Evrensel Simetri için Zaman ve Uzayı Birleştirmek
Bilim insanları uzun süredir doğanın bir parçası ve evrenin zaman içindeki yayılımı olan zamanın evrimi varsayımını sorguluyorlardı. Griffith Üniversitesi’ndeki Kuantum Dinamiği Merkezi’nde yapılan yeni bir araştırma ise, uzay ve zamana bakış açımızı değiştiriyor.

Profesör Joan Vaccaro’nun Proceedings of the Royal Society A dergisinde yayınlanan “Uzay ve Zaman Arasındaki Kuantum Asimetrisi” isimli makalesinde, zamanın iki yönü arasındaki farkın daha derin olabileceğini belirtiyor: geleceğe ve geçmişe.

Profesör Vaccaro: “Eğer evrenin nasıl oluştuğunu ve nereye gittiğini bilmek istiyorsak zaman hakkında bilgi edinmeliyiz. 50 yılı aşkın süredir atomaltı parçacıklar üzerine yapılan araştırmalar, doğanın zamanın her iki yönüne de eşit davranmadığını gösteriyor. Bilhassa, K ve B mezonları denen atomaltı parçacıklar zamanın yönüne göre nispeten farklı davranıyorlar. Bu davranışı evren üzerine modellediğimizde gördüğümüz, sürekli evrilen zaman içinde bir anda sabit olmaktan çıkıp değişen bir evren. Yani bu davranış, evrenin zaman boyunca ileri hareket etmesinden sorumlu. Belki de bu özellikleri anlamamız, geçmişe yolculuk gibi düşünceleri anlamımızı da sağlar.”

“Aslında zamanda ileri doğru hareket ediyorken, aynı anda geriye doğru da haraket var, bir tür salınma gibi ve ben bunu K ve B mezonlarını kullanarak çözmek istiyorum”, diyor Profesör Vaccaro.

Makaleye göre, uzay ve zaman arasında bir asimetri olması, uzay boyunca heryerde aynı anda bulunan yer değiştirmenin olmamasından dolayı fiziksel sistemlerin zamanla evrilmesinin kaçınılmazlığı düşüncesi.

Bu asimetri uzun süredir, uzay ve zaman üstünde farklı işleyen hareket denklemleri ve korunum yasalarıyla ifade edilip esas alındı. Ancak, Profesör Vaccaro, uzay ve zaman simetrisini ispatlamak için Feynman'ın kuantum mekaniğindeki "yolların toplamı" yaklaşımını kullandı. Bu da zamanın evriminin geleneksel yaklaşımının tekrar gözden geçirilmesi gerektiği anlamına geliyor.

“Uzay ve zaman arasındaki bağlantıda, uzay en kolay anlaşılır olanı, çünkü o burada. Ama zaman, bizi hep geleceğe yönlendiriyor”, diyor Profesör Vaccaro.

Profesöre göre bu araştırma, uzun süredir bilimde karışıklık yaratan dinamiğin kökenlerine de bir çözüm sağlayacak.

Kaynak
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160128122011.htm

İlgili Makale
http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/472/2185/20150670

Meraklısına “Feynman'ın kuantum mekaniğindeki yolların toplamı yaklaşımı”:
http://qu-bit.narod.ru/texts/feynman.pdf
http://www.nyu.edu/classes/tuckerman/adv.chem/lectures/lecture_5/node3.html

Görsel Kaynak
NASA / WMAP Science Team

Kapak görseli
https://www.scienceandnonduality.com/wp-content/uploads/2014/05/time.png

Nergis Cesur
Yıldız Teknik Üniversitesi / Yüksek Enerji Astrofiziği Yüksek Lisans - Şahsıma ait olan istisnasız tüm yazılar Fizikist için yazılmıştır Diğer tüm platformlardakiler kesinlikle izinsiz alınmış kopyalardır

0 yorum