• +2

  Yoğun Kütle Çekim alanlarından geçen foton niye gecikiyor ? Bu hareketi; Uzay-Zaman bükülmesine mi uygun? Yoksa Zaman'ın Kırılmasına mı uygun?r

 • +1
  https://www.fizikist.com/beyin-firtinasi/33515/ adresli konuya istinaden açılmıştır.

  Burada ana sorun; Işığın farklı ortamlarda kırılma olgusunu zaten gözlemleyebilmemiz. Bu durumu foton açısından (zaman ve mesafe) değerlendirebiliriz oluşumuz.
  Bu yüzden, "kırılma" değil, "bükülme" yaklaşımı hakim pozisyonda.

  Ama ortamın enerji yoğunluğundan kaynaklanan farklı alanlardaki gecikmeleri de , uzuay-zamanın bükülmesi ile açıklamakta da zorlanıyoruz. Sadece yüksek kütle çekim alanlarında değil, yoğun elektrik veya manyetik alanlarda da ışık gecikiyor. Enerji yoğunluğu olan her alanda gecikiyor.
  Bu durum gözlemlediğimiz, ışık kırılması olgusu ile de fazla ortak sebep öğesi barındırmıyor gibi...
  Bu yüzden ışığın yüksek enerji alanlarında kırınıma maruz kaldığını da, doğal olarak düşünmedik.

  Yine de bütün bunlara rağmen, "bir kırılma olayından dolayı ışığın geciktiğini-yavaşladığını düşünüyorum.

  Bana göre;
  Evet, foton, fiziksel ortamın kırılma indeksinden etkileniyor. (Bu atomların elektronları tarafından absorbe edilmeleri ve geri yayımlanmaları ile alakalı olabilir.(?) (Işığın kırılması esnasındaki foton'un durumuna bakmak lazım)
  Işığın yoğun enerji alanlarından geçerken maruz kaldığı gecikme bu tür bir kırılmadan kaynaklamıyor.
  Ama yinede bir kırılma var. Buna günlük dilimizde "Zaman Genleşmesi" de diyoruz.
  Zaman (dalgası) ise sadece "ortamın enerji yoğunluğundan" etkilenip, kırılıyor.

  Yani: yoğun enerji alanından-kütle çekim alanından-elektromanyetik alandan geçen ışığın durumu; uzay-zamanın bükülmesinden dolayı daha uzun yol alması değil.
  Kırılan Zaman Dalgalarının (EGD) hızının değişmesinden. Foton sadece, hareketinde bağımlı olduğu bu dalgalara uygun hareket ediyor.

  Kırılıyor mu? Bükülüyor mu? Sonuç aynı olsa da arkalarında yatan mekanizma farklı...

  (Not: Konunun mahiyeti dolayısıyla; hem şahsi düşüncelerinizi, hem de diğer fikre olan eleştirilerinizi ayrı ayrı ifade edebilirseniz, daha sağlıklı veri ve fikir toplarız gibi geliyor.)
 • +1
  Bence arkada yatan mekanizmaların farklı olmasında kesinlikle haklısınız. Bence bizim bu farklılıkları anlayamıyor ya da anlamlandıramıyor oluşumuzun sebebi; evrene ve evren içindeki zamanın akışına sadece elektromanyetik dalga taşıyıcısı olan " foton " gözünden bakıyor olmamız. Zaman genişlemesi, kütle çekimi, yüksek enerji yoğunluklarında fotonun hareketi gibi uzay-zaman olaylarını, referansımızı foton ve kütle çekimini alarak yapıyoruz. Zaman ve ışığın hızını ilişkilendirirken ve aralarında alaka kurarken bile referanslarımız " kütle çekimi, tekillikler ve fotonun hareketi ".

  Ya evrene ve evren içindeki zamanın değişik akma hızına, uzay-zamanı kat etme süresine sadece foton ya da kütle çekimi gözünden bakmasak ? Ya diğer temel parçacıklar ve diğer tam bilinmeyen temel kuvvetler zaman boyutuna, fotondan ve kütle çekiminden daha farklı ve özgün etki ediyorsa ?
 • +2
  olaya foton açısından değil de foton un yol aldığı zemin ( uzay-zaman ) üzerinden bakarsak sanırım daha sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz...
 • +1
  @Ömer senin dediğin yoldan bakarsak bu gecikmeye; her parçacık için ya da her temel kuvvet için uzay-zamanı defalarca tanımlamamız gerekmez miydi ? Örneğin sen uzay-zamanın, fotona ya da diğer temel parçacıklara karşı nasıl direnç gösterdiği ya da nasıl büküldüğü konusunda uzay zaman'ı onlarca kez tanımlaman gerekecek. Fakat diğer taraftan benim dediğim şey ise şu; zaten temel sabitleri olan ( planck sabiti, ışık hızı, hubble sabiti ? ) bir uzay-zamanı referans alıp; diğer parçacıkların bu ortak zeminde verdikleri değişik tepkileri tanımlamam gerekecek. Senin önerinde uzay-zamanı ve onu oluşturan enerji'yi tanımlamak gerekecek ki enerji,şuana kadar tatmin edici bir şekilde ne teorik ne deneysel kanıtlanmamıştır. Fakat benim önerimde bahsettiğim gibi temel parçacıkların " fiziksel kimliklerini ( spin-kütle-kuark sayısı-vs) " kolayca hadron çarpıştırıcılarında elde edebiliriz ve bu parçacıkların fiziksel kimlikleri; onları bulundukları evrende nereye ait oldukları, ne zaman bozundukları, hangi standart modele ait oldukları ve en önemlisi o uzay-zamana nasıl tepki verdikleri hakkında eminim yol gösterici bir etkisi olacaktır. Cümle devrik ve yanlış olmuş olabilir fakat eminim demek istediği anladın sen zaten. Fikrim bu ve kendi aklım ile bunun mantıklı geldiğine karar verdim. Senin önerin de bir akıl yürütmenin sonucu ve elbette farklı bir akıl yürütme ve özgün oluşu bu beyin fırtınasını sıcak tutan yegane şeylerden.
 • +1
  @Kemal;
  aynen dediğiniz gibi her bir durum için uzay-zamanı farklı değerlendirmek gerekiyor...tıpkı zamanında @Burtay Hocam ile @Necmi Hocam ın Uzay-Zaman hakkındaki görüşleri gibi...@Burtay hocam süper akışkan bir uzay-zamanı ele alırken @Necmi Hocam da planck boyutlarından daha küçük boyutlardaki uzay parçacıkları tarafından ele almıştı...bana sorduklarında ise benim cevabım ''hem ikisi hem de ikisi değil'' olmuştu :)
  yukarıda bahsettiğiniz temel sabitler dışında temel parçacıklarda olan özellikler tamamen dünyanın kütle çekim alanı içerisindeyken alınmış değerler...
  mesela proton un kütlesi dünyada 938,3 MeV/c^2 iken...mars ta belki daha farklı bir sonuç çıkacak...ya da spinler farklı bir kütle çekim alanı altındayken daha farklı değerler çıkacak...
  yukarıdaki konu içinse; ışık her zaman doğrusal yol izlemeye mecbur...şöyle bir örnekle anlatayım isterseniz...bir nehir düşünün...bu nehirin yolu uzay-zaman içerisindeki su da ışık...doğrusal bir şekilde akar iken %30 eğimle akmaya başladı...şimdi biz burada eğimlenen su mudur yoksa nehirin yolu mudur diye sorarsak cevabımız nehirin yolu eğimlenmiştir deriz...su da bu eğimli yolu takip etmiştir...ya da aynı hızla akan ve aynı uzunluktaki 2 nehir...birinde hiç dalga yok ama diğeri bayağı dalgalı...bir kano dalgasızdan 50 sn ile bitişe geldi...lakin dalgalı nehirde olan kano ise 65 sn de bitişe geldi...bir yavaşlama söz konusu değil hızlarında halbuki sadece diğerinin aştığı dalga sayısı fazla...
  işte ışık ile uzay-zaman arasındaki ilişki de buna benzer...
  mesela @burtay hocamla bir konu da fikir alışverişi yaparken kütlenin uzay-zamanı nasıl büktüğünü konuşmuştuk...ve kütle dışında uzay-zamanı başka ne bükebilir diye de bir soru sormuştuk kendimize...em dalgaları (elektro manyetik) cevabını verdiğimizde ise em dalgalarının uzay-zamanı nasıl büktüğünü sormuştuk kendimize...kütle için cevabımız var gibiydi :) kütlenin uzay-zamana yaptığı basınç ile büktüğünü söylemiştik...lakin em dalgaları için bir fikir gelmemişti aklımıza...

 • +1
  Ömer ve Kemal Bey'lerin yazışmalarını zevkle okuyorum. :-) Tekrarlı okudukça, soru işaretleri canlanıyor zihnimde...
  Farklı kütle çekim alan değeri altında sonuçların farklı olabileceği sorgulanmaya değer bir yaklaşım gibi. Eğer öyle ise, bize bir çok kapı açar.

