Büyük Hadron Çarpıştırıcıs

Higgs Bozonu Nasıl Üretilir?

Higgs Bozonu Nasıl Üretilir?

Kütlesiz parçacıkların çarpışmalarının "kütle veren" bozonu, yani Higgs'i üretebilmesi pek olanaklı gibi gözükmese de, BHÇ'de bu sürekli gerçekleşiyor.

Giriş Yap