• +1

  Zamanında enerji olduğu düşünülebilirmi? ise nasıl bi enerji

  Yunus Ilik 02 Temmuz 2017
 • 0
  Zaman uzay ortamda sadece bizim hesap yaparken yaşamımızı ölçülendirdiğimiz bir şeydir.
  Uzay da bizim dışımızda hiç bir olgu ve nesneyi bağlamaz.
  muzaffer erdem 02 Temmuz 2017
 • 0
  Sn . Necmi Tüfek ;
  Isı' nın bilimsel tarifi nedir?
  Benim bir tarifim var ama acaba sizin yapacağınız tarifle aynı mıdır?
  İlgilenirseniz sevinirim,
  muzaffer erdem 02 Temmuz 2017
 • -1
  Sn . Necmi Tüfek ;
  Isı oldukca farklı bir oluşum ,burada anlatılamayacak kadar detaylı bir şeydir.
  Ama anlattığınız şey olmadığını sizi temin ederim.
  muzaffer erdem 02 Temmuz 2017
 • 0
  Sn . Necmi Tüfek ;
  Uzay ; tüm nesneleri içinde barındıran sonsuz boşluk , ve bu nesneleri oluşturan yine aynı sonsuz boşluğun en küçük parçalarından müteşekkil bir yapıdan oluştuğunu biliyoruz.
  İşte bu küçük parçacık , sistemin sıfır noktasında dış manyetik alan presiyle sağılan kuarklar olup , ilk sağıldıkları anda merkezinden çıktıkları spiral auronun çapı oranında , hem iri ve hemde sıcak bir kütle ile oluşurlar.Bu oluşum içinde bulundukları güneşin merkezide olur ,bu oluşum güneşin yüzeyine çıkana kadar kendileri gibi kuarklarla değişik kombinasyon oluşturarak kainatta olabilecek tüm element atomlarını oluşturarak aynı hızda uzaya yayılırlar.
  Burada üzerinde dikkat ettiğimiz konu ısı olduğu için sadece ısıya değineceğim , sözünü ettiğimiz bu kuarklar , cüsseleri oranında sonsuz uzayda bir pres altındadırlar, pres aynı zamanda kuarkın ısınık olması anlamınada gelmektedir. Kuarklar mevcut membaalarından uzaklaştıkça hem küçülmekte ve hemde üzerlerinde ki uzay presi azaldığından soğumaktadırlar.
  Aynı reaksiyon tüm sıcak kaynakları için aynıdır. Isı bir şekilde kütlesi büyütülen kuarkların sayesinde hissedilir durumdadır.
  Saygılarımla.
  Muzaffer Erdem
  muzaffer erdem 03 Temmuz 2017
 • 0
  Uzay ve zaman aynı şeydir zaman soyut bir ifade bir şeyleri ölçmek için kendi yaratığımız bir tanım olsaydı
  karadeliklerin çevresinde zaman yavaşlamaz dı
  zaman olgusu uzaydaki her cismi bağlar genel bir uzay zaman birimi var
  devasa karadelikler bile genel uzay zamanı akışını etkileyemez
  yasin yasin 03 Temmuz 2017
 • +1
  Sayın Arkadaşlar ( ve özellikle Necmi Bey)
  Sizce, Isıyı; "parçacıkların momentumlarının düşüşünde, potansiyelden kinetiğe dönüşen enerjidir." olarak tanımlayabilir miyiz?
 • 0
  Zaman sadece bize kendimizi ve etrafımızda ki diğer nesnelerin , an'larının tasnifinin dışında herhangi bir şeye yaramaz.
  Bitmeyen ve önü-sonu olmayan tamamen insan hafsalasının almayacağı bir belirisizliği bizler zaman diye bir olgu ile atlatmanın peşindeyiz hepsi o kadar.
  Ayrıca enerji nedir ? ile alakalı olarak sözlerimde ısrarcıyım, genel kütlenin ,en küçük uzay parçacığına uyguladığı basınç bize ısı olarak kendini hissettirir. Elektrik de aydı hissiyatın insan tarafından çeşitli düzeneklerle ortaya çıkartıldığı aynı enerjinin kullanılabilir halidir.
  Yıldızlar ve güneşimiz son derece doğal bir jeneretördür.
  muzaffer erdem 03 Temmuz 2017
 • 0
  Sn . Necmi Tüfek ;
  Kuarkın moment yapabilmesi yani bir şekilde bir yörüngede dönebilmesi için bir başka kuark ile uzayın bir yerlerin de kafa kafaya temas edip saniyede 300000 km olan hızlarında herhangi bir değişiklik olmaksızın birbirlerini peşi sıra dönmeleri ile oluşur.
  Bu oluşan moment asla herhangi bir enerji oluşturmaz, asıl enerji birbirine kilitlenen bu kuarkların hızlarının - kütlelerinin ve de birbirlerinin peşinde dönmeleri esnasında oluşturdukları dairesel yörüngenin çapının çoğalıp azalması eylemleri esnasında oluşur.
  Eğer yörüngeler dışarıya doğru büyüyor ise sıcak enerji-(elektrik) yok içeriye doğru daralıyor ise soğuk enerji-(elektrik ) oluşur.
  Saygılarımla.
  Muzaffer Erdem
  muzaffer erdem 03 Temmuz 2017
 • +1
  Necmi Bey, Teşekkür ederim.

  Muzaffer bey, yazdıklarınızla, sorduğum arasındaki bağlantıyı göremedim. :-(
  Bu sayfa da daha ayrıntılı yazabilirseniz, belki anlamama faydası olur... (???)
 • 0
  ısı=hareket
  ikisini birbirinden bağımsız olarak tanımlayamayacağımızı düşünüyorum...
  ısınan bir parçacık daha hızlı titreşir...hareket halindeki bir parçacık da ısınır...ikiside birbirine bağımlı aynı uzay-zaman gibi... ya da tavuk-yumurta olayı gibi...
 • 0
  Titremekten kastınız nedir ? anlamış değilim.
  Titreşim sadece madde aşamasına gelmiş her türlü malzemede görülen bir durumdur.
  Aynı şeyi maddenin en küçük birimleri için düşünmek ne kadar akıllıca bilemiyorum.
  Ayrıca bu en küçük uzay parçacıklarının titreşip titreşmediği ise kanıtlanmış da değil.
  Titreşme diye bahsettiğiniz olay atomun elektronlarının dış manyetik alan basıncı ile yada iç manyetik alan basıncı ile mevcut yörüngelerini ve kuarklarının kütlelerinin büyüyüp yada küçülüp tepki vermesi olmasın .???
  muzaffer erdem 04 Temmuz 2017
 • 0
  titremekten kastım hareket etmeye meyillenme durumu...termodinamik kanunlarıda bunun böyle olacağını söyler...
  bir cismi sürekli ısıttığınızda o cismin bileşenleri (atom ve atom altı parçacıklar) hareket etmeye(titreşim, salınım vb.) normal hareketinin üstünde bir durum sergiler...
  termodinamik kanunlarında da ısı yoksa harekette yoktur...dolayısıyla hareket yoksa zamanda yoktur...
  yani sanılanın aksine sadece süper hızlarla zaman yolculuğu yapılmaz mutlak eylemsizlikle de zamanda yolculuk yapılabilir...
 • 0
  @Karanlık Profil, "...mutlak eylemsizlikle de zamanda yolculuk yapılabilir... " kısmını biraz açabilir misiniz?

  Titreşim tanımı için: Kısıtlanmış-Sınırlanmış bir alanda, "kendini sürekli tekrarlayan hareket döngüsü"de diyebiliriz, sanırım (?).
  Bu tanıma göre, hareketin titreşim olarak tanımlanması için;
  a) Belli bir alanda gerçekleşiyor olması, (Bir veya daha fazla boyut üzerinde)
  b) Titreşen şeyin "hareketi, aynı şekilde tekrarlıyor" olması,
  c) Hareketin bir tam döngüsü içinde süreklilik olması gerekiyor.
 • +1
  @burtay hocam;
  tabi bu benim savunduğum bir görüş değil ama mevcut verilere dayanarak yaptığım bir çıkarım...
  mutlak sıfır tanımını ben mutlak eylemsizlik olarak biraz açtım...
  mutlak sıfırda maddenin ve enerjinin hareketi duruyor...(tabi katılmıyorum bu görüşe nedenlerini biliyorsunuz hocam; enerji yine bir yolunu bulup mutlak sıfır bariyerini kıracaktır)
  eğer hareket duruyorsa zamanda duruyordur....bir cismi en küçük yapı taşına kadar eylemsiz bir duruma geçirebilirseniz o cismi zamana karşıda eylemsiz bir duruma geçirmiş olursunuz...bizi zamana karşı yaşlandıran şey de tam olarak bu bizim zamana karşı ortaya gösterdiğimiz direnç(yani sizin tabirinizle üzerimizden geçen zaman dalgalarına karşı koyduğumuz dirençtir.bu da dolayısıyla dalgaya karşı gösterdiğimiz direncin şiddetine göre zaman izafi oluyor)
 • +1
  @Karanlık Profil, teşekkür ederim. "Zaman'a direnç" açısından hiç düşünmemiştim olayı ... Etkileyici bence...
 • 0
  Değerli arkadaşlar ;
  Titreşmek nedir?
  Saniyede(kabul edilmiş bilimsel kaynaklara göre-ki ben o kaynakların doğrulundan da emin değilim-) 300000km hızla giden bir kuarkın , kendisi gibi aynı hızda giden bir yada birden daha çok kuarkla sözünü ettiğimiz hız ile kilitlenip vektörel bir moment ile ardışık kombinasyonlarla oluşturdukları çeşitli element atomlarının böylesine kırılması zor bir bağlantı halleri ile yapacakları hareketler son derece kısıtlı olacaktır.Mutlak süretle her kuark kendi hızının verdiği yörüngesel momente sadece kendi kütlesi "Dış manyetik alan ortamında" büyüyecek ,yada "İç manyetik alan" ortamında küçülecek , buna bağlı olarak da kilitlendiği diğer kuarklarla çizdiği yörüngesi de büyüyecek yada küçülecektir.
  Titreşme durumu olabilmesi için ise yukarıda sözünü ettiğim eylemlerin hiç olabiliyor olmaması lazım.Çünkü böylesi devasa hızlarda bulunduğu yörüngede titreyebilen bir kuark , parçası olduğu atomda bozulmaya sebeb olur , bunada adı adına nükleer reaksiyon durumu denir.
  Ayrıca termo dinamik kanunlarında "ISI YOKSA HAREKET YOKTUR,HAREKET YOKSA ZAMAN DA YOKTUR" demişsiniz ama zaman bizim kendi yaşamımızı ölçülendirmenin dışında hiç bir nesne için hesaba katılabilir bir önemi yoktur.Yani zaman sadece bize dahi; anılarımızı anlık katagorilendirmenin dışında pek bir şey sağlamaz.
  Isı yoksa hareket yoktur da ise durum son derece farklı ;
  Isının olabilmesi için kuarkların mutlaka "DIŞ MANYETİK ALAN"da mevcut hacimlerinin büyümesi buna bağlı olarak hızlarının artması ve bir atom içersin de herhangi bir kademede-ki bu kademenin her hangi bir önemi yoktur, ister çekirdekte , ister elektronda tepkileri aynı olacaktır.- seyrettikleri yörüngeleri de genişlemek zorunda kalacaktır. Bu eylem hem ısı kazanımı hemde sıcak elektrik oluşumu anlamına gelir.
  Soğuk(-) elektrik için ise yukarıda bahsettiğim eylemin tersi uygulanırsa soğuk ortamı elde ederiz.
  Görüldüğü gibi hareketin içe yada dışa olması ciddi anlamda sonucu değiştiren şeyler.Kaldı ki bu hareketler ; sanıldığı gibi kinetik enerji ile alakası olmayan hareketler.
  Burtay bey; konuşmasının bir yerinde bir yada bir kaç boyut demiş bir haritacı olarak ifade edeyim ister uzay topoğrayası ister dünya topoğrasında kullanabileceğimiz boyutlar "X-Y-Z" dir ve bunlardan ikisini kadastro paftalarında kullabilirsiniz "X-Y" ama işiniz kazı-kubaj olursa "Z" yi de kullanmak zorundasınız. Ama uzay topoğrası derseniz üç değerde kullanılmak durumundadır.Bunların dışında eklenecek yeni bir boyut değeri her neyi kadastre etmeye çalışıyorsanız , o objeyi bulunmaz hale getirirsiniz.

  -Birde bazı arkadaşlarımız mutlak "0" sıfır diye bir şey diyorlar ,
  bu mutlakiyet neye göre? , kriteri nedir ?, uzayda hangi objeyi bağlar? Birşeylerin hesabını yaparken illa o mutlak sıfırı nerelerde kullanacğız?

  Daha önce ki yazılarımın birinde yaptığımız tüm gözlem ve hesaplamaları Yeryüzünden yaptığımızı ve bu yaptığımızın ne kadar doğru olup olmadığını sormuştum.
  Aynı şey burdada karşımıza çıkıyor , hesap yaparken kendimizi yada bulunduğumuz yeri ve fiziki durumumuzu kriter olarak almazsak yapacağımız tekno- bilimsel çalışmalarımız sanırım daha sağlıklı olur.
  Saygılarımla.
  Muzaffer Erdem
  muzaffer erdem 04 Temmuz 2017
 • 0
  @muzaffer erdem;
  zaman her nesne (canlı-cansız) için hesaba katılabilir bir yanı vardır ve biz buna ENTROPİ diyoruz...
  sizin söyleminize göre hareket edersek entropinin sadece canlılar için olduğu sonucu ortaya çıkar...
  halbuki cansız bir taş parçası bile milyon belki milyar yıl sonra toz tanelerine dönüşecektir...bu durum zamanın cansız nesnelere bile hesaba katılabilecek bir yanı olduğu sonucu ortaya çıkıyor...
  sizin söyleminize göre hareket edersek ENTROPİ yi hiçe saymış oluyorsunuz...
 • 0
  Sn . Karanlık Profil ;
  Eğer hesapları yeryüzünde yapacak olursanız haklısınız .
  Ama uzay ortamda zaman birimini hangi objeye göre alacaksınız ?
  Zaman da kriteriniz ne olacak ?
  ve bu zaman hesaplamasını bir tarafı 4 temmuzu yaşarken diğer tarafı 5 temmuzu yaşayan dünyada bile hesaplamak kendine ait meridyen hesabı gerektirirken (ekvatorda 111 km 4 dakika)
  olarak hesaplanır , ve dünyanın her meridyeni farklı bir zaman diliminde seyrederken , zaman hesabı uzay ortamda epeyce bir karmaşık matematik gerektirir.
  Saygılarımla.
  Muzaffer Erdem
  muzaffer erdem 04 Temmuz 2017
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap