hali gibi) dahil değil. Doğru mu?
 • 0
  Entalpi, temel olarak bir sistemin toplam enerjisini temsil ediyor. Sistemin toplam enerjisi ifadesiyle, sisteme evrende yer açmak için harcamamız gereken enerjiye ek olarak, sistemi yaratmak için harcamamız gereken enerjinin toplamını kastediyoruz. Sistemi yaratmak için sistemde var olan bütün enerjilerin toplamı kadar, yani sistemin iç enerjisi (U) kadar enerji harcamamız gerekiyor. Dolayısıyla, entalpinin sistemin iç enerjisini kapsayan bir terim olması gerekiyor. İç enerjiye ek olarak, yarattığımız bu sisteme bir de yer açmamız gerekiyor ki, sistem evrende bir yer kaplayabilsin. Evrende V hacminde bir boşluk açıp, P basıncına sahip bir sistemi bu boşluğa yerleştirebilmemiz için yapmamız gereken mekanik iş miktarını PV ile gösteririz.
  aslında PΔV ile gösteriyoruz, fakat ilk durumdaki hacim sıfır olduğu için kısaca PV yazıyoruz). Sonuç olarak, sistemi yaratmak ve sisteme yer açmak için harcadığımız toplam enerjiyi, yani entalpiyi, matematiksel bir ifadeyle, H=U+PV
  Entalpiyi bu şekilde ifade ettiğimizde, entalpinin bir durum fonksiyonu olduğunu matematiksel ispata gerek duymadan da görebiliyoruz. Bunun nedeni, entalpiyi oluşturan bütün değişkenlerin (U, P ve V) halihazırda birer durum değişkeni olmaları. Durum değişkenlerinin birleşimi yine bir durum değişkeni olacağına göre, entalpinin de bir durum değişkeni olması gerekiyor.

  Entalpi sistemin toplam enerjisini temsil ettiği için, tahmin edebileceğiniz gibi, direkt olarak ölçülmesi mümkün olan bir nicelik değil. Bu nedenle, entalpiyi bir nicelik olarak ele almak yerine, termodinamikte gördüğümüz birçok diğer kavram gibi, değerindeki değişimler üzerinden değerlendiriyoruz
 • 0
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
İSTATİSTİKLER

5.026 soru

30.072 cevap

30.540 kullanıcı

Giriş Yap