• 0

  Ampülden foton yani ışık parçacıkları yayılır mı? Yani lamba yandığında ortaya foton mu çıkıyor arkadaslar. Güneşten gelen fotonlar gibi yani.

  notron 10 Haziran 2018
 • 0
  Ampulden fotonlar yayılmasaydı ampul hiç bir yeri aydınlatamazdı. Sen de ampulü göremezdin.
  Mehmet Ali 10 Haziran 2018
 • 0
  Peki ampülden bu fotonlar nasıl ortaya çıkıyor? Güneştekiler ile aynı şey mi bu ampülden yayılan fotonlar?Güneş'teki fotonlar; reaksiyonlar,nükleer füzyonlar sonucu oluşuyor ama bu ampüldekiler nasıl oluşup etrafa yayılıyorlar?

  Sonra Güneş'ten gelen fotonlar ısı,ışık,elektrik üretebilirken lambadakiler odayı neden ısıtmıyor? Çünkü ; normalde ortamda hareket eden birşeyler varsa o yerin ısınması lazım. Ampülden çıkan fotonlar çarptıkları atomu neden ısıtmıyor?
  notron 10 Haziran 2018
 • 0
  güneş ışınlarının dalga boyları 200 nm ile 24000 nm arasında değişir.200-280 nm dir. UV-B bölgesi de atmosferden geçemez ozon tabakasında absorblanır. Ültraviyole (UV morötesi ışınlar) 200 – 400 nm, Görülebilir bölge (optik bölge) 400 – 750 nm, Enfraruj bölge (kızılötesi ışınlar, termik bölge) 750 – 24000 nm,Yeryüzüne ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık %96,5 lik bölümü görülebilir bölge ve kızılötesi ışınlardan oluşur. UVB ışınlarının tutulma oranı ise %90’dır. UVA ışınları ise atmosfer tarafından hemen hemen tamamen geçirilir.Kızılötesi ışınlar da güneşten dünyaya gelip ısıtıcı etki gösterirler. Güneş en tepedeyken dünya üzerinde deniz seviyesinde 1 metrekare alanda 1 kilovat elektromanyetik ışınım gücü yaratır. Bu enerjide 527 vat kızılötesi ışınımdan, 445 vat görünür ışıktan, 32 vat ise morötesi ışınımdan kaynaklanır.(güneş en tepedeyken dünya üzerinde deniz seviyesinde )
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  Ampulden çıkan fotonlarda ısıtır. Sadece taşıdıkları enerji miktarı çok daha düşüktür. Zaten bu önemli bir sorundur çünkü verilen enerjinin ısı olarak dağılması, aydınlatma açısından ciddi kayıptır.
  Bu yüzden telli lambalardan, Led ampullere doğru çalışma oldu.

  Devreye enerji verildiği zaman, akım olarak bu sistemde ilerler. Elektronların hareketliliği ne kadar düşük ise o kadar rahat taşınır.
  Fakat tele geldiğinde, kullanılan malzeme değişir. Gelen enerji ile yüklenen elektronların titreşimleri artar, yörünge değiştirirler. Birbirleri ile de çarpışırlar. Böylece ortamdaki fazla enerjiyi ortalama olarak dağıtıp, dengeli duruma dönmek isterler. Bunu direnç artışı olarak da düşünebiliriz. Yani devrenin bu kısmı yüksek dirençlidir. (Elektrik akımına)

  Böylece aşırı yüklenmiş elektronlar, foton ışıyarak bu enerjiyi üstlerinden atmaya çalışırlar.

  Led lambalarda durum biraz farklı, diyot olarak, elektron ince bir uçtan, biraz mesafe ile geniş alana atlama yapar. Bu arada içinden geçtiği ortamdaki atomun elektronlarını uyarır ve onlarda ışıma yapar. Bu nedenle enerjinin çoğu ısı yerine, ışık olarak kullanılabilinir.

  Şimdiye kadar, bu tür sistemlerde elektronun hareket ettiği-aktığı, aktığı varsayılmıştır.
  (Bence durum biraz farklı olabilir.)

  Fotonlarla ısının aktarım mekanizması konusunu başka arkadaşlara bırakıyorum.
 • 0
  Teşekkürler Burtay, güzel açıklamışsın, mantıklı.

  Fotonların ısı taşımasınıda biri açıklasa iyi olur.Nasıl oluyorda o süratte gelirken yüksek sıcaklık seviyelerine çıkmıyorlar anlamıyorum.Işık hızı sonuçta, ısınmaları lazım.Isınmış olsalar gözümüzü yakarlar ama yakmıyorlar.Kütleleri 0 a yakın olduğundan mı acaba? Yoksa elektromanyetik alan altında dalga halinde mi geliyorlar.Tanecik halinde gelmeleri mantıklı gelmiyor bana. Öyle olacak olsa aşırı ısınmazlar mı?

  Ya da bu fotonlar elektromanyetik bir alanla hareket ediyorken durgun mu geliyorlar(hareketsiz) acaba?Hareket titreşim demektir, titreşim ısıya yol açar.Fotonlar titreşimsiz gelip çarptıkları maddeleri,atomları,molekülleri mi titreştiriyorlar acaba?

  Fotonun kütlesinin olmamasıda mantıklı gelmiyor.O zaman Güneş'ten gelen bu fotonlar maddeleri nasıl etkiliyorlar, nasıl titreştirip ısıtıyorlar.?
  notron 10 Haziran 2018
 • 0
  elektromanyetik spektrumun en uzun dalga boyundan en kısa dalga boyuna kadar sıralanması, radyo dalgaları, mikrodalga, kızılötesi, görünür bölge, morötesi, x-ışınları ve gamma ışınları biçiminde olur. Frekansı en küçük (dalga boyu en büyük) elektromanyetik dalgalar radyo dalgaları olarak adlandırılır.
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  Bir elektron yüksek enerji düzeyinden (orbital) düşük enerji düzeyine geçtiği zaman enerji kaybeder. Kaybettikleri enerji ise Foton parçacığı olarak karşımıza çıkar. Fotonlar durgun kütlesi sıfır olan, vakumda (boşlukta) ışık hızında (299 792 458 m/s) hareket eden, bölünemeyen, parçacık-dalga ikililiği gösteren (hem parçacık hem dalga), parçacıklardır. Evet, tüm elektromanyetik dalgalar Fotonlardan oluşur! Elektromanyetik dalgalar arasındaki fark sadece dalga frekanslarının farklılığıyla oluşu
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  Dalganın saniyede yaptığı salınım sayısına “frekans” Dalganın iki tepe/iki çukur noktası arasındaki mesafeye “dalga boyu” denir. Bir fotonun enerjisi Planck sabiti ile fotonun frekansının çarpımına eşittir. Dalga boyu 0.76 ile 300 mikrometre olan fotonlar ısıtır, buna İnfrared ışıklar denir.
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  lambadakiler odayı neden ısıtmıyor? /// dalga boyu ve foton enerjisi ile ilgilidir. Ampul yerine İnfrared Ufo takarsan güneş gibi çarptığı cisimleri ısıtır. Kumtel ve diğerleri bir işe yaramaz.
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  Hakan çok açıklayıcı yazmışsın, anladım.Teşekkürler...
  notron 10 Haziran 2018
 • 0
  Ama fotunun kütlesi yok demişsin. Hiç mi yok? Bilimsel bir gerçek mi bu yoksa teorik birşey mi?
  notron 10 Haziran 2018
 • 0
  ışığın kütlesini “göreli kütle” olarak tanımlıyoruz. Fotonlar kütle çekiminden etkilenirler çünkü hareket halindeyken yaydıkları enerjiyle bir kütle oluşur. Tabii biz bu kütlenin ağırlığını ölçemeyiz. Ama teoride ışıkla doldurulan bir kutu, tamamen karanlık olan başka bir kutuya göre daha ağırdır.
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  Fotonlar bir olayın görüntüsü mü taşıyorlar? Olay çok şiddetli ise çok parlak fotonlar , şiddetsiz ise az parlak fotonlar mı taşıyorlar bu olayın görüntüsünü.Tıpkı köpükten baloncuklar gibi birşey mi bu fotonlar? Baloncukların üzerine yansıyan görüntü gibi aldıkları olayın bilgisini (görüntüsünü) mü taşıyorlar acaba.Ve sonra tıpkı baloncuk gibi maddeye çarptıklarında bir kısmı soğurulurken bir kısmı etrafamı yayılıyor.Saçma bir örnek olabilir ama sonuçta dışarda herşey enerjiden oluşmuş.Foton derken aslında bir film şeridinde ki görüntüye mi bakıyoruz?Görüntünün kütlesi yok ama film şeridini evrenin dokusu kabul edersek var olur.Bu olayı somutlaştıramaz mıyız?
  notron 10 Haziran 2018
 • 0
  ışığın kütlesi yoktur ama momentumu (itme gücü) vardır.
  Klasik fizikte (momentum = hız x kütle) olarak tanımlandığından ışığın kütlesi var yanılgısına düşebilirsiniz
  Ama relativistik & kuantum fiziğinde momentum tanımları da değişiyor.
  ( p = h / λ, momentum = planck sabiti / dalga boyu )
  Dolayısıyla, mesela ışık (bir diğer değişle fotonlar) bir elektrona çarpıp onu itebilir.

  Bir diğer ilginç nokta da,
  ışık uygun ortamda kütleye dönüşebilir.
  Mesela 3 foton yokolup bir pozitron-elektron çiftine dönüşebilir.
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  kafam bulandı foton işte ister parçacık ister dalga ister kütleli ister kütlesiz momentum canı istediği gibi davranıyor ispatlayana aşkolsun.
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  fotonun atom altı parçacıklarla çarpışması veya etkileşmesi ile Higgs Alanı etkileşimi ile kütle sahibi olabilir. Başka atom altı parçacıklara dönüşebilir. Kanıtlanmış bilgiler değil.
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  Sicim kuramı ile fotonların nasıl bir ilişkisi var enrjisini kaybeden fotonlar sicime mi döner bu konu da kesin net verilere ulaşılmış değil.
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  Şimdi Hakan "aşk olsun" dedinya aklıma bir fikir geldi. Bu foton dediğimiz bilgi partikülü aşk,acı,sevgi gibi bir mefhum olmasın? Sonuçta bu kavramların bir kütlesi yok ama enerji olarak madde üzerinde tesirlerini görebiliyoruz. Tıpkı fotunun hem dalga, hem parçacık özelliği göstermesi gibi.Aşkın ve hüznün halini madde(enerji),insan, canlı üzerinde gözlemleyebiliyoruz.Gözlemlemediğimizde, yani kişi bunu yansıtmasa bilemiyoruz. Fotonda böyle birşeymiş gibi geldi bana.

  Uzay zaman örüntüsünü akıp giden bir film şeridi gibi düşünürsek ;foton bu film şeridinde gözlemci izlediği zaman görüntü(parçacık) olarak yansıyan bir uzay zamana bağlı enerjidir aslında.Şimdi bu foton evrenden ayrı birşey değil. Evrenle iç içe, onun dokusundan ama gözlemci izlediği zaman bu film şeridinde (akıp giden Uzay Dokusunda) olayın görüntüsünü yansıtıyor.Yani evrendeki enerjiyi görüntü olarak taşıyor.İzlediğimiz,baktığımız zaman görüntüyü gördüğümüz için parçacıkmış gibi algılıyoruz oysa sadece uzay dokusuna ait bir enerjiye bakıyoruz. Bu nedenle gözlemlemediğimiz zaman dalga halini alıyor.Biraz hayal kurmuş olabilirim ama mantıklı geldi bana. Sonuçta dışarda film şeridi gibi siyah, akıp giden bir doku, örüntü, enerji var.Neyse vermiş olduğun bilgilerden ötürü müteşekkirim. Teşekkürler...
  notron 10 Haziran 2018
 • 0
  notron kardeşim film şeridi benzetmen de görülebilir ışığın ( 400 - 750 nm ) ve madde üzerinden yansıması ve renklerle gördüğümüz algı dünyamızı kastediyorsun. Göremediğimiz ışık şimdiye değin bulunabilen isimlendirilen 10 üstü 4 ile 10 üstü -12 nm dir. Film şeridi benzetmesi çok mantıklı bir benzetmedir ışık hızına ulaşıldığında zaman durmuş olarak gözlemlenir, evrenin maddenin her anı geçmiş zaman dilimleri film şeridinin karesi gibi görebilirsin, gelecek zamanı göremez çünkü vuku bulmamıştır. Geçmiş zaman film kareleri zamanın en küçük birimi kadar nerede saklanır yani bilgi nerededir bilinmemektedir. Geçmişi değiştiremez müdahale edemezsin geleceği göremez müdahale edemezsin çünkü zaman durmuştur. Bu durumda tanrısal güçlere sahip olamaz sadece film karelerini görmekten ibarettir. Bunlar teorik bilgiler olup bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyler, bende sana teşekkür ederim.
  hknQQ 10 Haziran 2018
 • 0
  Üşengeçliğime verin bütün cevapları okumadan şu cevabı veriyorum. Asına bakarsanız sıcaklığı olan herşey ışıma yapar lakin bunların dalgaboyu gözlerimizin görebileceği dalga boyundan ya fazladır ya da az dır yani demek istediğim görünür ışık aralığında değildir biz bir ampulu çalıştırdığımız da (Tabiri caizse sarı ampullerden bahsediyorum) ampulun içindeki teli ısıtıp telin ışıma miktarını artırıyoruz yanı dalga boyunu değiştirim görebileceğimiz bir dalgaboyuna getiriyoruz yani sıcaklığı olan herşey ışıma yapar ve ışımada fotonlar yardımıyla oluşur yani cevap lamba ister yansın ister yanmasın içinden foton çıkacaktır yeterki sıcaklığı olsun.
  Muhammed TAYLAN 08 Temmuz 2018
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap