• 0

  Işıkta eylemsizlik var mıdır? Yoksa neden yoktur?

  Ahmet Yılmaz 20 Ocak 2016
 • 0
  Eylemsizlik dediğin kütle... Işığın kütlesi olmadığın için eylemsizliği de yoktur.
 • 0
  Eylemsizliği olmayabilir fakat ışığın yani fotonların kütlesi vardır
  Adamle 21 Ocak 2016
 • 0
  Varsa bana bir fotonun kaç kilogram olduğunu söyler misin?
 • 0
  kusura bakmayın ama ışığın bir madde olmadığını iddia etmek nedir? fotoelektrik ve compton olaylarını öğrenmeni tavsiye ediyorum ölçülebilir bi kütle olmaması kütlesinin olmaması anlamına gelmez tanecik modeline uygun hareket ediyorsa kütlesi vardır. Asıl soruya gelirsek evet ışığın bir kütlesi olduğu kabul edilirse azımsanacak ölçüde eylemsizliği de vardır her madde gibi.
  Orhan Karazeybek 22 Ocak 2016
 • +1
  Işık, madde değildir. Bunlar birbirinden farklı kavramlar. Ölçülebilir kütle ne demek? Kütlesi varsa ölçülür. Tanecik modeli ile kütleli olup olmamasının hiç bir alakası yok. Daha önce de bir yorumda yazmıştım. Işığı foton olarak düşünmek demek elektromanyetik alanı kuantize etmek demek. Işığın kütlesi olduğunu söylüyorsan bana kaç kilogram olduğunu söylemek zorundasın. Kütlesi var ama bilmiyoruz ne demek?
 • 0
  Altan Akkaş 22 Ocak 2016
 • 0
  https://tr.wikipedia.org/wiki/De_broglie_dalga_boyu

  Diyelim ki, Şu ucuz, birmilyoncularda satılan lazeri aldınız. Bu kırmızı lazerin dalga boyu yaklaşık 6,5 × 10-7 metre. Yukarıdaki linkte verilen denklemde kütleyi yalnız bırakınca m=h/(c*lambda) oluyor. Yani bu lazerden çıkan tek fotonun kütlesi yaklaşık 3.40e-32 gram yapar.

  http://calistry.org/calculate/deBroglieEquation

  Tam tersi de geçerlidir. Hareket eden ve kütlesi olan her şeyin dalgalı hareketi de vardır. Örneğin 905 km/s hızla giden bir Boeing 777 (247,210 kg tam dolu) dalga boyu yaklaşık 1.066e-41 metredir.
  Altan Akkaş 22 Ocak 2016
 • 0
  Altan Akkaş sen olayı yanlış anlamışsın. De Broglie dalga boyu madde dalgaları (matter waves) için kullanılır. Lambda yerine ışığın dalga boyunu yazamazsın.
 • 0
 • 0
  Lafı daha fazla uzatmayayım. Relativistik bir parçacığın kinetik enerjisi şu şekilde: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/relativ/imgrel/rke2.gif

  Eğer v, parçacığın hızı. v yerine ışık hızı c yazın bakalım neler oluyor.
 • 0
  Lafı daha fazla uzatmayayım. Relativistik bir parçacığın kinetik enerjisi şu şekilde: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/relativ/imgrel/rke2.gif

  v, parçacığın hızı. v yerine ışık hızı c yazın bakalım neler oluyor.
 • 0
  eğer ışık bir madde değilse bana elektromanyetik ışımaları açıklamanı tavsiye ederim
  Orhan Karazeybek 23 Ocak 2016
 • 0
  m0 yerinede 0 yazdınız sanırım. Dolayısıyla belirsizlik oluyor
  Altan Akkaş 23 Ocak 2016
 • 0
  Eğer ışığın durağan kütlesi olsaydı yani bir m0 değeri sıfırdan farklı olsaydı hız yerine c yazınca denklemde görüldüğü gibi kinetik enerjisi sonsuz olurdu. Bu da fiziksel birşey değil. Demek ki buradan m0=0 oluyor. Zaten m0=0 olunca o denklemi kullanmıyoruz. O yüzden belirsizlik olmuyor.

  Elektromanyetik dalgalar Maxwell denklemleriyle açıklanır Orhan Karazeybek:

  https://plus.maths.org/content/sites/plus.maths.org/files/articles/2015/Maxwell/maxwells_eqns.gif

  Bu denklemlerde aradığın her türlü bilgi var.
 • 0
  bana açıklayabilir misiniz ışık nasıl kütle çekiminden etkilenir? etkilenmez derseniz bir karadelik örneği vermem yeterli olur sanırım bu konu hakkında. ışığın kütlesi yoksa ışık nasıl oluyor da karadeliğin yanında geçerken sapıyor hatta yutuluyor?
  Orhan Karazeybek 24 Ocak 2016
 • 0
  Herhangi bir modern fizik kitabından öğrenebilirsin. Kabaca kütleli bir cisim uzay-zamanı büker, ışık da bükülmüş uzay-zamanda hareket edince dışarıdan kütle çekiminden etkilenmiş gibi görünür. Yoksa uzay-zamanı büken kütleyle ışığın "kütlesi" arasında bir etkileşim yok.
 • 0
  kinetik enerjisi olan momentumu olan bir şeyden bahsediyoruz.
  Orhan Karazeybek 24 Ocak 2016
 • 0
  Evet. Enerjisi E=hf, h Plank sabiti, f frekansı. Momentumu da p=E/c
 • 0
  p=mc olduğuna göre mc=e/c ise ve m=0 ise e/c diye bir ifadeden ve momentumdan bahsedemeyiz
  Orhan Karazeybek 25 Ocak 2016
 • 0
  p=mc olduğuna göre mc=e/c ise ve m=0 ise e/c diye bir ifadeden yani momentumdan bahsedemeyiz
  Orhan Karazeybek 25 Ocak 2016
 • 0
  p=mc değil ki, m yok. Işık için momentumu kütle x hız diye tanımlamıyoruz. Enerji / hız diyoruz. O yüzden de p=E/c oluyor.
 • 0
  bakınız e=mc^2 o zaman mc=e/c p=mc hatta e yerine hc/ λ yazıp böylelikle mc yani p=h/ λ yada p=hf çıkar.
  Orhan Karazeybek 26 Ocak 2016
 • 0
  bakınız e=mc^2 o zaman mc=e/c p=mc hatta e yerine hc/ λ yazıp böylelikle mc yani p=h/ λ yada p=hf çıkar. nasıl p=mc değil dersiniz?
  Orhan Karazeybek 26 Ocak 2016
 • 0
  E=mc^2 kütleli bir parçacığın durağan enerjisini verir. Toplam relativistik enerji şu şekilde:

  https://upload.wikimedia.org/math/7/3/a/73a418b7747738890bfbe76df53535bc.png

  Burada m yerine 0 yazarsan E=pc olduğunu görürsün.
 • 0
  burda pc eşit değil midir mc^2 ye? değilse nasıl değildir? E=pc dediğiniz şey E=mc^2 yi verir
  Orhan Karazeybek 26 Ocak 2016
 • 0
  Değildir, neden eşit olsun ki? O denklem dediğim gibi herhangi bir parçacığın toplam göreli enerjisini verir. Lorentz transformansyonları kullanarak onu çıkartıyoruz. Durağan parçacığın enerjisini bulmak istersen momentumu sıfır al, denklemi E=mc^2 'ye indirgemiş olursun. Bu denklemin sadece bu kısmının meşhur olması çok talihsiz. Eğer kütlesiz bir parçacık için enerjiyi bulmak istiyorsan kütle yerine 0 yazarsın, E=pc çıkar. Çok açık değil mi? O denklemden mc^2=pc 'yi nasıl çıkarttın anlamadım.
 • 0
  Orhan Karazeybek 27 Ocak 2016
 • 0
  Bunu bulduğun sayfayı da atabilir misin?
 • 0
  Ben bahsettiğim denklemi şuradan almıştım: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_relativistic_equations

  Ayrıca elektromanyetik alanın kuantize edilişini de şurada anlatmışlar. Photon kütlesinin 0 olduğunu görebilirsin:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Quantization_of_the_electromagnetic_field
 • 0
  Hatta son gönderdiğim linkte alt tarafta photon kütlesinin 0 olduğunu göstermiş:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Quantization_of_the_electromagnetic_field#Photon_mass
 • 0
  Orhan Karazeybek 27 Ocak 2016
 • 0
  Orhan Karazeybek 27 Ocak 2016
 • 0
  elektromanyetik dalgaların ışık hızında yayıldığı bilgisine sahipken ve yüklü bir parçacığın ivmeli hareketinden oluştuğunu düşündüğümüzde mantıken ışık denilen şeyin özündeki fotonun bir parçacık olarak kabul edilmemesi nedir?
  Orhan Karazeybek 27 Ocak 2016
 • 0
  Foton parçacık değildir demedim ki.
 • 0
  Arkadaşlar "fotonun kütlesi var mıdır yok mudur" şeklinde çok gereksiz bir tartışmaya girmişsiniz. Bilim dünyasında böyle bir tartışma neredeyse 100 yıldır yok:) fotonun eylemsiz kütlesi 0'dır fakat ışık enerjidir, enerji ve kütle temelde aynı şeylerdir ve ışığın göreli kütlesi vardır. Çok çok hassas bir teraziniz olduğunu düşünün, bu teraziye ışık tutuğunuzda terazi sıfırı göstermeyecektir.
  Mehmet Ali 29 Ocak 2016
 • 0
  Mehmet Ali önce yazılanları oku.
 • 0
  nasıl bir parçacığın kütlesi olmaz?
  Orhan Karazeybek 30 Ocak 2016
 • 0
  bir şeyin parçacık olup kütle barındırmaması nasıl açıklanabilir?
  Orhan Karazeybek 31 Ocak 2016
 • 0
  Orhan Karazeybek, bir şeyin parçacık olup kütle barındırması nasıl açıklanabilir?
  Mehmet Ali 31 Ocak 2016
 • +1
  Enerjiyle kütle aynı şey değildir. Enerji enerjidir, kütle kütledir. Işığın göreli kütlesi de yoktur. Durağan kütlesi olmayan şeyin göreli kütlesi de olmaz. Formül basit,

  http://www.quantonics.com/Quantonics%20Site%20GIFs/Relativistic_Mass_Equation.gif

  Kütleli birşeyin ışık hızında gidemeyeceğini bilip de hala ışığın kütleli olduğunu söylemek çelişkidir. Teraziye ışık tuttuğunuzda sıfır göstermemesinin nedeni, ışığın kütlesinden değil momentumundan kaynaklanır.

  Maxwell denklemleri elektromanyetik dalgaları klasik olarak tarif eder. Yani Maxwell denklemlerinde foton konsepti yoktur. Çözümleri sanki bütün uzaydaki elektrik ve manyetik alanın topyekün salınması gibidir (planewave yani). Zaten karacisim ışımasından ışığın enerji paketleri halinde geldiğini biliyorlardı. Compton saçılması foton konseptinin benimsenmesini sağladı. Çünkü deneylerde baktılar ki özellikle yüksek enerjilerde gönderdikleri dalgalar parçacık gibi davranıyordu. Yani bir atomdan sekip momentumlarını kaybediyorlardı falan. Fotonu tarif etmek için de yukarıda attığım linkteki gibi elektromanyetik alanı kuantize etmen gerekir. Sonuç olarak kütlesiz bir parçacık elde edersin.
 • +1
  Optical yine bir kavram kargaşası yaşamışsın:) Vermiş olduğun formülle belli hızlarda giden parçacıkların göreli kütlesini hesaplayabilirsin fakat o formül ışık hızında geçersizdir. v yerine 0 koyarsan formül çöker. Işık hızında giden parçacıklar için o formülü kullanamazsın. O kadar uzaklara gitmek yerine E=mc2 'ye ne dersin?:))
  Mehmet Ali 10 Şubat 2016
 • 0
  Optical yine bir kavram kargaşası yaşamışsın:) Vermiş olduğun formülle belli hızlarda giden parçacıkların göreli kütlesini hesaplayabilirsin fakat o formül ışık hızında geçersizdir. v yerine c koyarsan formül çöker. Işık hızında giden parçacıklar için o formülü kullanamazsın. O kadar uzaklara gitmek yerine E=mc2 'ye ne dersin?:))
  Mehmet Ali 10 Şubat 2016
 • -2
  Işıkta eylemsizlik vardır. ışık kütleye sahip olmayan bir madde olsa da büyük galaksilerin ve kara deliklerin kütle çekimlerinden etkilenir. bu da aslında ışığın bizim bilmediğimiz veya ölçemediğimiz bir kütlesi olduğunu kanıtlar. eylemsizlik kütleye oranlı bir olaydır. ışığın eylemsizliği ise kütlesi yok dediğimiz kadar az (sonuçta fotonlardan oluşur.) olduğu için yok gibi gelecektir bize. büyük çekimler tarafından çekilince kavislenme nedeni de budur. aynı gök taşları gezegen yörüngesine girdğinde yaptıkları kavis gibi..
  Uğur Karakurt 16 Şubat 2016
 • +3
  Bu platformun "Beyin Fırtınası" kısmını yeni keşfettim beyler. Yazdıklarınızın hepsini okudum. Bunları okuyup anlayabilen beynin kütlesi a=mk ile hesaplanır.
  Eray Erdin 19 Şubat 2016
 • 0
  comolokko zartttttt ossuruk
  murat yuksel 23 Mayıs 2016
Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap