• 0

  Bilgi yoktan var olabilir mi veya bilgi yok olabilir mi?

  Esma Ünal 13 Mart 2016
 • 0
  Sorunuza yanıt vermek isterim ancak öncelikle siz BİLGİ'yi nasıl tanımlıyorsunuz?
  Ayrıca Necmi Tüfek ;" Bilgi olması için madde yani enerji olması gerekir." dediğinize göre siz bu ilintiyi neye göre kurdunuz?
  Irfan Isgör 15 Mart 2016
 • +1
  sorunuza felsefi açıdan yaklaşırsak bilginin var olabilmesi için öncelikle bir gözlemci ve gözlemcinin 'tanımlayıcı' bir fonksiyonu olmalıdır... tanımlayıcı fonksiyondan kastım gözlemcinin gözlediği olayları açıklamak için ve kavrayabilmesi için oluşturduğu bir çeşit düzeni olan ve basit mantıkta oluşturulan örüntüler dizinidir... mesela en bilindik ve tek yöntem matematiktir... ikinci şartımız ise gözlenebilir veya tanımlanabilir bir varlığın varlılığının gereğidir... gözlemcinin kendisinden başka herhangi bir varlık yoksa tanımlayabileceği bir kavram olamaz... eğer fiziksel yaklaşırsak bu durumda bilgiyi bütün evreni 2 boyutlu bir düzleme yatırdığımızda bu düzlem üzerindeki titreşimler olarak kabul edebiliriz... fakat bu düzlem üzerindeki titreşimler de herhangi bir maddenin veya enerji dalgasının veya kuantum dalgalanmalarının var oluşunda gerçekleşebileceğinden yoktan bilginin oluşması pek mümkün görünmüyor... lakin kavram olarak kuantum dalgalanmaları olasılık ve net bir bilgi içeremediği için hakkında kesin bir şey söyleyemeyeceğim...
  Doğukan Şimşek 15 Mart 2016
 • 0
  Sayın Necmi Tüfek, verdiğiniz cevap için teşekkür ederim.Benim için açıklayıcı bir cevap oldu.
  Esma Ünal 15 Mart 2016
 • 0
  "Evrende var olan her şey iletişim ve etkileşim halindedir." dediğimizde gözlemleyebildiğimiz veya gözlemleyemediğimiz süreçlerde en makrodan en mikroya kadar uzanan aralıktaki canlı/cansız - maddi/gayri maddi tüm yapılar/varlıklar arasında gerçekleşen iletişim ve etkileşim materyalini BİLGİ olarak tanımlamak isterim. Adına BİLGİ dediğimiz materyal ne olabilir? Evrende var olan her şey aynı zamanda BİLGİ paketidir! Örneğin etkileşen ve birinden biri diğerini yutan 2 galaksiden her biri içindeki yıldız sistemleri gezegen sistemleri varsa canlı toplumları ile birlikte ve onların kimyasal yapı elemanları , o kimyasal yapı elamanlarının alt kuantsal yapıları , v.b toplu oarak birlikte veya tek tek bilgi paketleridir. En büyükten en küçüğe varlığı ışınım ile , ışınımı yansıtması ile veya oluşturduğu etkisi ile algılan veya farkedilen her şey BİLGİ yayınlamaktadır. Birine gönderdiğiniz mektup, mail , marketten veya doğadan temin ettiğiniz her türlü gıda , koku , renk , ısı veya diğer ışınım ışınları , gazete , kitap , konuştuğunuz veya yazdığınız her harf gerçekte BİLGİ alış verişidir. Her bilginin gerek algılanması , gerek fark edilmesi ve gerekse kullanılması sürecinde iletişim ve etkileşim halinde olan yapıların kendi iç sistemlerinde karşılığı olan bir enerji değeri vardır. Edinilen bilgiler bu enerji değeri ile enerji yapılarına , sinyallerine dönüştürülerek kullanılır. Örneğin kamufle olarak gizlenmiş bir şeyin bulunabilmesinde elde edilip kullanılan ışınımlar gibi. Tanım konusu burada sonlandırıp ilk soruya " bilgi yoktan var olabilir mi veya bilgi yok olabilir mi?" yanıt verirsek ve tanıma göre evrende var olan her şeye BİLGİ diyebiliyorsak ve BİLGİ nin aynı zamanda ENERJİ DEĞERİ olduğunu söylüyorsak , bu taktirde tek bir evreni kapalı bir sistem olarak kabul ettiğimizde veya varsa bütün paralel evrenleri yine toplu olarak kapalı bir sistem olarak kabul ettiğimizde sistem içinde ve sistem dışında BİLGİ yoktan var edilemez. Çünkü BİLGİ nin yoktan var olabilmesi için YOKLUK ile VARLIK arasında bir iletişim ve etkileşim olması ve YOKLUK'un verici konumunda olması gerekir! Aynı şekilde bu iletişim ve etkileşim gerçek olabilse ve VARLIK verici YOKLUK alıcı konumunda olabilseydi BİLGİ yok olabilirdi! YOKLUK'u var kabul edemediğimiz ve VARLIK ile iletişim ve etkileşim sürecini BİLGİ ye dönüştüremediğimizden BİLGİ yoktan var olmaz , vardan da yok olmaz demekteyiz. Sadece var olan BİLGİ , kullanılarak yeni BİLGİLERE dönüşmektedir. Kendi toplumsal yaşam sürecimizde bu eski bilginin kullanılarak yeni bilgilere dönüşmesi olayına teknolojik ilerleme ve gelişme demekteyiz. Evrenin bütün olarak ve tam olarak da misyonu budur! Var olan eski bilgilerin kullanılması ile sürekli olarak yeni bilgilerin elde edilmesidir.
  Irfan Isgör 16 Mart 2016
 • 0
  Necmi Tüfek ;" bilgi olması için madde yani enerji olması gerekir." demiştiniz. Bilgiyi sadece madde ile sınırlayamazsınız , size bu konuyu sormuştum. Evrende sadece madde yoktur , olan da zaten açıklandığı üzere %4 oranındadır. Maddenin güncellenememiş tanımına göre ilk özelliği kütlesinin olması gerektiğidir ancak atom altı kütlesiz parçacıkları hangi tanıma dahil edersiniz bilmiyorum ama sonuçta evrensel iletişim ve etkileşim sürecine dahil oldukları ve kendilerinden oluşan ışınımları/bilgi paketçikleri ile iletişimde bulundukları gerçeği yadsınamaz. Demek ki bilgi için madde olup olmaması önemli değil sadece var olmak önemlidir.
  Irfan Isgör 16 Mart 2016
 • 0
  Necmi Tüfek siz sadece bilginin madde ( kütleli ) olması halinde var olabileceğini yazdınız. Tabii ki her maddesel / kütleli yapının enerji değeri olduğu doğrudur ama evrende sadece sizin deyiminiz ile madde yoktur veya var olan her şey sadece madde değildir!! Dolayısıyla bilginin var olması maddeye bağlı değildir , evrende var olan her şey (madde/gayrimadde) bilgidir ve aynı zamanda enerji yapısıdır. Siz hem bilgiyi hem de enerjiyi sadece maddeye indirgemektesiniz ve inanıyorum ki kütlesiz atomaltı parçacıkların varlığını o sadece madde dediğiniz kütleli tanımınıza nasıl dahil etmektesiniz? Bahsettiğim bilginin ne tür bir bilgi olduğunu soruyorsanız yazımı okumaduğınızı veya anlamadığınızı düşünürüm. Evrende var olan her şey BİLGİ dir dedikten sonra ne tür bilgi sorunuz anlamsız kalmaktadır. Bilgi paketçikleri nedir, diye soruyorsunuz. Evrende var olan her şey (maddi veya gayri maddi) iletişim ve etkileşim halindedir demekteyiz. Eğer bir varlık sadece tek bir ışınım fazında ışın yayımlamış olsaydı bu iletişimde paketçikten bahsetmek söz konusu olmazdı ancak her varlık bir çok fazda ışınım yapmakta olduklarından bir başka deyişle aynı anda bir çok bilgi yayınında bulunduğundan bu iletişimde bilgi paketçiğinden söz etmemiz gerekir.
  Ayrıca son soru cümlenizde madde enerji olmadan nasıl var oluyor , diye sormuşsunuz! Tersi yönünde bir düşünce ifade etmedim ki bu soruyu sorma durumunda kalmışsınız!
  Özet olarak evrende var olan her şey BİLGİ dir , ENERJİ dir ancak herşey madde değildir. Evrende var olan her varlık kimliği ve konumu hakkında BİLGİ yayımlamak zorundadır.Dolayısıyla her şey diğer her şey hakkında kimlik , konum , durum ve yapısal bilgi sahibi olmaktadır. İletişim ve etkileşim varlıkların ışınım yayımı ile gerçekleşmektedir. Bir haber ajansının haber bülteni yayınlaması , birine mektup veya mail göndermeniz , sizin veya benim bu platformda yazmamız , bir atomun veya atom altı parçacıkların ışınımı , iletişim ve etkileşim sürecinde aynı davranış veya eylemdir. Duygularınızı anlatan , yansıtan her eyleminiz de böyledir veya diller , gelenek ve kültürler de ayni şekilde iletişim ve etkileşimde bulunarak değişim ve başkalışımda bulunurlar!!
  Irfan Isgör 16 Mart 2016
 • 0
  Haklısınız!!!
  0Sorunuzun açılımı
  "Enerji yoktan var edilemez, var olan enerji yok edilemez." anlamına gelir.

  Bilgi olması için madde yani, enerji olması gerekir. Bilginin işlenmesi ve muhafaza edilmesi maddi parçacıklarla mümkündür. ( En azından bizim evrenimizde.)

  Entropi kavramı bilginin muhafaza edildiğini ve hiç bir zaman azalıp, kaybolamayacağını ispatlar. Necmi Tüfek 15 Mart 2016
  Irfan Isgör 16 Mart 2016
 • 0
  Necmi Tüfek yazdığınızı yadsıdığınız sürece konuyu uzatırsınız." Bilgi olması için madde olması gerekir." demişsiniz , " yani enerji olması gerekir" demeniz kurgunuzun hatalı oluşunu telafi etmiyor!! Ne yazık ki hala " bilginin işlenmesi ve muhafaza edilmesi maddi parçacıklarla mümkündür." demektesiniz. Neymiş şu maddi parçacıklarınız , nedir , nerede bulunur? Zahmet olmaz ise maddi parçacıklar derken maddi dediğiniz her ne ise bir de madde tanımını yaparsanız lütfen konunun neden uzamakta olduğunu fark edeceksiniz!!
  Irfan Isgör 17 Mart 2016
 • 0
  Bu açıklamalarınız ışığında kütlesiz atom altı parçacıklar sizin açınızdan nedir , madde midir , değil midirler? Yani kütlesi olan her şey maddedir dediğinize göre kütlesi olmayanlara da madde diyemiceğinize göre nedirler? Yine "enerji kütleye (madde) kütle de enerjiye dönüşür." dediğinize göre enerji kütleye dönüşmeden size göre madde olamayacağına göre nedir?

  Son paragrafta yazdıklarınızı doğru kabul edelim! Kütleye dönüşmeden önce farklı fazlardaki enerjiler birbirleri ile iletişim ve etkileşimde bulunuyorlar mı , depolayamadıkları bilgileri nereden bulup birbirlerine iletiyorlar , dersiniz? Kütlesiz atom altı parçacıklar da madde olamadıkları için onlarda bilgiyi nereden bulup iletişimlerinde kullanıyorlar ve sonuçta bilgi alışverişinde bulunduklarında alıp verdikleri bilgilerin akibeti ne oluyor? Sonuçta atom ve atomaltı seviyesindeki iletişim ve etkileşimin materyali olan BİLGİ'nin ışınım ışını olduğunu yazmıştık! Eğer kütleli bir şeyin kütlesiz ışınım ışınının bilgi hafızası yok ise (size göre!) kütleli şeyden yayımlanan bilgi hafızası olmayan ışının ışınlarından siz nasıl bilgi sağıyorsunuz? Veya hangi yolla bilgi ediniyorsunuz?
  Irfan Isgör 17 Mart 2016
 • 0
  Son paragrafınız çok güzel , iletişim ve etkileşimi gözlemsel açıdan güzel analiz ediyorsunuz ama klasik madde kalıplarından kurtulamadığınız için iletişim ve etkileşimi sadece insan (zeki varlık??) boyutunda değerlendiriyorsunuz. Halbuki insanın da taraf olduğu iletişim ve etkileşim sürecinde de iletişim ve etkileşim süreci baştan sona (insanda dahil) kütlesiz atom altı parçacık seviyesindedir. Zaten kütleli atom altı parçacıklarla iletişim ve etkileşim gerçekleşip sürdürülebilinseydi kimsede göz/kulak/ ve beyin organı diye bir şey kalmazdı.

  İkinci paragrafınızda iki elektron arasında foton alış verişine ne güzel BİLGİ demişsiniz ama anlam yükleme olayına gerek duymamanız gerekir. Evet foton veya elektron için bu iletişimin sizde olduğu gibi belki anlam yükleme gereği /ihtiyacı olmayabilir (veya oluyordur da! - evrende var olan her şeyi insan gibi düşünmesi , anlam yüklemesi gerekir diye bit kural olmasa gerek) ama sırf bu yüzden bizde olsaydı bu iletişim anlamlı bilgi olurdu elektron da olunca anlamsız bilgidir , diyemezsiniz. Öncelikle bilginin anlamlı olup olmadığını irdelemiyoruz , bilgi nedir'e yanıt arıyoruz!

  Peki, zeki varlık dediğiniz insanın beyin organındaki hücrelerin bazılarında hafıza dediğimiz özellik olmasaydı (ki bitkilerde beyin olmadığı halde nasıl oluyor da , demek ki hafızası yok! güneşin ışık ışınımındaki fotonları alıp her seferinde aynı kimyasal sentezi gerçekleştiriyor?) algıladığı bütün iletişim ve etkileşim anlamsız bilgilerini nasıl anlamlı bilgi haline getirebilirdi?

  Sonuç olarak; evren bütünüyle , var olan maddi veya gayri maddi bütün varlıkları ile baştan sona iletişim ve etkileşim sürecindedir. Maddi ve gayri maddi her şey farklı enerji fazlarında bilgi yapılarıdır.
  Irfan Isgör 17 Mart 2016
 • 0
  Madde dışında hiç bir konuda hem fikir olmadığımız halde hep aynı şeyleri yazıyoruz iddianız, gerçek dışı! Kaldı ki maddenin kütlesiz alt yapı elemanlarının iletişimini , bilgi alış verişini anlamsız kabul edip bu sürecin sizdeki beyinsel süreçte anlam kazandığını yazmanızı hayretle karşılıyorum. Kolay gelsin...
  Irfan Isgör 18 Mart 2016
 • 0
  Bilgi zaten var olan durumları keşfetmektir. Örneğin ilk kez köpek gören biri var diyelim ve köpek kişiyi görünce ısırdı. Kişi artık köpeğin ısırdığı bilgisini öğrendi. Yada iğne battığında canımızın yanmasını deneyerek öğrenebiliriz. Yani zaten bir yerlerde saklı olan bilgileri öğreniriz. Yoktan bilgi var olmaz. Ama var olan bilgi unutulup yok olabilir ve tekrar keşfedilmesi gerekebilir.
  Serkan Uyanık 20 Mart 2016
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
İSTATİSTİKLER

5.048 soru

30.141 cevap

30.586 kullanıcı

Giriş Yap