• +1

  Işığın hızının gözlemciden bağımsız olarak değişmemesinin nedeni nedir? Bu sadece gözlem midir yoksa kanıtlanmış mantıklı bir olgu mudur?

  Ömer Faruk 27 Kasım 2016
 • 0
  C hızına yakın giden bir araçtan çıkan ışığın hızı 2c neden olmaz. Acaba arabadan aldığı enerji dalga boyunun değişimine mi harcandı?
  Ömer Faruk 27 Kasım 2016
 • +1
  Bence;

  Diğer sorunuzla da birleştirirsek "... ışık hızının sabit kalmasını sağlayan ve sınırlayan şey nedir?"...
  Bence Işık hızı ölçümü göreceli bir sabittir.
  Yani uzayda hareketsiz iken ölçülen ışık hızı, fotonun "belli bir süre aralığında aldığı, belli bir mesafeye" göre saptıyorsunuz.
  Eğer hareketli iseniz, hızınıza göre "zaman genişlemesi" söz konusu oluyor. Bu zaman genişlemesine uğradığınız şartlar altında, (zaman sizin için yavaşlamış olsa bile) size göre zaman ölçünüz sizin 1 saniyenize göre oluyor. Bu süreye göre fotonun hızını, aldığı mesafeye göre ölçüyorsunuz. Buradan mesafe ölçüsü olarak aldığınız mesafenin de uzamsal boyutta değiştiğini düşünebiliriz.

  Burada asıl sorun, hareketli nesne ile çevresindeki uzayı iç içe değerlendirmemizde. Yani bir kısım şartları ve ölçüleri bizim uzayımıza göre tanımlarken, diğer bir kısım şartları hareketli nesneye göre tanımlıyoruz. İkisini karıştırıyoruz.

  Örneğin 3 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldıza ışık hızının %70'i ile giden uzay gemisindeki gözlemci, bu yıldızı biz 3 ışık yılı uzaklıkta tespit ederken, onunda 3 ışık yılı uzaklıkta tespit etmesini umuyoruz. Oysa o, 1.5 ışık yılı uzaklıkta tespit eder bence...

  O yüzden ışık hızını değerlendirirken, fotonun hızını bağlı olduğu sistemi referans alarak ölçmek gerektiğini düşünüyorum...

  Çünkü bence, hareketli her nesne (bizim uzaydaki ) hızına göre farklı bir referans sistemine dahil oluyor. Aynı hızdakiler, aynı referans dilimindeler ve aynı ölçümleri yapıyorlar.
  Yani her hareketli nesnenin, içinde bulunduğu makro evrenden ayrı koşullarda bir mikro evren olduğunu da iddia edebilirim.

  Basit anlatımla, Işık hızına yakın bir araç içinde, fotonu ölçerken aracın bulunduğu sistemde araç sisteme göre hareketsizdir. Işık hızı sabittir. Işık sistemi terk ettikten sonra, içinde bulunduğu makro sisteme göre aynı değerli sabit hızdadır.
  Araçtaki gözlemcinin onu 2 kat hızlanmış olarak ölçmesinin hiç bir yolu yok. Yani o fotondan hiç bir şekilde geribesleme bilgisi alamaz.
  Kanıtlanmış mı, evet hassas ölçümlerle kanıtlanmış. Işık hızı her gözlemci için aynıdır.

  Peki bunu sınırlayan, belirleyen şey nedir? demişsiniz.
  Fotonun içinde bulunduğu evrenin dokusudur. Daha doğrusu enerji yoğunluğudur. Bu noktadan sonra eğer ilginizi çektiyse, bu sitedeki daha önceki yazışmalara bakın. Arkadaşlarında güzel ve ilginç önerileri oldu.
  Bakışımın özet hali ise ; http://evreneyenibirbakis.blogspot.com.tr/2016/02/isk.html adresinde var. • 0
  Benim düşüncem ışık burada doppler etkisine uğruyor. Örnek olarak ses hızında giden bir uçağın yaydığı ses dalgaları uçağın hızından etkilenmez. Etkileseydi ses dalgalarını temsil eden dalgalar uçakla birlikte hareket ederdi. Dopler etkisi gözlenmedi. Aynı șekilde ışıkta dalgadır. Yani ışık hızına harket eden cisimdeki ışık kızıla kayar. Okuyamadığım nokta ışığın sadece dalga değil maddede olması
  Ömer Faruk 27 Kasım 2016
 • 0
  Aslında doppler etkisi var bence. Ama farklı bir mekanizmayla etkiliyor. Doppler etkisi, dalganın ve kaynağının ayrıldıktan sonra aynı sistem içinde farklı olgular olmasının bir sonucu gibi. Yani dalga ayrıldıktan sonra, artık uçağın hızına değil, ortamın özelliklerine bağımlı.
  Tabii söz konusu ses olunca, enerjinin maddeler üzerinden dalgalarla aktarılması var ve bu üç boyutlu bir hareket.
  Ancak (bence) "foton tek boyutlu" hareket eder iken, elektromanyetik dalgalar yani "fotonlar, iki boyutlu" olarak hareket ediyor.

  Yazınızın son cümlesini anlayamadım. "ışığın madde de olması?" kısmını...
 • +2
  Çok güzel bir soru. fotonlar kaynaktan çıktığı anda c hızında hareketle ilerler. Hareket yönünün önemi yok. Yani c hızında (c hızına çok yakın hızda) hareket eden araçtan, hareket yönüne zıt yönde gönderilen ışığın hızı 0 olmaz yine c olur." c hızındaki aracın içindeki gözlemci de c hızında hareket ettiğine göre aracın içindeki ışık kaynağını kaç olarak ölçer" diye soruyorsan, hızı yine c olarak ölçecektir bunun sebebi gözlemci için zamanın yavaşlaması ve duracak noktaya gelmesinden kaynaklanmaktadır. Doppler etkisi ise diğer gözlemciye göre değişen bir konudur. Yani örneğin bizden uzaklaşan galaksilerin ışığını kırmızı olarak görürüz, bunun sebebi galaksilerin bizden hızla uzaklaşmasıdır ama biz bütün galaksiler bizden uzaklaştığı için bunun uzayın genişlemesinden kaynaklandığını biliyoruz. Eğer gökyüzünde sadece tek bir galaksi görebilseydik, kızıla kayma etkisinin sonucunda bu galaksi mi bizden uzaklaşıyor yoksa biz mi ondan uzaklaşıyoruz, bunu anlayamazdık. Yani bu galasi sabit olsa ve biz ondan uzaklaşıyor olsak yine de galaksiyi kırmızı olarak görecektik.
  Mehmet Ali 27 Kasım 2016
 • +1
  @Alliance33, Sorunuz iki anlam içeriyor gibi :-)

  İlk anladığım fotonun, fotona göre durumunu sorgulamak gibi. Aynı doğrultudaysa sanırım, hareketsiz görür. Zıt yönlü ise, bilgi alamaz gibi geliyor.

  İkinci anladığım, görelilik hızlanan tüm nesneler için geçerli. Foton istisna olarak üst limit hızda sadece.
  Eğer bir şekilde kütleli bir nesne ışık hızına ulaşabilseydi. Ki bu imkansız ama oldu diyelim. Onunda hızını sabit görürdük bence.

  Aslında ışık hızını belirleyen şey, zaman birimimizde ışığın aldığı yol. Hızlanan nesne, zaman genleşmesine maruz kaldığına göre, onun zaman birimi de genleşmeye maruz kalacak.
  Genlşemeye uğramış zaman birimine göre yapılan değerlendirmede de aynı sonuca ulaşılır, diye düşünüyorum.
 • 0
  Eğer bahsedilen bu fotonlar bir doğrultuda birbirlerine zıt yönde hareket ediyorlarsa . a fotonundaki yada b fotonundaki gözlemci hiç bir ölçme yapamaz. Çünkü ışık yanımıza hatta 0 noktasına gelinceye kadar biz o fotonu göremeyiz ve gözlem yapamayız. <Göreliliğin> temel noktalarından biride budur.
  Caner YÜKSEL 01 Aralık 2016
 • -1
  Işık hızının sabit olması gözlemlenmiş bir olgudur. Hatta Einstein görelilik teorisini bu bilginin üzerine kurmuştur. Işık hızının sabit olması klasik fiziğe aykırıdır. Fiziğin bu gözlem sonucunu açıklayamaması görelilik teorisiyle aşılmıştır.
  Ahmet Yılmaz 12 Aralık 2016
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
İSTATİSTİKLER

5.026 soru

30.072 cevap

30.540 kullanıcı

Giriş Yap