  EM alanın nasıl büktüğü konusunda hala net fikrim yok. Ama bir ek sorum var.
  İster bükülme olsun, ister kırılma...

  Genel geçerli bükülme açısından ele alırsak; hiçlik-hiç bir şey bükülemez-eğrilemez. Çünkü bu eyleme maruz kalacak "bir şey (?)" de yoktur.

  Ama bükülme oluyorsa, bükülen ve ışığın aldığı yolun uzamasını sağlayan "şey" ne ?
  Yani, uzay-zaman dokusunun bir muhteviyatı var mı, yoksa salt vakum-boşluk mu?
  Bu konudaki yaklaşımlarınız nasıl ?
 • 0
  uzay-zamanın dokusunun değişken olacağını düşünüyorum açıkçası...
  mesela hercules-corona borealis büyük duvarı gözlemlenebilir evrenin yaklaşık 10 da 1 ini oluşturuyor..birde çoban süper boşluğu var yarı çapı 250 milyon ışık yılı olan....duvarda uzay-zamanın kütleden dolayı aşırı enerji yoğunluğundan tanecikli bir yapıda olabilir...boşlukta ise sadece tek tük galaksi olduğundan oradaki uzay-zaman düşük yoğunluktaki enerji olabilir...
  size bir kez daha bu örneği vermiştim...Evrenin her yerde aynı hızda genişlemediği konusundaydı...EGD nin karşılaştığı dirence göre genişleme hızının değiştiğiydi...aslında hız aynı sadece genişletmeye çalıştığı çok fazla şey var orada :) tıpkı ışığın yoğun ortamdaki hızı ile daha az yoğun ortamdaki hızı gibi :)
 • 0
  zamanın kısalması zaten uzay-zamanın bükülmesidir .
  murat kaya 29 Eylül 2017
 • 0
  Sayın Murat Kaya, hüküm yerine açıklama işimize daha yarayacaktır.

  Şimdi; A ve B noktası arasını 100 birim diyelim. (Yaklaşık 500 bin km)
  Işık normalde, uzay boşluğunda da bu mesafeyi 100 salisede de kat ediyor diyelim.

  Ancak bu bölgede yoğun bir kütleçekim kuvveti veye bir enerji alanı var ise, bu alan dışında 3ncü bir yerden sporcu kronometresi ile ölçtüğümüzde, ışığın A noktasından, B noktasına varma süresinin, bölgedeki enerji yoğunluğu şiddetine bağlı olarak, 100 salisenin üstünde olduğunu (mesela, 101,102,103, ...vb) ölçüyoruz.
  Bölgedeki gözlemci ışık hızının değişmediğini görüyor. (Biz bölgede olmadığımız için ışığın bu hareketini göremiyoruz. Sadece başlangıç ve bitiş sonuçlarını alabiliyoruz.)

  Bunu da uzay- zamanın bükülmesi, sonucu alınan yolun uzaması olarak tanımlıyoruz. Yakın zamanda Veni vidi'nin hatırlattığı (https://www.fizikist.com/beyin-firtinasi/33515/ ), Origin'in hazırladığı (https://www.fizikist.com/beyin-firtinasi/32567/ ) temsili resimdeki gibi (https://ibb.co/kFsSNF ) olduğu (yaklaşık olarak) düşünülüyor.

  Bu durumda "uzay-zaman bükülmesi" ile zamanın "kısalması" kavramını ayrıntılandırmanız, tamamen farklı bir yaklaşım olduğundan bizim için çok faydalı olacaktır.
 • 0
  @Burtay bey beyniniz bilgiyi işlemede ve analiz etmede çok başarılı. Böyle bir sentez yeteneği sanırsam beynin sürekli bilgi ile ve sentezleme ile meşgul olması sonucu ortaya çıkmış. Son parağrafınız %90 tatmin edici ama o %10'lık tatminsizlik kafamıza sorular getiriyor. Tüm bu bahsettiğimiz uzay-zaman olayları yolun kısalması ile ya da yoğun enerji alanları ile açıklanmayacak kadar fazla. Elbette okurken tamamen kafama yatıyor ama kafamda hala sorular var bu uzay-zaman olayları hakkında.
 • 0
  Kemal Bey öncelikle iltifat için teşekkür ederim. Kendimi, belirttiğiniz şekilde hiç düşünmesem de (hala bir çok konuda yeni öğrenenim), okumak hoş... Buradaki, sizde dahil bir çok arkadaşın beyinlerinin çalışma şekline, imrenerek yaklaşmaya çalışıyorum. Hepsi bu...

  Konuya dönersek, uzay'ın bükülmesi konusunda; Murat Bey'e "bükülmeden, ne kast edildiğini anlatmaya çalıştım." Verdiği hüküm-yorum çok alakasız bir noktadan konuyu ele alıyor gibiydi çünkü.

  Diğer yandan bükülme konusunda ikna olmuş değilim. Bana kalırsa, bükülmeden ziyade, kırılma daha güçlü...
  Kırılan tek şey, Zamanın Akış Hızı... Geri kalan her şey buna uygun davranıyor olmalı.

  Bükülmede mantıklı ama, bükülme için bir şey'in (burada, Şey: uzay-zaman dokusu, kuvvet tarafından oluşturulan gerilim tensörleri vasıtasıyla) itilmesi veya çekilmesi gerekiyor.
  Bu beni aşıyor ve kafamda canlandıramıyorum. Oysa aynı yaklaşım, Uzay'ı boşluk-vakum, hiç birşey olarak ele alıyor. Dokuda, hiç bir şey yok ise, bükülme nasıl oluyor?
  Ve evrenin her tarafına yayılmış olan bu ortak eğimin sebebi ne? Ki Solucan Deliklerini olası kılıyor.

  Yani anlayacağınız, benimde cevapsız sorularım var.


  TANIM: Tensörler, vektör, skaler büyüklükler ve diğer tensörler arasındaki doğrusal ilişkileri tanımlayan geometrik nesnelerdir.


 • +3
  Arkadaşlar, kütle çekim alanından geçen fotonun gecikmesinin sebebi kütle çekim alanında zamanın yavaşlamasından dolayıdır. Zamanın daha yavaş aktığı bir yerde foton normal hızında hareket etmesi demek, fotonun c hızından daha hızlı hareket etmesi demektir ki bu mümkün değil. Örneğin ışık uzay boşluğunda, dünya yüzeyinde olduğundan daha hızlı yol alır. Bunun sebebi dünyanın kütle çekimi sebebiyle zamanın dünya üzerinde çok az daha yavaş akmasındandır. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Her ölçümde c hızı sabittir. Uzay boşluğunda c hızını ölçtüğümüz cihaz ile dünya üzerinde ölçüm yaptığımızda zamanın yavaşlaması sebebiyle ichazın çalışma hızı da yavaşlayacaktır. Dolayısı ile ışık hızını ölçtüğümüzde değer yine değişmez.
  Mehmet Ali 30 Eylül 2017
 • -1
  Mehmet ali biz zaten dediklerinizin farkındayız. Biz daha farklı şeyleri sorguluyoruz ve anlamlandırmaya çalışıyoruz.
 • -1
  Mesela biz kütleçekimi sebebiyle ya da yoğun enerji alanında ki fotonun ya da uzay-zamanın davranışı merak ediyoruz.
 • +1
  Evet bildiğiniz belli tebrik ederim
  Mehmet Ali 30 Eylül 2017
 • -1
  Arkadaşlar bakın bir ışık foton mesela güneş tutulmasında ay güneşle bizim yani dunyamizin arasina giriyor buda güneşin ayin kapladiginin azcik isinlari geliyor olmasi ve bir kac dakika veya saatin karanlikta geciriyor olmamiza ornektir gunes tutulmasi esnasinda gunesin arkasindaki ışıklarin güneşin etkisinde kalarak yani güneşin kutlesine yaklasarak kirildigini goruruz yaklasmasi muhtemel degil fakat o ışigin yani fotonun gunesin kutle cekimsel kuvvetine bakarak teleskop guzel bir teleskop yardimiyla bakarsan kesinlikle arkasindaki fotonlarin yildiz kaynaklarindan gelen fotonlarin bize kirilarak farkli acidan geldigini gorebiliriz gunes tutulmasi 4 ila 5 yilda bir olur einstein bunun icin bircok yardimci olabilcek uzay bilimciye ulasmak istemis biri donmus 1914 te 1.dunya savasi oldugundan dolayi yapamamislar ve birsonraki gunes tutulmasini beklemisler olanlar einsteinin dusundugu dogru cıkmış boyle adamlar varken bilim her 50 senede 150 yil ileri gider . Biz o arkadan gelen fotonlarin kırılmasina uzay zaman bukumu diyoruz yani kutle veya yercekiminin foton (ışıga) etkisi var ve onu ceker kızıllaştırabilir bunlarida muhtemel sayarsak misal veriyorum eger güneş yok olrsa aniden ışığıni sondururse dünya 8 dakika ışık görur ve yorungesinde devam eder 8 dakika sonrasinda ise yörungesinden paromatik olarak kutlecekimseli kaybederek gunes samanyolu sisteminden cikar dunyayla birlikte hepsi ayni sekilde 8 dakika sonrada isık olmaz yildizlarin parlakligiyla hareket ederiz sicaklik lar yok olr yani kolayca 4. Boyut evrenine gecmis oluruz ama kotu yani suan oyle birsey olursa ne yapacagimizi bilememek olur bu yuzden onceden herseyin kanaatina varip matematiksel bi isleme dokelim akla yatkin mantik cevaplsr yorumlar olsun ki bizde ona gore hareket edelim 2 2.5 yildir cifte yarik deneyiyle kutle cekimsel kuvvet ve elektromanyetizmayla ugrasiyorum yasim 15 .
  Batıkan Muratgül 30 Eylül 2017
 • 0
  Sayın Batıkan Muratgül, 15 yaşındaki bir öğrencinin bu konularla ilgilnmesi gerçekten güzel ve umut verici...
  Bir kaç konuyu daha ayrıntılı aktarırsanız seviniriz. (Yalnız yazarken imla kurallarına biraz daha dikkat ederseniz, yazınız daha anlaşılır olacak. Cümlenin nerede başladığını veya bittiğini anlamakta, neleri vurguladığınızı anlamakta biraz zorlandım.)

  İlk önce Einstein bu deneyi, ne için ve neyi ispat için önermiş?
  Güneşin arkasından gelen fotonlar sanırım başka yıldızlara ait olanlar... Onları gece- güneş yok iken- gözlemlediklerinden daha farklı olarak mı saptamışlar? Bu deneyi nasıl yapmışlar?

  "Sıcaklıklar yok olunca, 4ncü boyut evrenine geçeriz" derken, bu 4ncü boyut evrenin özellikleri nedir?
  Bu konularda bilgi ve birazda fikrinizi paylaşırsanız, farklı bir bakış açısı ile düşüncelerimize katkınız olur. Teşekkürler.
 • 0
  Anlaşılan, ana fikir yerine yardımcı fikirler üzerinden tartışarak başladık.

  Bence, çözüm için ilk önce, evrenin dokusu hakkında net bir bakış açısına ihtiyaç var.
  Böyle bir doku var mı? Yoksa sadece "salt vakum-boşluk mu? ".
  Her ne kadar bilim, eterin var olmadığını kanıtladığını söylese de, bu o dönemin yakın zamanında Parisli bilim akademisi başkanının söylediği gibi "keşfedilecek fazla bir şey'in kalmadığı" bir dönemdi. (Birinci dünya savaşı, toplu ölüm makineleri ve silahları ile bu yargıyı kırmıştı)

  Daha sonra geliştirilen bir çok yaklaşım bir şeylerin var olmasından faydalanıyor gibi. Sadece deneyin sonucunda uzay da hiç bir şey yoktur hükmü verildiğinden, kimse sunula tartışmak istemiyor.

  Evrenin bir enerji ortalaması, arka plan ışıması olarak var. Bence, "bu ısı" dokunun varlığı için temel olabilir.

  Şimri eğer "bükülme ise", fotonun bu yolunun uzaması tartışmalı. Bir açıklama bulamıyorum.
  Bence bükülme değil, "zamanın yavaşlamasından" dolayı foton, göreceli olarak yavaşlıyor.

  Bu durumda soru,(evrenini ortalama ısısı da, enerji varlığının ifadesi olduğuna göre )
  "enerji yoğunluğu artan bir ortamda, zamanın nasıl yavaşladığını" anlamak kalıyor geriye.

  Zaman skalar bir büyüklük olduğu sürece, onu bağlayacağımız fiziksel bir açıklama bulamıyorum.
  Neyin büyüklüğü? Niye tek yönlü? Niye farklı koşullarda göreceli? Kütle üzerinde bir etkisi-işlevi var mı? Yoksa sadece bir sayaç gibi, entropinin iş yapmasını mı sayıyor? Vs, Vs.
 • 0
  Öncelikle özür dilerim mesajınızı yeni gördüm. demek istediğim şey ; günes tutulması esnasında günes ve dünyamızın arasına ay girer ve bir kaç dakikalığına karanlık olur. Bunu net gorebilmemiz için durgun havada olmamiz gereklidir. Ve arkadaki milyonlarca ışık yılı uzaktaki yıldizların fotonları güneşin kütle cekimine girerek , fotonların yamulmasına yani kırilarak dünyaya ulasmasını sağlar . Bu dedigim sey uzay zaman ikilisini yamultur tıpkı 2 kara deliğin patlaması esnasındaki boşluk dediğimiz uzayın birbirini dalgalar halinde itekleyerek bükmesi gibi... Einstein bu deneyi düşunmüş ve 1914 te bir deney yapacaktır . Bunun icin o donemin en iyi gökbilimcilerine posta göndermiş ve sadece 1 gökbilimci geri dönüs yapmıştır . Deney yapilamamistır çünķü 1. Dünya savaşı gerceklesmistir ... Einstein bir sonraki güneş.tutulmasını beklemek zorunda kalmıştır 1919 u yani . 1919 da ise gökbilimci einsteinin dediklerinin doğru olduğunu söylemistir . Ve bu bir teorem olarak kalmıştır . Benim gecelerim düşünmek için geçiyor . Yani uzay , fizik olaylari hakkında bir cok bilgiye sahibim derinler hariç olabildiğince yakından takip etmeye calışıyorum makaleleri okuyorum ve kara delikler hakkında bir cok fikrim var. Ancak günümüzün teknolojisiyle gerceklesebilirmi hic bir fikrim yok ve buyuk olcüde jesaplamalar gereklidir. Suanda sadece evren genisliyormu daraliyormu onun pesindeyim ... Evdeki kara tahtam herseyi aciklayacak ... tesekkür ederim yazıyı okuyan okumayan herkese ; Batıkan
  Batıkan Muratgül 06 Ekim 2017
 • 0
  Bu arada dördüncü boyut dediğim şey ise quantum fiziğiyle ve madde cekimselle alakali ,bu 2 sini temel bağlayan seydir. Isterseniz onuda aktarabilirim..
  Batıkan Muratgül 06 Ekim 2017
 • -1
  Açıklamalar için teşekkür ederim.
  Dördüncü boyut konusundaki düşüncelerinizi ve bakış açınızdan da işimize yarayabilecek fikirler çıkabilir. Değerlendirmek gerekir. Eğer aktarabilrseniz, çok seviniriz.
  Saygılar
 • -1
  Dorduncu boyut dedigim sey sudur ; Biz etrafı gormekte hem fikirsek 3 boyutluyuzdur elimizden gelsede bu boyle kabul edilecektir . Ancak robotlar dorduncu boyuta ulasabilir . Onuda bizim dizayn etmemiz lazim . Yani sen bir kdadasin , bir yastık gordun sonra baska odaya gidip tekrar geldiginizde tesadufen yastık yok diyip korkabilirsiniz belki basiniza gelmistir ... Biz 3 boyutlu goruyoruz o 4 boyutlu heryeri goruyor dedigim şey tanrıdır . O o yüzden istedigini yapar deriz . Sen duvarin arkasindaki bir yastigi goremezsin ancak o görur . Bir nebze bize yukardan bakıyor gibi düşünün uzaylida olabilir vb . Hicbir şey bunu dorduncu boyuta goturemez eger uzaylilar varmi bilmiyorum fakat bence var . Onlar bize bir gun ulaşırsa bilin ki zaman makinesi kesinlikle vardır . Zaman makinesi yani zamanda yolculuk dedigimiz sey ışınlanmaya yakindir . Hicbirsey imkansiz degildir . Harvarddaki robert 2 hucreyi 2 metre ileri itebilmis . Ne kadar iyi teknoloji o kadar iyi .... tesekkur ederim bu arada karadelikler hakkında stephen hawkingi destekleyecek bir düşüncem var . Onun hakkinda derin dusunmem gerekiyor Kara delik ......
  Batıkan Muratgül 06 Ekim 2017
 • -1
  Sayın Muratgül, paylaşım için teşekkür ederim.

  Düşünce karmaşıklığı ve heyecan, yazınıza da yansımış. İsterseniz konuları parça parça ele alalım.

  * Robotları dizayn etmek için neye ihtiyacımız var? Robot, Uzaylı, Tanrı kavramlarını hangi açılardan bağdaştırdınız?
  * Yastık konusunu, kuantum olasılıklarını ifade etmek için mi kullandınız? Biraz daha açabilir misiniz?
  * Zaman makinesi var ise, ilkesi nasıl olabilir?
  * Işınlama ilkesi nasıl olabilir ?
  * Hawking'i destekleyen düşünceniz nedir? Karadeliklerle ilgili olanı?

  Not: Yazınızda birazcık daha imla ve yazım dikkati gerekiyor. Yazınız öncekine oranla çok daha netleşmiş ama alışkanlıklar hala peşinizde...
  Fikirleriniz ne kadar değerli olursa olsun; "onları okuyan herkesin anlayabilmesi" için dikkatli yazılması çok önemli.
  Diğer arkadaşların yazılarına da bakın, okuyun... Çok büyük çoğunluğu imlaya ve yazıma elden geldiğince dikkat ediyor. Buradaki amacımız; güzel yazmak değil, düşüncemizi diğer okur arkaşlarımıza doğru şekilde iletmek.
  Biraz dikkate devam ile kısa zamanda alışkanlık haline gelecektir. O zaman zor olmuyor.

  Cevap vermek içinde acele etmeyin. Sistem siz ne zaman cevap verirseniz verin, bizi de (katılımcılar) uyarıyor. İçiniz rahat olsun. Tartışmaya kaldığımız yerden devam ederiz.
 • 0
  Peki uyarınız için teşekkür ederim . Robotları dizayn etmek için henüz bir fikrim gerçekten yoktur. Gelelim uzaylılara ; Hani hep tartışma vardır . Uzaylı var mı , yok mu? Anunnakileri belki duymuşsunuzdur . Nibiru gezegeni ile alakalıdır . Ve her 3000 yılda bir dünyamızı ziyaret ediyorlarmış .. tabiki bu bir efsanemi gerçekmi bilgi yok . Ancak şu konuya gelirsek ; Eğer uzaylı var ise zaman makinesi büyük bir olasılıkla vardır. Işık hızına yaklaştıkca zamanın yavaslaması gibi düşünün lütfen . Bunu bulmak için bir nebze ışınlanmanın bulunması gerekmektedir. Evet ışınlanma nedir diye sorarsanız : Işınlama insandaki en küçük yapıtaşının , hücrelerin bir mekandan başka bir mekana ışık hızıyla veya ona yakın bir hızda yer değiştirmesidir ... Ve bu yapıtaşlarının bozulmaması gerekmektedir . Matematiksel bir denklem var mı ? şuan bu konuda hemfikirlik yok ... tanrı dediğim şey . Net değildir fakat şöyle açıklayayım ... Biz dünyada yaşıyoruz . Ve her tarafı 3 boyutlu görüyoruz yani heryeri net görebiliyoruz göz kusuru olmadan değil mi ? İste burada 4. Boyut devreye giriyor . Biz her tarafı 3 boyutlu görüyoruz ama duvarın arkasındaki yani başka odadaki bir eşyayı göremiyoruz . Bunun sebebi şudur . Biz 3 boyutu kabul ettiysek . 2 boyutta daha küçük cisimler 1
  Batıkan Muratgül 07 Ekim 2017
 • -1
  Teşekkür ederim. :)

  Karadeliklerle olan fikriniz nasıl? Hawking'in varsayımını hangi açıdan ve nasıl destekliyor?
 • -1
  Sorry 1. Boyuttaki cisimler zaten gözle görülmezdir . Yok diye bilmek doğru mudur ? Bilmiyorum fakat 4. Boyut bence şudur . Bizim dünyamıza ustten bakan biri yani bu ışınlar x rayların bizim içimizi iç organlarımızı göstermesi gibi ... Umarım burayı anlamışsınizdır . 4 boyut tamamen açıklıyorum . Bakın biz 3 boyutlu olduğumuzu kabul ediyoruz . 4. Boyut x raydır biz duvarın arkasındakı eşyayı göremezken o yukardan bakmış gibi görür . Bu yüzden tanrı kavramını çıkardım . Kara deliklere gelirsek ; uzay boş değildir . Samanyolu galaksisinde 2.tane büyük karadelik vardır . Güneşin 1000 katı kadar fazla kütleleri vardır yani kütle çekimi ... ve karadeliklerin içine çekmesi şöyledir . Onların bir çekme kuvveti vardır . Elektromanyetizma ve maddeler arası ilişkidir . Yani buda demek oluyor ki ; o 2 kara delik birbirini çeker ... kendi etraflarınca dönerek birbirlerine yaklaşırlar . Araştırabilirsiniz , her karadeliğin kütlesi farklıdir .. bu yüzden kendilerini cekerler. Bunların manyetik alanını yüksek teknolojiyle bulursak . Şöyle birşey ortaya çıkar ; Diyelim 250 Bin km cekim alanı var o zaman biz 260 Bin km uzağına çekim kuvvetine girmemesi icin bir istasyon kurarsak . Ve bu istasyonda 10 bin kmlik yani alana etki edecek şekilde bir mıknatıs tarzı birşey koyarsak . Ne kadar mümkün bilmiyorum . Uzay boş değildir . Sadece hava yoktur + - iyonlar her zaman serbest haldedir plazma fiziğini örnek alın . Ve uzayda olan bu maddeler misal karadelik + iyonluysa ona eksileri itmemiz lazımki nötrlensin ve kütlesi azalarak yani nötrlenerek yok olur . Eger + bir kara delik kütlesiyse biz istasyona - iyon yani büyük bir mıknatıs yerleştiricez ... ve böylelikle - iyonlu mıknatısımız + ları cekicek - leri iticek 10bin km uzunluğunda olcağı icin kara deliğe - leri zorunlu olarak iter + ları alsınki karadelikler birbirine etki eden + ları alıp büyümesin . Bu arada kara delik + demiştik -leri alınca karadelik nötrlenir . Ve kütlesi küçülerek yok olur . Yani şöyle karadelik iyonları yani maddeleri içine.çekerek büyür umarım yardımcı olmuşumdur , mantıklı gelmistir umarim Teşekkür ederim .
  Batıkan Muratgül 07 Ekim 2017
 • 0
  Ben teşekkür ederim.
  Dilerim burada bilgilerinizi ve görüşlerinizi daha da geliştirme ve düzenleme imkanı bulursunuz,

  İyi günler dilerim.
 • 0
  Bu arada sizinle özel olarak görüşme imkanım var mıdır?
  Batıkan Muratgül 07 Ekim 2017
 • 0
  Üzgünüm ama pek imkan olacağını sanmıyorum...
  Bu yüzden, bütün görüşme ve tartışmalarımızı bu platform üzerinden, "başkalarının da faydalanacağı şekilde", yapmayı tercih ederim.
 • 0
  Eğer bunların bir matematiksel işlemini bulursam ne yapayım veya ne yapmalıyım?
  Batıkan Muratgül 07 Ekim 2017
 • 0
  Burada yayınlayın ve tartışmaya açın. Yazan pek gözükmesede bu siteyi bir çok bilimci, yurt içinden ve dışından takip ediyor. Seyrekte olsa paylaşımda da bulunuyorlar. ( Bazen akademik ünvan, konuşma ve yazma konusunda sıkıntı olabiliyor. )

  Gelen sert eleştiriler, size hatalarınızı ve eksiklerinizi göstereceği için, düşüncelerinizi geliştirme ve sınama imkanı bulursunuz.

  En son tamamen doğru olduğuna emin olduğunuz bir sonuca ulaşırsanız, o zaman size yol gösterecek ve yardımcı olacak akademisyenlerde çıkar buradan.

  Ama önce düşüncenizi mükemmelleştirmek ve tüm eleştirileri de cevaplamış olmanız gerekiyor. Yani hazırlanmalısınız.
 • 0
  Anladım teşekkürler ; yani birşeyi tamamiyle açıklamam gerekiyor . Bu uzun bir serüven dünyanın oluşumjnda einstein yanlış hesaplama yapmıştır dünya sadece Carbbon gazından olusmamıştır .
  Batıkan Muratgül 07 Ekim 2017
 • 0
  Burtay Bey, zaman aynı anda nasıl hem skalar hem tek yönlü olabiliyor biraz açabilir misiniz ?
  venividi 08 Ekim 2017
 • -1
  Sayın Veni Vidi, sanırım ufak bir kavram karmaşası olmuş.

  Yazı da "Zaman skalar bir büyüklük olduğu sürece, onu bağlayacağımız fiziksel bir açıklama bulamıyorum. " ile ifade etmek istediğim; güncel bilimcilerin "Zaman'ı skalar olarak kabul etmelerini", kabul edemediğim ve bu yaklaşımın "çözümsüzlük ürettiğini" düşünmemdir.

  Bana göre, "Zaman vektörel bir büyüklüktür." (Daha detaylı olarak; http://www.fizikist.com/beyin-firtinasi/25820/ , http://www.fizikist.com/beyin-firtinasi/21627/ lardaki değerlendirmelere bakabilirsiniz.)
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap