• 0

  Kozmolojik doğal seleksiyon teorisi.

  muzaffer borazan 22 Kasım 2014
 • 0
  İnsandaki sistem karmaşık değil ki? (Ayrıntılara bakmazsanız)
  Olaya biraz felsefi açıdan ele almak istiyorum.

  Evrim olgusunu fizik açısından ele almak istiyorsanız; mükemmel denge durumu ve kaos konularını ele almalısınız.

  Evrendeki ana kurallar şu'dur (bana göre) : 1) Her sistem bir üst sistemin parçası, bir alt sistemin kapsayıcısıdır.
  2) Tüm sistemler kendi iç yapılarında sürekli mükemmel denge durumundadır. Yani Kaos'un kıyısındaki ince çizgide dengededir.
  3) Sistemlerden herhangi birinde bir değişklik meydana geldiği zaman, gerek bu sistemin kapsadığı sistemlerde, gerek ise dahil olduğu sistemlerin içinde değişiklikler olur. Toplam sistem bu yeni durumda tekrar kritik dengeye ulaşır.

  Örneğin: Ay'a bir göktaşı çarpıpta dünya yörüngesinden 5 metre uzaklaşsa/yakınlaşsa dünyanın üzerindeki değişlikler bir yana, kütle çekim dengesi değişen dünyanın, güneşe ve ve diğer gezengenlere göre de durumu değişir. Bu süreç sistemin büyüklüğüne ve uzaklığına göre değişir. Ama her durumda güneş-dünya arası yörüngede 1 kaç milim, dünya mars, satürn, vs. arası bir kaç angstrom değişim olur. Çünkü gezegenlerin gkütle çekim merkezleri değişmeye başlamıştır. Bu etki dünya da en çok hissedilirken, plüton da neredeyse ölçülemeyecek düzeyde olabilir.

  Aynı mantığı biyolojiye uygulayabilirsiniz. Canlıları, cansız varlıklardan çok farklı görmeyin. Sonuçta aynı materyaldendirler. Onları ayıran bilinç ise bir hesaplama sistematiğinin ve bağlantılarının sonucudur. (Gelişkin işlemcilerde de belki bir gün bilinçten söz edebileceğiz)

  Her canlı ortama adapte olmak zorundadır. Yoksa varlığını sürdüremez. Varlığınını sürdürememeyi, yok olmak, ölüm olarak değil, dengeyi koruyamamak olarak ele alın.
  Her canlının doğanın işleyişinde bir rolü vardır. Bu rol şartlara bağldırı. Şartlardaki bir değişme (ısı, hava, yeryüzü şekli, vs) canlıyı da uyuma zorlar. Aksi halde sistemde köstek haline gelecektir. Bu değişime çok hızlı olursa zaten uyum sağlayamacağı için sistem çöker. Boşluğu başka bir sistem doldurur zamanla. Çünkü Evrim bir uyum sağlama sürecidir.

  Her bir canlıyı ele alın. O da aynıdır. Bir canlıyı bir çok sistem oluşturur. Bu sistemleri de daha alt sistemler. Denge bir kere bozulunca tüm canlı vücudu tepki verir ve değişim yaşar. Hastalanan sadece böbrek ya da dalak, çiğer değildir artık. Diğer organlarda da sistemleri etkilenir bundan. Bir kısmının dengesi bozulur ve hastalık yayılır. Bir kısmı ise bu kaybı telafi edecek şekilde yapısını değiştirmeye çalışır.
  Eğer sistem tedavi olmaz ise, hastalık öncesi canlı sistemi ile hastalık sonrası canlı sistemi asla aynı olmaz. Artık yeni bir kritik dengede sabitlenmiştir.

  Bu açıdan bakınca aslında insanın evrenden ayrı bir varlık olmadığını, her şeyin insanların, insanlığın ve tüm evrenin bir şekilde birbirini etkilediğini de görürsünüz.

  Karadeliklerin her birinin paralel evren-ler kaynağı da olabileceğini düşünüyorum. Üstelik bana ait de değil bu yaklaşım.
  Sadece bu konu çok uzun başka bir yazıda ele alınması daha sağlıklı olur.
  Burtay Mutlu 25 Kasım 2014
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap