Nükleer Silahlar Nedir?
Nükleer Silahlar ve Hangi Devletlerde vardır?

Atom çekirdeğinin füzyon, fisyon veya her ikisinin karışması ile oluşan bir kimyasal reaksiyon ile enerji açığa çıkarması sonucunda oluşan patlamaya neden olan her türlü silaha Nükleer silah adı verilir. Nükleer reaksiyon sonucunda enerji ortaya çıkartan silahlar için farklı isimler kullanılmaktadır;
Atom bombası, nükleer silah, Hidrojen bombası, Füzyon bombası, Fisyon bombası
Termonükleer silah gibi... 

     B41 nükleer bomba - Termonükleer Silah 

Nükleer silahlar muazzam patlayıcı enerji üretir. Kiloton(1000 ton) ve Megaton(1.000.000 ton), patlama enerjilerini kimyasal bir patlayıcı olan TNT'nin eşdeğer ağırlıkları cinsinden tanımlamak için örnek verecek olursak Japonya'nın Hiroşima kentine atılan yaklaşık 60 kilogram ağırlığında ve yüksek derecede zenginleştirilmiş Uranyum içeren atom bombası, 15 kiloton kimyasal bir patlayıcıya eşdeğer bir enerji açığa çıkarmıştır. Bu patlayıcıya "Little Boy" ismi verilmiştir.Patlama sonucunda ise 140.000 insan yaşamını yitirmiş ve radyasyon yayılımının sonucunda bu sayı 300.000'e kadar ulaşmıştır.  "Fat Man" ismi ile bildiğimiz ikinci bomba ise Nagazaki kentine atılmıştır. 8 kilogram ağırlığında ve Plütonyum-239 içeren atom bombası , 22 kiloton TNT gücüne eşdeğerdir.

Nagasaki: 78 yıl önce savaşta kullanılan son atom bombasının hikâyesi - BBC  News Türkçe

   Nagasaki:  Savaşta kullanılan son atom bombası

Sovyetler yaptıkları çalışmalar sonucunda 1949 yılında ilk nükleer denemeyi gerçekleştirmiştir. 1952 yılına geldiğimiz zaman ise ABD tarafından "Little Boy" bombasından yaklaşık 700 kat daha güçlü hidrojen bombasını üretmişlerdir. Nötron bombasıda 1977 yılında yine ABD tarafından üretilmiştir. 

Günümüze geldiğimiz zaman ise ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Brezilya, Arjantin, Ukrayna gibi devletler nükleer güce sahiptir.

 

Kaynaklar

https://www.britannica.com/technology/nuclear-weapon

https://www.ttb.org.tr/STED/sted1001/nukleer.pdf

https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCkleer_silah

 

 

Sude Manka
Çukurova Üniversitesi - Fizik öğrencisi 𝑵Ü𝑲𝑳𝑬𝑬𝑹 𝑭İ𝒁İ𝑲 ☢️

0 yorum